WŁADYSŁAW RUSIN SP3FFR

 

Władysław Rusin SP3FFR urodził się 11.05.1951 r. w Lesznie.  Do 1959 r. mieszkał wraz z rodzicami w Henrykowie a następnie w Długich Starych. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Długich Starych w latach 1958 - 1965. Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wschowie, którą ukończył w 1967 r. Po ukończeniu nauki rozpoczął pracę w Wytwórni Urządzeń Komunalnych w Wschowie. Od 1968 r. mieszkał w Przyczynie Górnej koło Wschowy.

W 1969 r. wstąpił do Radio Klubu Ligi Obrony Kraju SP3KBW w Wschowie, którego prezesem był Wisław SP3AVS. Otrzymał znak nasłuchowy SP3-7463. W 1970 r. uczestniczył w dwutygodniowym kursie krótkofalarskim organizowanym przez zielonogórski ZW LOK w Sławie Śląskiej i tam zdawał egzamin na świadectwo uzdolnienia.

 

Licencję kategorii pierwszej ze znakiem SP3FFR otrzymał 10.09.1971 r. a wystawiona była na adres: Przyczyna Górna 67. Służbę wojskową odbywał w Jednostce Wojskowej nr 3137 w Krośnie Odrzańskim w latach 1971 - 1973. Służył w plutonie dowodzenia jako łącznościowiec. Miał do czynienia z radiostacjami: R-105, R-112, R-113.Po powrocie z wojska wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców i kontynuował pracę w WUK w Wschowie.

Pierwsze łączności przeprowadzał na własnoręcznie wykonanym nadajniku AM/CW KF z lampą GU 50 w stopniu końcowym. Do odbioru służył mu własnej konstrukcji odbiornik, Miał do dyspozycji antenę LW 41 i dipol 2x 20 m.

Równolegle z prowadzeniem łączności amatorskich zajmował się Amatorską Radiolokacją Sportową. W 1974 r. zdobył II m. w wojewódzkich zawodach ARS. W 1978 r. był kierownikiem zespołu reprezentującego ZW LOK w Zielonej Górze na zawodach Okręgowych w Opolu. W 1978 zawarł związek małżeński a rok później przeprowadził się do własnego domu w Święciechowie.

Rozpoczął pracę w Zakładzie Usług Technicznych w Lesznie. Bywały dni, że Władkowi nie starczało czasu na obowiązki służbowe. Władek - „Złota Rącza” przyjmował dziesiątki krótkofalowców z Leszna i okolicy i bezinteresownie realizował zamówienia związane z toczeniem, frezowaniem i wykonywaniem obudów do sprzętu krótkofalarskiego.

Po przeprowadzce do Święciechowy (5 km od Leszna) wstąpił do Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZAH w Lesznie. Był także członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w nowo powstałym województwie leszczyńskim. Pełnił funkcję Managera ds. Technicznych. Był inicjatorem budowy kilkunastu transceiverów 3,5 MHz wg własnego pomysłu. Pomagał młodszym kolegom przy montażu. Dzięki jego inicjatywie na pasmach pojawiło się kilka stacji.

Zajmował się produkcją kondensatów o zmiennej pojemności do stopni końcowych nadajników i wzmacniaczy. Był konstruktorem radiostacji klubowej SP3ZAH. W latach osiemdziesiątych zbudował trx wg własnego pomysłu oraz drugi wg SP5WW.

W latach 1974 - 2005 uczestniczył w krajowych i międzynarodowych zawodach KF a w tym w zawodach „Digi Mode” organizowanych przez ZT PZK w Lesznie i macierzysty klub. Przez kilka edycji był w składzie komisji klasyfikacyjnej Leszczyńskich Zawodów „DIGI MODE”. Był wydawcą okolicznościowych płyt CD z okazji corocznych podsumowań zawodów DIGI.

W 2006 r. otrzymał nagrodę Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Lesznie.

Był współautorem broszur: „25-lecie Emisji Cyfrowych w Lesznie i Regionie”, „40-Lecie Leszczyńskiego Klubu Krótkofalowców” oraz „30 Lat Emisji Cyfrowych w Polsce”.

W 1991 r. zmienił profesję zatrudnił się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajmował się utrzymaniem sieci komputerowej. Jego duże doświadczenie w dziedzinie elektroniki i ukończone kursy komputerowe na Politechnice Wrocławskiej pozwoliły mu na pracę w CDN aż do emerytury.

Na emeryturę przeszedł w 2015 r. Przez swój 50 letni staż krótkofalarski był w pierwszej kolejności konstruktorem urządzeń krótkofalarskich. Przeprowadził kilkanaście tysięcy łączności preferując pracę foniczną i emisjami cyfrowymi. Obecnie ma do dyspozycji transceivery KF:  IC-735 oraz FT-767. 

Do grona najbliższych przyjaciół krótkofalowców zalicza: Jana SP3AMZ, Wiesława SP3AVS, Antoniego SP3AHH, Ryszarda SP3CUG, Bernarda SP3EIS.

Za działalność w Lidze Obrony Kraju otrzymał Odznakę Zasłużony Działacz LOK: Brązową Srebrną i Złotą. Z inicjatywy ZOW PZK w Lesznie wyróżniony został odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”.

 

 

TNX: SP3FFR

                                                                                 SP3CUG, SP2BZR                SP3CUG, SP2BZR, SP9LDB