CZESŁAW KOZŁOWSKI SP2AHP

CZESŁAW KOZŁOWSKI SP2AHP urodził się 8.06.1931 r. w Wilnie, gdzie z rodzicami mieszkał do 1934 r. Matka Czesława była lekarką i otrzymała posadę w miejscowości Głębokie, gdzie się przeprowadzili. Naukę w Szkole Podstawowej rozpoczął w 1938 r. w miejscowości Głębokie powiat dziśnieński województwo wileńskie. Ze względu na fakt, iż przed rozpoczęciem nauki w pierwszej klasie umiał czytać, pisać i rachować na lekcjach nudził się i przy okazji stwarzał problemy wychowawcze. W tym czasie miał pierwszy kontakt z radiem. Rodzina miała do dyspozycji wysokiej klasy radioodbiornik firmy ELEKTRIT, który był produkowany w Wilnie. Na tym radioodbiorniku słuchał różnych stacji a w tym Polskiego Radia Warszawa. W dniu 1.09.1939 r. z tych komunikatów dowiedział się o wybuchu wojny, o sytuacji w Warszawie i na Westerplatte. Słuchał też nieprzyjaznego Polsce „Radia Moskwa”.

 

Wybuch II Wojny Światowej radykalnie zmienił życie rodziny Kozłowskich. Czesław przerwał naukę a ojciec Czesław Karol Kozłowski w dniu 17.09.1939 r. w obawie represji ze strony ZSRR opuścił rodzinę i zamieszkał na Łotwie. W 1941 r. wraz matką przenieśli się ponownie do Wilna a następnie do Woromian. Tam w latach 1941- 43 Czesław uczęszczał na tajne komplety i był gońcem Armii Krajowej. Ojciec Czesław działał w strukturach AK pod pseudonimem „Bohun” i podczas planowanej ucieczki do centralnej Polski został aresztowany w Białymstoku. Osadzony został w obozie dla ludzi z AK w Stalinorsku gdzie pracował w kopalni. Następnie przekazany został do obozu w Polsce i  z niego zwolniony W 1944 r. chcą mieszkać w Polsce. Kolejny raz matka i Czesław zmienili miejsce zamieszkania i osiedlili się we Włocławku. W 1946 r. do rodziny dołączył ojciec po zwolnieniu z obozu w Mielęcinie pod Włocławkiem.

W celu uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poddał się w 1946 r. egzaminowi z języka polskiego. Naukę kontynuował w Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej, która zakończona została maturą w 1951 r.  W okresie gdy chodził do szkoły średniej ojciec często opowiadał mu o kuzynie ze strony matki – Kaziku LY1KK i pokazywał jego fotografię przy radiu, które znajduje się w archiwum domowym Czesława. Przez dwa lata próbował dostać się na studia ale ze względu na pochodzenie nie został przyjęty. W 1953 r. zdał egzamin i został studentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. W latach 1953-1957 zaliczył Studium Wojskowe, które zakończył ze stopniem kapral podchorąży. W okresie studiów miał częsty kontakty z asystentem Wydziału Elektrycznego dr. Tadeuszem Matusiakiem SP6XA, które w znaczący sposób wpłynęły na zainteresowanie Czesława działalnością krótkofalarską.

Związek małżeński zawarł w 1956 r. z Danutą, miał dwóch synów.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. W 1958 r. wstąpił za pośrednictwem Wacława Ponikowskiego SP5FD do Polskiego Związku Krótkofalowców, który skierował go Oddziału Toruńskiego PZK. Krótko potem do raczkującego Radio Klubu (później SP2KFL) we Włocławku. W 1959 r. przez trzy miesiące uczestniczył w Kursie Oficerów Rezerwy i otrzymał stopień podporucznika. Siedmiokrotnie brał udział w ćwiczeniach oficerów rezerwy. W 1959 r. otrzymał propozycję nie do odrzucenia i rozpoczął pracę jako współorganizator Szkoły Rzemiosł Budowlanych we Włocławku i tam pracował jako nauczyciel głównych przedmiotów zawodowych do emerytury.

Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał w Toruniu w dniu 5.08.1960 r. przed Komisją Egzaminacyjną PZK w składzie: Franciszek Prentki SP2BA, Franciszek Grabowski SP2BG, Klemens Kortala SP2BE i Ryszard Czerwiński SP2IW.

Zezwolenie ze znakiem SP2AHP otrzymał w dniu 19.11.1960 r., które wystawione było na adres Włocławek ul. Marchlewskiego 43 m. 5. Pracę w eterze rozpoczął natychmiast po otrzymaniu licencji. Pomocy w uruchomieniu się udzielili koledzy: Ryszard SP2IW, Klemens SP2BE oraz Jerzy SP2PI. Wraz z otrzymaniem zezwolenia rozpoczął działalność konstrukcyjną urządzeń krótkofalarskich. Konstruowanie sprzętu było głównym profilem działalności Czesława. Przez kilka lat był jedynym nadawcą we Włocławku.

Pierwsze łączności przeprowadzał na własnoręcznie zbudowanym kilku watowym nadajniku z lampą EL 81 w końcówce, odbiorniku lotniczym produkcji ZSRR i antenie dipol 2x 20 m zasilanej drabinką z układem dopasowującym. W 1967 r. został Kierownikiem Radiostacji klubowej SP2KFL we Włocławku, której instruktorem był Janusz Szymanowski SP2BSZ. Od 1972 r. posiadał uprawnienia operatorskie kat. A nr PIR 3/15/72.

Następnie zbudował nadajnik z lampą 807 w stopniu mocy. W latach osiemdziesiątych zbudował wg własnego projektu transceiver KF SSB z lampą QQE 06/40. Miał też do dyspozycji stopień mocy na dwóch lampach GU 50.

W kadencji 1988 - 1992 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Włocławku.

Od 10.04.1983 do 8.12. 1985 był członkiem Oddziałowej Komisji Eterowej w Bydgoszczy.

W 11.04.1987 r. został członkiem Klubu Seniorów SPOTC (nr członkowski 70).

Czesław nie zajmował się działalnością wyczynową. Największą satysfakcję sprawiało mu budowa urządzeń i prowadzenie długi rozmów a z tego tytułu otrzymał dyplom RCC (Rag Chewers’ Club). Zdobył dyplom WAC SSB. W latach dziewięćdziesiątych był aktywny pod znakiem DL/SP2AHP

Jego drugim hobby była wcześniej motoryzacja. Zna język rosyjski oraz w stopniu podstawowym angielski i francuski. Aktualnie na falach krótkich pracuje za pośrednictwem Echolinku w pasmach 2 m i 70 cm. Ma do dyspozycji radio ręczne WOUXUN. Do grona najbliższych przyjaciół krótkofalowców zaliczał już nieżyjących: Klemensa SP2BE, Jerzego SP2PI, Antoniego SP7LA oraz Wacława SP5FD (byłego wice prezesa PZK).

Z tytułu pracy zawodowej, krótkofalarskiej i społecznej wyróżniony został odznaczeniami i medalami: Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002), Odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, Medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie” (2006), Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz LOK (1987), Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Włocławskiego”, Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta Włocławka”. Zarząd Główny PZK uhonorował Czesława Odznaką Honorową PZK (nr 221).

 

TNX: SP3AMZ, SP6RT

                                                                                            SP3CUG, SP2BZR, SP6AEG, SP8TK