Klub Łączności PZK przy KW MO w Lesznie SP3PJH

W 1975 roku powstało województwo leszczyńskie, a w ślad za tym zapotrzebowanie na obsadzenie wielu nowych stanowisk pracy w administracji państwowej. Wielu radioamatorów rozpoczęło pracę zawodową w Lesznie. Tak było też z kilkoma członkami Harcerskiego Klubu Łączności „GÓRA” przy Liceum Ogólnokształcącym w 56-200 Góra, ul. Szkolna 1. Część z nich, która podjęła pracę w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lesznie, wraz z innymi kolegami już tam pracującymi, postanowiła utworzyć nowy klub w tym mieście, w którym od pewnego czasu zamieszkiwali. Tak zrodzona idea dzięki inicjatywie Antoniego SP3JIX zaowocowała zebraniem organizacyjnym w dniu 02.01.1980 r. i złożeniem do ZOW PZK w Lesznie wniosku o zarejestrowanie powołanego w celu prowadzenia działalności w dziedzinie krótkofalarstwa, radioelektroniki i łowów na lisa Klubu Łączności PZK przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lesznie. Rejestracja klubu w PZK nastąpiła w dniu 22.02.1980 r. z numerem 13/LE.

Czytaj więcej: Klub Łączności PZK przy KW MO w Lesznie SP3PJH

Klub Łączności LOK w Lesznie SP3KNI

Dane zawarte we wniosku o rejestrację klubu radioamatorskiego w PZK pozwalają ustalić, iż założony on został w Lesznie (woj. wielkopolskie) w 15.01.1971 r. Klub miał siedzibę w budynku starego młynu, zajmowanym przez Zarząd Powiatowy LOK przy ul. Bolesława Chrobrego 15 w Lesznie i liczył 26 członków, z których tylko nieliczna grupa angażowała się w prace klubu. Należeli do niej między innymi członkowie zarządu: zamieszkujący obok Wacław Szalek - późniejszy SP3LEY - prezes, Krzysztof Marczyński - późniejszy SP3FEG - wiceprezes, Jerzy Sternal - późniejszy SP3FEI - skarbnik, Tadeusz G. - sekretarz. Licencja nadawcza kategorii I ze znakiem SP3KNI przyznana została klubowi jesienią tego samego roku, po uzyskaniu zezwoleń przez Krzysztofa Marczyńskiego i Jerzego Sternala. Kierownikiem radiostacji klubowej został Krzysztof, a operatorem Jerzy.  

Prezes Wacław Szalek zajmował się szkoleniem w dziedzinie telegrafii, organizował spotkania klubowe oraz był pośrednikiem pomiędzy klubem, a ZP LOK, którego kierownikiem biura był wówczas Marian Skrzypczak, zwany przez nas - z uwagi na charakterystyczną fizjonomię - Abdulem. Kolega Wacław, był emerytowanym podoficerem wojsk łączności, straszy od wszystkich pozostałych członków o 24-27 lat, cieszył się wśród nich zaufaniem i szacunkiem. Dniem klubowym - z uwagi na cykliczne zawody SPK, w których klub przez długie lata brał aktywnie udział - był czwartek od godz. 16 do 19. Prócz tych zawodów klub kilkukrotnie uczestniczył w przypadających na sierpień rywalizacjach stacji klubowych QRP o mocy do 1 W (RBM-1), osiągając bardzo dobre rezultaty. 

Czytaj więcej: Klub Łączności LOK w Lesznie SP3KNI

Harcerski Klub Łączności „Leszno” SP3ZAH

Po informacji Szefa Inspektoratu Wielkopolskiej Chorągwi ZHP, hm. Jana Bonikowskiego SP3AXI (SK). (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org) , skierowanej do Komend Hufców, w sprawie możliwości tworzenia Harcerskich Klubów Łączności. Tematem zajęli się członkowie Harcerskiej Drużyny Łączności przy Technikum Ekonomicznym w Lesznie: Andrzej Jankowski (późniejszy SP3 4034), Włodzimierz (późniejszy SP3CJD) i Tadeusz Neczyński (późniejszy SP3DDY). 

W celu poznania podstaw krótkofalarstwa,  Andrzej udał się do HKŁ „Rawicz” SP3ZHW i w dniu 16. 11. 1966 r. klub reprezentowany przez prezesa Andrzeja Jankowskiego złożył wniosek o rejestrację w PZK. Tymczasową siedzibą klubu było Technikum Ekonomiczne w Lesznie na Pl. Kościuszki 5 (Obecnie III liceum Ogólnokształcące).  W okresie przejściowym, do 09. 03. 1967 r., członkowie klubu zajmowali się łącznością przewodową.

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności „Leszno” SP3ZAH

HISTORIA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO / TERENOWEGO PZK w LESZNIE

10.11.1976 r., z inicjatywy Ryszard Grabowskiego SP3CUG, w siedzibie Komendy Hufca ZHP w Lesznie przy Placu Kościuszki nr 5, odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów krótkofalarskich z nowopowstałego, działającego od 1 czerwca 1975 r. województwa leszczyńskiego. W zebraniu uczestniczyli: Jan Żalik SP3AMZ - pełnomocnik ZOW PZK w Poznaniu i jednocześnie przedstawiciel SP3ZFH (p. życiorys - http://www.rbi.ampr.org), Jan Bonikowski SP3AXI (sk) - przedstawiciel SP3ZHW (p. życiorys - http://www.rbi.ampr.org), Ryszard Grabowski SP3CUG   komendant Hufca ZHP w Lesznie i gospodarz spotkania (p. życiorys - http://www.rbi.ampr.org), Jerzy Wróż SP3GXJ (sk) - przedstawiciel SP3KNI, Włodzimierz SP3IBN - przedstawiciel SP3PEI i Wieńczysław Celer SP3HUW - przedstawiciel SP3ZAH.

Czytaj więcej: HISTORIA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO / TERENOWEGO PZK w LESZNIE

Klub Łączności LOK we Wschowie SP3KBW

Dostępne informacje pozwoliły ustalić, że klub założony został we Wschowie w 1957 r. W „Wykazie radiostacji amatorskich” opublikowanym przez Zarząd Główny PZK w 1957 r. podano, że klub mieścił się przy ul. Strażackiej (obecna ul. Wąska) we Wschowie. Licencja nadawcza przyznana została klubowi w 1957 r. Prawdopodobnie pierwszym kierownikiem radiostacji klubowej był Marian Żytka SP3OZ zamieszkały w Sławie. Z klubem związany był też Władysław Sobota SP3XY zamieszkały we Wschowie, posiadający licencję od 1958 r., ale w 1962 r. nie był już on wykazywany w spisach radiostacji amatorskich. W 1958 r. pracownik etatowy LPŻ Mieczysław Kubicz przeprowadził w klubie kurs telegrafii dla wschowskich harcerzy.

Czytaj więcej: Klub Łączności LOK we Wschowie SP3KBW