Harcerski Klub Łączności „Jutrosin” SP3ZGI

Klub powstał z inicjatywy kierownika Inspektoratu Łączności Leszczyńskiej Chorągwi ZHP hm. Jana Bonikowskiego SP3AXI.

Zebranie założycielskie miało miejsce w dniu 15.12.1984 r. Przewodniczącą Rady została hm. Zofia Cicha, sekretarzem Piotr Minkwitz (później SP3IAH) a

gospodarzem Józef Stanisławski (późn. SP3IPH). Siedzibą klubu był Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie. Klub zarejestrowany został w Polskim Zwiazku Krótkofalowców w dniu 15.01.1985 r.  Licencję ze znakiem SP3ZGI otrzymał w 1985 roku. Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie zakupił dla klubu radiostację „ECHO 84”. W 1995 r. przewodniczącym rady klubu został Józef Stanisławski SP3IPH. Stacja aktywnie pracowała na falach krótkich jak i na UKF-ie różnymi emisjami a w tym na RTTY oraz została oceniona przez menagera UKF ZG jako najaktwniejsza na UKF-ie w Oddziałe Wojewódzkim PZK w Lesznie. 

 

Aktyw klubowy uruchamiał radiostację na obozach harcerskich jak i podczas lokalnych imprez.

Członkami byli: Czesław SP3BTO, Wlodzimierz SP3CFV, Stanisław SP3DZR, Zdzisław SP3HVH, Paweł SP3HXW, Marek SP3HYB, Piotr SP3IAH, Józef  SP3IPH, Ryszard SP3JTD, Mikołaj SP3MES i Tobiasz SP3TUE. 

Mikołaj SP3MES ukończył studia medycze i przeprowadził się do Elbląga. Stanisław SP3DZR zmarł w 2013 r. Paweł SP3HXW zmienił miejsce zamieszkania na  Wrześnię. SP3IAH zamieszkał w Międzychodzie. W wyniku braku członków z uprawnieniami klasy "A" zezwolenie klubowe utraciło ważność i klub został rozwiązany.

 

TNX: SP3IPH

 

                                                                     opr. SP3CUG