Harcerski Klub Łączności „Jutrosin” SP3ZGI

Klub powstał z inicjatywy kierownika Inspektoratu Łączności Leszczyńskiej Chorągwi ZHP hm. Jana Bonikowskiego SP3AXI.

Zebranie założycielskie miało miejsce w dniu 15.12.1984 r. Przewodniczącą Rady została hm. Zofia Cicha, sekretarzem Piotr Minkwitz (później SP3IAH) a

gospodarzem Józef Stanisławski (późn. SP3IPH). Siedzibą klubu był Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie. Klub zarejestrowany został w Polskim Zwiazku Krótkofalowców w dniu 15.01.1985 r.  Licencję ze znakiem SP3ZGI otrzymał w 1985 roku. Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie zakupił dla klubu radiostację „ECHO 84”. W 1995 r. przewodniczącym rady klubu został Józef Stanisławski SP3IPH. Stacja aktywnie pracowała na falach krótkich jak i na UKF-ie różnymi emisjami a w tym na RTTY oraz została oceniona przez menagera UKF ZG jako najaktwniejsza na UKF-ie w Oddziałe Wojewódzkim PZK w Lesznie. 

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności „Jutrosin” SP3ZGI

Harcerski Klub Łączności „Kościan” SP3ZFL

Klub powstał z inicjatywy kierownika Inspektoratu Łączności Wielkopolskiej Komendy Chorągwi ZHP w grudniu 1973 r. i rozpoczął działalność przy Komendzie Hufca ZHP w Kościanie. 

Siedzibą Klubu był lokal Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki 3 (patrz http://www.rbi.ampr.org). Sekretarzem został Jan Jazy a gospodarzem Jarosław Wołoch (późn. SP3JAQ). Klub został zarejestrowany w PZK w dniu 12.12.1974 r. pod nr 54. W 1974 otrzymał licencję ze znakiem SP3ZFL. Kierownikiem radiostacji był Jerzy Tamborski SP3EXZ (życiorys patrz http://www.rbi.ampr.org) a operatorem Zbigniew SP3HVZ. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kościanie zakupiła dla klubu TRX „ZUCH” produkcji Stefana SP3BPU ze Śremu. Pani Genowefa Krysman ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie zajęła się działalnością Amatorskiej Radiolokacji Sportowej.

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności „Kościan” SP3ZFL

Harcerski Klub Łączności „Włoszakowice” SP3ZEH

Zainteresowanie tematem krótkofalarskim skutkuje powstaniem sekcji Harcerskiego Klubu Łączności Leszno we Włoszakowicach.

Z inicjatywy Ryszarda Grabowskiego i dzięki życzliwości dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej  mgr. Stefana Majorczyka sekcja otrzymała stosowny lokal w pomieszczeniu szkoły. Zbysław Majorczyk i Lech Mikołajczak uczestniczyli w Kursie krótkofalarskim zorganizowanym w ramach obozu Ośrodka ZHP Włoszakowice w Wąchabnie w dniach 26.06 do 18.07. 1972 r. W następnym roku sekcja zmieniła się w samodzielny klub. Pierwszym przewodniczącym rady klubu był Wiesław Maćkowiak SP3DLH (SK), sekretarzem Wiesław Janiszewski  SP3DJT (późn. SP3FNK(SK)) a gospodarzem Zbysław Majorczyk (później SP3IGU). W dniu  12.12.1973 r. klub zarejestrowany został w Polskim Związku Krótkofalowców pod nr 55/poz a w 1974 r. otrzymał zezwolenie ze znakiem SP3ZEH.

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności „Włoszakowice” SP3ZEH

Klub Łączności LOK w Kościanie SP3KYY

 

Klub powstał w 1975 r. przy Zarządzie Powiatowym LOK w Kościanie. Siedziba klubu mieściła się w pomieszczeniach Zarządu Powiatowego w Kościanie na Placu Sojuszu Polsko-Radzieckiego 21. Klub liczył 15 członków. W czasie zebrania założycielskiego wybrano zarząd w składzie: Tomasz Majchrzak – prezes, Jerzy Maciejak – sekretarz i Jan Otto – skarbnik. Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został Wojciech Pluciński. 

Klub został zarejestrowany w PZK w dniu 30.10.1975 r. pod numerem 62/poz. W składzie członków nie było ani jednego krótkofalowca i szybko doszło do jego rozwiązania. W 1989 r. Zdzisław SP3FTA podjął się ponownego powołania klubu do życia. W pierwszym zarządzie klubu byli: Zdzisław SP3FTA – prezes i operator stacji, Nawrot Tadeusz później SP3TLB – kierownik Radiostacji, Marek Ludwiczak SP 4250 – sekretarz i Bogusław Seidel – skarbnik.

Czytaj więcej: Klub Łączności LOK w Kościanie SP3KYY

Radio Klub LOK we Włoszakowicach.

Klubowa Stacja Nasłuchowa SP3- 4005/K.   Z inicjatywy Ryszarda Grabowskiego (później SP3CUG ) - życiorys patrz http://www.rbi.ampr.org, Ryszarda Króla (późn. SP3 4053) i przy aprobacie szefa Zarządu Powiatowego LOK w Lesznie  pana Dłużyka po likwidacji leszczyńskiego Radio Klubu  sprzęt radiowy głównie w postaci radiostacji czołgowych 10 RT 26 E przewieziony został do włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich, który został siedzibą klubu. W Klubie działali w/w oraz Jerzy Poczekaj (życiorys patrz  http://www.rbi.ampr.org).  W 1967 r. klub otrzymał otrzymał licencję SWL SP3 4005/K/. Pierwszy udział w Krajowych Zawodach Stacji Klubowych SP-K zakończył się zdobyciem II miejsca w kategorii stacji nasłuchowych.

Czytaj więcej: Radio Klub LOK we Włoszakowicach.