Harcerski Klub Łączności „Włoszakowice” SP3ZEH

Zainteresowanie tematem krótkofalarskim skutkuje powstaniem sekcji Harcerskiego Klubu Łączności Leszno we Włoszakowicach.

Z inicjatywy Ryszarda Grabowskiego i dzięki życzliwości dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej  mgr. Stefana Majorczyka sekcja otrzymała stosowny lokal w pomieszczeniu szkoły. Zbysław Majorczyk i Lech Mikołajczak uczestniczyli w Kursie krótkofalarskim zorganizowanym w ramach obozu Ośrodka ZHP Włoszakowice w Wąchabnie w dniach 26.06 do 18.07. 1972 r. W następnym roku sekcja zmieniła się w samodzielny klub. Pierwszym przewodniczącym rady klubu był Wiesław Maćkowiak SP3DLH (SK), sekretarzem Wiesław Janiszewski  SP3DJT (późn. SP3FNK(SK)) a gospodarzem Zbysław Majorczyk (później SP3IGU). W dniu  12.12.1973 r. klub zarejestrowany został w Polskim Związku Krótkofalowców pod nr 55/poz a w 1974 r. otrzymał zezwolenie ze znakiem SP3ZEH.

Kierownikiem radiostacji był Ryszard SP3CUG. W klubie pojawił się skromny sprzęt, który pozwalał na prowadzenie łączności amatorskich i szkolenie młodzieży. Swój sprzęt wypożyczał także Jurek SP3CRS.

Członkowie klubu stanowili reprezentację Związku Harcerstwa Polskiego na „Mistrzostwach Młodych Techników 1974” w Bratysławie. Były to zawody „Krajów Demokracji Ludowej” w różnych specjalnościach. Członkowie HKŁ”Włoszakowice” brali udział w konkurencji radiotechnika obejmującej test teoretyczny i montaż układu elektronicznego oraz w zawodach „Łowy na lisa” (amatorska radiolokacja sportowa). W skład reprezentacji wchodzili Zbysław Majorczyki i Leszek Nowak a opiekunem grupy był Ryszard SP3CUG. Przed wyjazdem zawodnicy uczestniczyli w treningu ARS we Wrześni, który organizował  nieżyjący już Jerzy Krabon SP3FFN  a finansowany był przez dyrekcję Gminnej Szkoły Zbiorczej. Radiostacja SP3ZEH/3 czynna była na obozach Gminnego Ośrodka ZHP w 1974 r. w Brzedni i 1975 r. w Królewcu korzystając ze sprzętu SP3ZAH. W międzyczasie szkoła zakupiła nadajnik, który służył przez kolejne lata.

Na bazie członków klubu Czesław Grycz SP3FUK uruchomił  radiostację Polskiej Sekcji  Międzynarodowej Grupy Łowców Dyplomów (DIG - Diplom Interessen Gruppe). Członkowie tej sekcji pracowali pod znakiem SP3DIG i SP0DIG.

W szycie aktywności klubu wieś Włoszakowice była miejscowością, mogącą się pochwalić  największą liczbą krótkofalowców w Polsce w stosunku do liczby mieszkańców.

Członkami klubu byli: Król Ryszard SP3 4053 (SK), Jerzy SP3CRS (SK), Ryszard SP3CUG, Walerian Wiesław SP3DLH (SK), Wiesław SP3FNK (SK), Czesław SP3FUK-DJ0MAQ (SK), Zbysław SP3IGU, Lech SP3IGS, Jan Roślik późn. SP3SFY, Leszek Nowak oraz kilku kolegów nielicencjonowanych.

Dwukrotne próby utrzymania we Włoszakowicach klubu na stałe nie powiodły się. Jerzy SP3CRS, Czesław SP3FUK i Ryszard Król zmarli, Wiesław SP3DLH wyprowadził się do Leszna i zmarł w 2004 r. Ryszard SP3CUG został komendantem Hufca ZHP, założył rodzinę i  wyprowadził się na długie lata do Leszna. Zbysław SP3IGU po ukończeniu studiów wyprowadził się do Poznania i założył prywatna firmę instalacji elektrycznych i systemów bezpieczeństwa oraz systemów teleinformatycznych. Lech SP3IGS  i Jan SP3SFY również wyprowadził się z Włoszakowic.

    

TNX: Maria Rzeźniczak ,SP3FEI, SP3HUW, SP3IGU, SP3IGS, SP3IBE

                                                                                             opr. SP3CUG