Klub Łączności LOK w Kościanie SP3KYY

 

Klub powstał w 1975 r. przy Zarządzie Powiatowym LOK w Kościanie. Siedziba klubu mieściła się w pomieszczeniach Zarządu Powiatowego w Kościanie na Placu Sojuszu Polsko-Radzieckiego 21. Klub liczył 15 członków. W czasie zebrania założycielskiego wybrano zarząd w składzie: Tomasz Majchrzak – prezes, Jerzy Maciejak – sekretarz i Jan Otto – skarbnik. Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został Wojciech Pluciński. 

Klub został zarejestrowany w PZK w dniu 30.10.1975 r. pod numerem 62/poz. W składzie członków nie było ani jednego krótkofalowca i szybko doszło do jego rozwiązania. W 1989 r. Zdzisław SP3FTA podjął się ponownego powołania klubu do życia. W pierwszym zarządzie klubu byli: Zdzisław SP3FTA – prezes i operator stacji, Nawrot Tadeusz później SP3TLB – kierownik Radiostacji, Marek Ludwiczak SP 4250 – sekretarz i Bogusław Seidel – skarbnik.

Klub wyposażony został w TRX FT 227. Pierwszą łączność pod znakiem klubowym w paśmie 3,5 MHz  przeprowadził Zdzisław SP3FTA z Ryszardem SP3CUG w dniu 17.08.1989 r. W dniu 27.01.1991 r. stacja przeprowadziła pierwszą łączność emisją FM w paśmie 145 MHz.

Główni operatorzy stacji klubowej SP3FTA i SP3TLB przeprowadzili 10 739 łączności zarówno na KF jak i UKF. Na znak klubowy wystawionych zostało kilkaset  dyplomów wyczynowych i okolicznościowych. Stacja klubowa startowała w zawodach a w tym SP-K. Po przemianach społeczno- gospodarczych w kraju, w latach dziewięć dziesiątych, lokalne władze LOK zaprzestały interesować się działalnością klubu który stopniowo zamierał. Ostatecznie skreślony został z listy Radio Klubów LOK w dniu 2.02.2023. r.

Nadal licencje indywidualne posiadają byli członkowie: SP3FTA, SP3HVZ, SP3SFX, SP3TLB, SP3VST, SQ3LUV.

Licencjonowanymi członkami byli nadawcy: Jerzy SP3JRW, Zdzisław SP3FTA, Zbigniew SP3HVZ, Tadeusz SP3HZN, Tomasz SP3MIN (zmarł  18.08.2023 r.), Gabriel SP3OTA, Bernard SP3SFX, Tadeusz SP3TLB, Wojciech SP3WBG, Seweryn SP3WBH, Jacek SP3WBZ, Roman SQ3LUV i Marek SP 4250 LE.

 

TNX: SP3FTA

                                                                         opr. SP3CUG