Klub Łączności LOK „Mera” w Górze.

Klub Łączności LOK „Mera” powstał z inicjatywy Adama Kowalskiego SP3JIX. Prekursorem do założenia klubu, był Wojciech Kurpiel – pracownik administracji państwowej w Górze. „Rasowy” krótkofalowiec, konstruktor i społecznik. W 1963 roku uzyskał licencję i znak SP6AUG. Jeszcze w 1967 w spisie krótkofalowców figurował jako Górowianin. Potem przeniósł się do Trzebnicy, a następnie do Ostrołęki. Po latach przerwy, ok. roku 1990 wrócił do swojej pasji pod znakiem SP5TAG. Zmarł 20 listopada 1995.

To o nim grupa pasjonatów działających w Domu Kultury w Górze nakręciła film na taśmie 8 mm, dotyczący krótkofalarstwa. Film był zaprezentowany na festiwalu filmów amatorskich „POL 8” w Polanicy. Jednym z twórców filmu był właśnie późniejszy założyciel klubu – Adam Kowalski SP3JIX. Wojciech  SP5AUG „zaraził” go krótkofalarstwem.

 Klub Łączności LOK, rozpoczął działalność  przy Liceum Ogólnokształcącym w Górze, pod adresem ul. Szkolna 1. W dniu  5. 06. 1975 r. obyło się zebranie założycielskie z udziałem 18 zainteresowanych,  na którym wybrano zarząd w składzie:  Prezes - Antoni Kowalski SP3JIX, Witold Aleksandrowicz SP3EVC, sekretarz Bronisław Ankiewicz i skarbnik Krzysztof Czerski późn. SP3CCP. Klub skierował wniosek do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK we Wrocławiu o rejestrację. Wniosek nie został jednak rozpatrzony, ze względu na zmiany w administracji państwowej. Powiat Górowski wszedł bowiem w skład województwa leszczyńskiego, na terenie którego w tym czasie działał Oddział Poznański PZK. 16 marca 1976 roku, zarząd klubu złożył ponownie wniosek o rejestrację, tym razem w ZOW PZK w Poznaniu.  Brak rejestracji klubu w Polskim Związku Krótkofalowców powodował niezadowolenie członków. Zgodnie bowiem z „tradycją”  poznańską,  rejestracja  klubu trwała  11 miesięcy. W tym czasie Adam SP3JIX  na bazie klubu LOK doprowadził do powstania Harcerskiego Klubu Łączności „Góra”

Licencjonowanymi członkami byli  SP3AOO, SP3ATW,  SP3CCP,  SP3EVC ex SP6EVC, SP3JIX,  SP6-2157 później SP3APP.

 

SP3CUG, SP3HXL