Radio Klub LOK we Włoszakowicach.

Klubowa Stacja Nasłuchowa SP3- 4005/K.   Z inicjatywy Ryszarda Grabowskiego (później SP3CUG ) - życiorys patrz http://www.rbi.ampr.org, Ryszarda Króla (późn. SP3 4053) i przy aprobacie szefa Zarządu Powiatowego LOK w Lesznie  pana Dłużyka po likwidacji leszczyńskiego Radio Klubu  sprzęt radiowy głównie w postaci radiostacji czołgowych 10 RT 26 E przewieziony został do włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich, który został siedzibą klubu. W Klubie działali w/w oraz Jerzy Poczekaj (życiorys patrz  http://www.rbi.ampr.org).  W 1967 r. klub otrzymał otrzymał licencję SWL SP3 4005/K/. Pierwszy udział w Krajowych Zawodach Stacji Klubowych SP-K zakończył się zdobyciem II miejsca w kategorii stacji nasłuchowych.

 

Cała trójka członków klubu latem 1967 r. uczestniczyła w kursie  krótkofalarskim zorganizowanym przez Inspektorat Łączności Wielkopolskiej Chorągwi ZHP podczas obozu harcerskiego w Olejnicy. Na zakończenie kursu odbył się egzamin na świadectwo uzdolnienia. Jurek wystąpił do Ministerstwa Łączności o zezwolenie, które otrzymał na początku 1968 r. ze znakiem SP3CRS.

Jako nieletni uzyskał licencję pozwalającą na pracę nadajnika z mocą do 20W na dwa dolne pasma KF oraz UKF. Ryszard  Grabowski wstrzymał się ze złożeniem podania do czasu uzyskania pełnoletności aby  uzyskać zezwolenie z rozszerzonymi możliwościami (większa moc i wszystkie pasma amatorskie). Ryszard Król wystąpił o licencję nasłuchową.

Działalność klubu wspierał Jerzy Góźdź SP3CZA (późn. SP5CZA), instruktor pilot leszczyńskiego aeroklubu. Warunki lokalowe i brak możliwości zawieszenia anten uniemożliwiły wystąpienie o licencję. Klub prowadził działalność na rzecz społeczności lokalnej obsługując niektóre imprezy masowe - przez ich nagłaśnianie. Wielu z wielkim sentymentem wspomina spontanicznie zorganizowaną imprezę sylwestrową, która odbyła się w Klubo-Kawiarni Ruch prowadzoną przez panią Helenę Rogacką. Członkowie klubu mając do dyspozycji wzmacniacz AW 40 i kilka różnych głośników połączonych dla obniżenia napięcia w szereg z żarówkami  i adapter zapewnili obsługę muzyczną. Organizowane były także cykliczne szkolenia krótkofalarskie dla młodzieży. Mimo wszystko doszło do likwidacji klubu. Sprzęt wrócił do Zarządu Powiatowego w Lesznie a członkowie klubu przenieśli się do Harcerskiego Klubu Łączności Leszno.

 

 TNX: radna p. M. Rzeźniczak

SP3CUG