Harcerski Klub Łączności „Kościan” SP3ZFL

Klub powstał z inicjatywy kierownika Inspektoratu Łączności Wielkopolskiej Komendy Chorągwi ZHP w grudniu 1973 r. i rozpoczął działalność przy Komendzie Hufca ZHP w Kościanie. 

Siedzibą Klubu był lokal Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki 3 (patrz http://www.rbi.ampr.org). Sekretarzem został Jan Jazy a gospodarzem Jarosław Wołoch (późn. SP3JAQ). Klub został zarejestrowany w PZK w dniu 12.12.1974 r. pod nr 54. W 1974 otrzymał licencję ze znakiem SP3ZFL. Kierownikiem radiostacji był Jerzy Tamborski SP3EXZ (życiorys patrz http://www.rbi.ampr.org) a operatorem Zbigniew SP3HVZ. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kościanie zakupiła dla klubu TRX „ZUCH” produkcji Stefana SP3BPU ze Śremu. Pani Genowefa Krysman ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie zajęła się działalnością Amatorskiej Radiolokacji Sportowej.

Podczas obchodów rocznicowych z okazji odsłonięcia pomnika Naczelnika Szarych Szeregów hm. Floriana Marciniaka w 1982 r. klub był współorganizatorem zawodów ARS. Jednak brak zainteresowania działaniami klubu uczniów Liceum Ogólnokształcącego doprowadził ostatecznie do jego zamknięcia.

Licencjonowanym członkami klubu byli: Jacek SP3BHN, Jarosław SP3JAQ, Jerzy SP3JRW, Jerzy SP3EXZ, Zdzisław SP3FTA, Jarosław SP3FFK, Zbigniew SP3HVZ, Jarosław SP3JAQ, Elżbieta SP3NUZ, Bogusław SP3TLL i  Arkadiusz  SP3TLX. 

 

TNX: SP3FTA  

opr. SP3CUG