Harcerski Klub Łączności” Pawłowice” SP3ZFH

Duża liczba członków HKŁ „Leszno”, warunki stworzone przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Pawłowicach jak i już funkcjonujące lokalne środowisko krótkofalarskie (SP3AHH, SP3AMZ, SP3DFB, SP3-4049) przyczyniły się do powołania w 1971 r. sekcji HKŁ „Leszno” w Pawłowicach. W 1972 r. w Wąchabnie organizowany był w dniach od 28.07. do 11.08. obóz ZHP „Pawłowice - Osieczna - HKŁ Leszno” a jego komendantem był Ryszard SP3CUG. W obozie brali udział członkowie sekcji uczestnicząc w szkoleniu z zakresu amatorskiej radiolokacji sportowej (wtedy mówiono o „łowach na lisa”) oraz podstaw krótkofalarstwa, które prowadził Jan SP3AMZ. (zyciorys patrz:  http://www.rbi.ampr.org .W grupie tej byli Marek Gryczka, Michał Kamiński, Wojciech Merta, Roman Patelka.

 

W czasie obozu czynna była radiostacja SP3ZAH/3 a operatorami byli Jan SP3AMZ, Ryszard SP3GUI, Wieńczysław późn. SP3HUW oraz Czesław późn. SP6FUK-SP3FUK. 

W wyniku dużego zainteresowania młodzieży sekcja przekształciła się w samodzielny klub w 1974 r. Pierwszym przewodniczącym Rady był Antoni Raburski SP3AHH, zastępcą Jan Żalik SP3AMZ, Mirka Żalik SP3-4049 sekretarzem a gospodarzem Jan Kubacki. Już 12.12.1974 r. HKŁ „Pawłowice” zarejestrowany został w PZK pod nr 53/poz. W 1975 Jednostka Wojskowa 3477 w Lesznie przekazała klubowi trzy sztuki demobilowych radiostacji RBM 1, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju działalności w zakresie Amatorskiej Radiolokacji Sportowej oraz szkolenia nasłuchowców. W 1976 r. Antoni Raburski uczestniczył w kursie organizatorów ARS, który odbył się Domu Harcerza w Rawiczu. W tym samym roku do klubu dołączył Stefan Durowicz SP3DFB. W 1976 r. klub otrzymał licencję ze znakiem SP3ZFH. Kierownikiem radiostacji w latach 1976 - 1990 był Jan Żalik SP3AMZ. Operatorem odpowiedzialnym był Antoni Raburski SP3AHH i Franciszek Górny SP3IPT Z HKŁ Leszno. Pięć stacji harcerskich, a w tym SP3ZFH/3, brało udział w pierwszej edycji „Leszczyńskiego Polnego Dnia „Wiatraki 1978”. W 1980 r. do klubu wstąpił Jarosław Wawrzyniak (obecny Starosta Powiatu Leszczyńskiego). Przedstawiciele klubu - Karol Żalik i Adam Dutkowski - uczestniczyli w zawodach ARS w Rawiczu, Chodzieży Toruniu i Funce. W 1982 r. przewodnictwo klubu objął Witek SP3MIU. W składzie rady byli także Stefan Durowicz SP3DFB i Mirosława SP3-4049. Po stanie wojennym za pracę SP3ZFH odpowiedzialni byli Jan SP3AMZ jako kierownik Radiostacji i Antoni SP3AHH. Od 25 lipca do 7 sierpnia 1983 r. w Mikorzynie odbywał się kurs instruktorów łączności i sędziów Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. W kursie tym z pawłowickiego klubu uczestniczyli: Robert Jankowiak, Piotr Kaczmar, Andrzej Kieruzel i Paweł Osięgłowski. W roku szkolnym 1983/84 pracami klubu kierował Wiktor SP3MIU wraz z Janem  SP3AMZ i Mariolą SP 4183 LE. Nastąpiła też częściowa zmiana operatorska stacji klubowej. Kierownikiem był nadal SP3AMZ a operatorami zostali Karol SP3FHT i Stefan SP3 DFB.

W 1985 r. przewodniczącym Rady został Jan SP3AMZ. Podczas 7 Leszczyńskich Dni Techniki stacja pracowała z Rydzyny pod znakiem SP3ZFH/3. W maju 1989 r. w ramach „Dni Sportu” na stadionie LZS Zootechnik w Pawłowicach stacja klubowa pracowała pod znakiem SP3ZFH/3. W Leszczyńskim Polnym Dniu 1985 SP3ZEH przeprowadziła 162 łączności. W październiku 1986 r.  przewodnictwo obejmuje Wiktor SP3MIU. Wiktor został także przedstawicielem klubu w ZOW PZK a Mariola SP 4183/LE w Chorągwianej Radzie Łączności. Kolejna zmiana prowadzącego miała miejsce w 1987 r. i został nim Jan SP3AMZ. Klub wzbogacił się o transceiver lampowy SP5WW i uzyskał zezwolenie na pracę SSTV. SP3ZFH w Krajowych Zawodach RTTY 88 zajęła 4 miejsce w kategorii stacji Klubowych. W 1988 r. dyrekcja szkoły przekazała do dyspozycji klubu nowy lokal. Od 1990 r. do końca funkcjonowania klubu przewodniczącym Rady był Jan SP3AMZ.

W okresie funkcjonowania klubu jego członkami byli: Antoni SP3AHH, Jan SP3AMZ, Stefan SP3DFB, Karol SP3FHT, Piotr SP3RNQ, Marian SP3RND, Dariusz SP3TUH, Mirosława SP3 4049, Jarosław SP 4070, Filip SP 4163 LE, Paweł SP 4178/LE, Paweł SP 4179/LE, Robert SP 4180/LE, Marcin SP 4182/LE, Maria SP 4183/LE, Roman SP 4198/LE, Roman SP 4204 LE oraz kliku kolegów nielicencjonowanych. 

TNX: SP3DFB, SP3FHT, Michał Kamiński

opr. SP3CUG, SP3AMZ