Klub Krótkofalowców PZK przy LSM w Lesznie - SP3PEI

Klub zorganizowany został z inicjatywy Józefa SP3AAH i on był pierwszym prezesem. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Narutowicza 59. Licencję nadawczą otrzymał w 1976 r. Zapisy w dzienniku stacyjnym wskazują, że aktywnymi operatorami stacji klubowej w okresie do 1980 r. byli: Zbigniew SP3BJK (sk), Wiesław SP3BKU (sk) (do 4. 03. 1977 r.), Włodzimierz SP3IBN, Józef SP3AAH (sk), Dariusz SP3 4125 (późn. SP3MEQ (sk)) oraz Jerzy SP3 4126 (późn. SP3MEP). 

 

Łączności przeprowadzali także SP3 4005, SP3 4008, SP3 4064, SP3 4068, SP3 4069, SP3 4105, SP3 4113. W tym okresie prowadzona była w klubie aktywna działalność szkoleniowa. 

Klub w 1978 r w zawodach SPDXC SSS zajął 25 miejsce. 

W dniu 26.10.1979 r. prezes klubu - SP3AAH - w dzienniku stacyjnym dokonał wpisu o treści: „Zakaz pracy na 14 MHz całkowity oraz na 7 MHz w czasie programu TV”, co świadczy o problemach z TVI i/lub BCI podczas nadawania w blokowisku, w którym klub był zlokalizowany. 

Od stycznia 1978 prezesem został Zbigniew Wojtysiak SP3BJK. Siedziba, wyposażenie, skład osobowy i funkcje w klubie zmieniały się na przestrzeni lat.

Działalność klubowa, jak i wszystkich innych amatorskich stacji radiowych, zawieszona została z chwilą ogłoszenia stanu wojennego. Po wznowieniu działalności w połowie 1985 r. (jedyny dokument pochodzi z 1986 r.) klub znajdował się przy ul. Rumuńskiej 7/2, a następnie w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kwadrat” przy ul. Kraju Rad 15 (obecnie ul. Amii Krajowej 15). W 2 połowie lat 80 v-ce prezesem ds. technicznych i kierownikiem radiostacji klubowej był Jerzy SP3FEI. 

Z inicjatywy Adama SP3JIX, Jerzego SP3FEI oraz Zbyszka SP6CZ na okoliczność III Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Milicyjnych, który miał miejsce w Lesznie w dniach 26÷29.05.1988 r., uruchomiony został znak SPØPOM/AM. Okolicznościową kartę QSL zaprojektował Jerzy SP3FEI.

Adam SP3JIX podjął trudne zadanie, w wyniku czego stacja okolicznościowa jak i SP3JIX oraz SP6CZ otrzymali zgody na pracę AM. Pierwszy raz w historii krótkofalarstwa polskiego pojawiła się stacja amatorska legalnie pracująca z przemieszczającego się w powietrzu balonu i pracowała pod znakiem SPØPOM/AM w pasmie 2 m jak i 70 cm emisjami FM, SSB. Operatorami byli SP3FEI i SP6CZ, którzy przeprowadzili łączności z wieloma krajami. Stacja słyszana była nawet w Anglii. Do pracy pod indywidualnymi znakami nie doszło ze względu na znaczne koszty, krótkie czasy lotów i nadawania oraz priorytet stacji klubowej. 

Członkami klubu byli: SP3AHH, SP3AVI, SP3BJK, SP3BBM, SP3BHO, SP3BKU, SP3EAR, SP3DOQ, SP3FEI, SP3FEG, SP3HVO, SP3IBN, SP3JIX, SP3LEY, SP3MEQ, SP3MEP, SP3MII, SP3MIJ, SP3MIL, SP3NIJ, SP3MTL, SP3NNN, SP3NNI, SP3NGG, SP3OTK, SP3RAD i SP3SFY.

Klub został zlikwidowany wiosną 1990 r. 

TNX: SP3JUA, SP3MEP

 opr. SP3FEI, SP3CUG