Harcerski Klub Łączności „Leszno” SP3ZAH

Po informacji Szefa Inspektoratu Wielkopolskiej Chorągwi ZHP, hm. Jana Bonikowskiego SP3AXI (SK). (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org) , skierowanej do Komend Hufców, w sprawie możliwości tworzenia Harcerskich Klubów Łączności. Tematem zajęli się członkowie Harcerskiej Drużyny Łączności przy Technikum Ekonomicznym w Lesznie: Andrzej Jankowski (późniejszy SP3 4034), Włodzimierz (późniejszy SP3CJD) i Tadeusz Neczyński (późniejszy SP3DDY). 

W celu poznania podstaw krótkofalarstwa,  Andrzej udał się do HKŁ „Rawicz” SP3ZHW i w dniu 16. 11. 1966 r. klub reprezentowany przez prezesa Andrzeja Jankowskiego złożył wniosek o rejestrację w PZK. Tymczasową siedzibą klubu było Technikum Ekonomiczne w Lesznie na Pl. Kościuszki 5 (Obecnie III liceum Ogólnokształcące).  W okresie przejściowym, do 09. 03. 1967 r., członkowie klubu zajmowali się łącznością przewodową.

Klub otrzymał małe pomieszczenie w siedzibie Komendy Hufca ZHP na pl. Kościuszki 1 (obecnie ul. Ofiar Katynia).  Należy podkreślić, że w pierwszych latach działalności klub wspierali komendanci Hufca: hm. Jerzy Pietek, hm. Kazimierz Musielak, oraz działacz ZHP hm. Bohdan Jankowski - ojciec Andrzeja SP3 4034. Na przełomie lat 1966 i 1967, w Rawiczu odbywa się kurs radiooperatorów i radiomechaników, w którym uczestniczyło dziewięciu członków klubu, w tym późniejsi SP3CJD, SP3DDY i SP3DDZ. W 1967 r. radzie klubu przewodniczy Tadeusz Neczyński SP3DDY. Po rejestracji klub uzyskuje znak nasłuchowy SP3-4036/Z. Z Inspektoratu Łączności KCH ZHP, klub otrzymuje dwie radiostacje demobilowe RBM-1, co umożliwia bardzo aktywną działalność nasłuchową. W tym czasie klub zdobywa czołowe miejsca w zawodach, w tym w SP-K (Klubowe Mistrzostwa Polski), czy we współzawodnictwie nasłuchowców PZK w dniu 31. 12. 1968 r. - gdzie zajmuje pierwsze miejsce. Członkowie klubu uczestniczą ponadto w wielu imprezach, podczas których zabezpieczają łączność przewodową na radiostacjach R-105, udostępnianych przez miejscową JW3477.

Latem 1967 r. w kursie krótkofalarskim zorganizowanym przez Inspektorat Łączności KCH ZHP w Poznaniu i  klub SP3ZHW - podczas obozu KH ZHP Rawicz w Olejnicy - obok Pawła Tomczaka, uczestniczą też Ryszard Grabowski, Jerzy Poczekaj (SK) (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org)  i Ryszard Król (SK)  z Włoszakowic. W 1967 r. członkami klubu zostają - Jan Żalik SP3AMZ (patrz życiorys  http://www.rbi.ampr.org ) i Ryszard Grabowski (późniejszy SP3CUG (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org ).  Jesienią 1967 r. do Ministerstwa Łączności złożony zostaje wniosek o przyznanie licencji. Ta, ze znakiem SP3ZAH dociera pod koniec 1967 r. Pierwszym kierownikiem radiostacji klubowej zostaje Jan SP3AMZ, a operatorem Ryszard SP3CUG. Z wielkimi problemami zawieszona zostaje antena G5RV nad dachem budynku (długość przekątnej dachu była ok 4 m krótsza niż antena). Stacja pojawiła się na paśmie w 1968 r. Nadajnik został nabyty od Jana SP3AMZ i służył klubowi przez wiele lat. W tym czasie klub wspierają - Jerzy SP3CZA (późniejszy SP5CZA), oraz Jerzy SP3EXZ (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org). Na przełomie lipca i sierpnia w latach 1967/68,  kolejni członkowie - Wiesław Janiszewski z Włoszakowic i Walerian (Wiesław) Maćkowiak z Bukówca Górnego, uczestniczą w kursie krótkofalarskim w Kiekrzu. Pierwszy z nich otrzymuje znak SP3DJT a drugi SP3DLH. Latem 1969 r. SP3ZAH/9 pracuje na obozie Kolejowego Szczepu ZHP, w miejscowości Piwniczna. Od jesieni 1969 r. w leszczyńskiej JW3477, zasadniczą służbę odbywają Ryszard SP3CUG i Andrzej SP3BLV, a dowódcą radiostacji R-118 jest Zenon Celegrat (późniejszy członek klubu, który otrzymał znak SP3EKV). Okoliczność ta przyczyniła się do aktywnej pracy SP3ZAH w zawodach SPK. Z okazji 600-lecia miejscowości Osieczna, stacja klubowa pracuje z tego miasta pod znakiem SP3ZAH/3. W ramach obchodów 600-lecia klub jest współorganizatorem I Chorągwianych Zawodów „Łowy na Lisa”. Obserwatorami zawodów jest ówczesny Sekretarz Generalny PZK Krzysztof Słomczyński SP5HS (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org) i Kierownik Inspektoratu Łączności Głównej Kwatery ZHP hm. Jan Heński SP5JH. Dużej pomocy, jak zawsze udziela jednostka wojskowa z szefem łączności mjr. Marianem Szymankiem. W 1968 r. przewodniczącym Rady zostaje Ryszard SP3CUG. Skład rady klubu w 1970 r.: Przewodniczący - Ryszard SP3CUG, sekretarz - Andrzej SP3 4034, kierownik radiostacji Jan SP3AMZ, oraz   członek - Zenon SP3EKV.

 Komenda Hufca ZHP, w pomieszczeniu której mieści się klub, ze względu na warunki zostaje przeniesiona do leszczyńskiego Ratusza. Choć klub po raz pierwszy zostaje bez siedziby, stacja SP3ZAH nie milknie. Z pomocą przychodzi Włodek SP3CJD - udostępniając swój pokój na poddaszu, w mieszaniu rodziców. Podczas trwania Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie w 1971 r. klub uruchamia okolicznościowy znak SP0SMS. Wspólne starania  Ryszarda SP3CUG i Komendy Hufca, wsparte przez Wydział Oświaty UM w Lesznie, uwieńczone zostają przeniesieniem klubu do pomieszczenia Młodzieżowego Domu Kultury, przy ul. 22 Lipca (obecnie ks. Korcza). Nieco później, do dyspozycji klubu były dwa piękne,  duże pomieszczenia, a jedynym problemem jest brak możliwości wywieszenia oficjalnego szyldu klubu, ponieważ działa on tu jako pracownia krótkofalarska. W 1971 r. aktyw klubowy organizuje pierwszy kurs krótkofalarski w ramach obozu KH ZHP Leszno w Olejnicy. Do kadry kursu należą: Jan SP3AMZ, Jan SP3AXI (SK) , Ryszard SP3CUG, Andrzej Matuszewski SP3DKH, Andrzej Cieśliński SP3 4009 (późn. SP3HTP). Uczestnikami kursu, którzy później otrzymują licencje są między innymi: Tadeusz SP3FRB, Aleksander SP3FRR, Zenon SP3FSI, Zdzisław SP3FTA, (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org) Tadeusz SP3FTS, Roman SP3FQL, Czesław SP3FUK (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org) i Ryszard SP3GUI.(patrz wspomnienie   https://spotc.pzk.org.pl ). Członkowie klubu aktywnie uczestniczą w programie telewizyjnym prowadzonym przez Sekretarza Generalnego PZK Krzysztofa Słomczyńskiego SP5HS i w nagrodę otrzymują 10 płyt do nauki telegrafii. Jarosław Ratajczak  SP3FFK zajmuje się w tym czasie budową nadajników UKF, na potrzeby klubu i jego członków. Stacja klubowa prawie każdego dnia pojawia się na przemienniku OK0A. Inne łączności też mają miejsce, choć w tym czasie to nie jest proste. Każdy nadawca będący w zasięgu, nadaje na innej częstotliwości i po wywołaniu ogólnym trzeba przeszukać całe pasmo. Działalność SP3ZAH na falach eteru stała się  przyczyną zakłóceń w telefonie państwa Celerów, mieszkających obok MDK. Posłany z interwencją syn Wieńczysław, po wyjaśnieniu sprawy połyka bakcyla i w niedługim czasie uzyskuje licencję ze znakiem SP3HUW. Natomiast jego rodzice zostają niezastąpionymi przyjaciółmi klubu. Członkami klubu są krótkofalowcy z całego powiatu leszczyńskiego, oraz gostyńskiego, kościańskiego i wschowskiego. W latach 1971/72, rada klubu działała w składzie: Ryszard SP3CUG, Andrzej SP3 4034, Jan SP3AMZ, Mirka SP3 4049, Zenon SP3EKV oraz Zbigniew SP3FNZ (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org).  Włodek SP3CJD w latach 1970-1972 odbywa służbę wojskową, a później zmienia miejsce zamieszkania na Środę Wlkp. Tadeusz SP3DDY po ukończeniu Technikum Ekonomicznego, studiuje na WSE w Poznaniu, a następnie rozpoczyna pracę w KW PZPR w Koninie. Po studiach doktoranckich w Moskwie wraca ponownie do Konina. 

Krótkofalarstwo cieszy się dużym zainteresowaniem w gminach Krzemieniewo i Włoszakowice. Od 1971 r. przy wsparciu Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Pawłowicach i w Zbiorczej Szkole Gminnej we Włoszakowicach, klub otwiera tam swoje sekcje. W 1973 r. klub organizuje ogólnopolskie zawody KF „Harcerska Fala” i latem w ramach obozu Ośrodka ZHP Włoszakowice, kurs krótkofalarski dla ponad 30 osobowej grupy swoich członków. Z tego kresu wywodzą się między innymi: późniejsi - Krzysztof  Andrzejewsski SP3HXL ( patrz wspomnienie https://spotc.pzk.org.pl ), Jarosław SP3IBA, Wiesław SP3IBE, Lech Mikołajczak  SP3IGS, Zbysław  Majorczyk SP3IGU, Zbigniew Hryniak  SP3HVC, Maria Maćkowiak póz. Hryniak SP3HVA ,Wieńczysław Celer SP3HUW i Andrzej SP3HWG. W następnym roku, w okresie ferii zimowych, przy znaczącym wsparciu Komendy Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu i Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury w Lesznie, klub organizuje  „Chorągwiany Kurs Radiomechaników”. Komendantem kursu jest Ryszard SP3CUG a instruktorami Jan SP3AMZ i Andrzej SP3HHA. Wieńczysław SP3HUW i Ryszard SP3GUI należą do najaktywniejszych operatorów stacji klubowej, która w tym czasie jest czynna siedem dni w tygodniu. Dużą aktywnością wykazują się też Jarosław (późn. SP3IBA), Wiesław (późn. SP3IBE) i Jerzy późniejszy SP3JUA (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org). Częstym bywalcem klubu był Krzysztof SP3 HXL. Organizowane były między innymi „Łowy na Lisa”, gdzie „lisem” był operator ukryty w lesie i nadający sygnał z radiostacji RBM, a „Łowcy” szukali go biegając z odbiorniczkami z antenami kierunkowymi. Współpraca z leszczyńskim „Rywalem” zaowocowała produkcją wyjątkowo pięknej, jak na lata siedemdziesiąte,  kolorową kartą QSL. W Latach 1973-1975 radiostacja klubowa funkcjonuje na obozach Gminnego Ośrodka ZHP we Włoszakowicach. W 1974 członkowie klubu: Ryszard SP3GUI, Jarosław SP3IBA, Wiesław SP3IBE, oraz Adam Lanica, wchodzą w skład reprezentacji Wielkopolskiej Chorągwi ZHP na Manewrach Techniczno -Obronnych ZHP w Białce, w konkurencji łączność radiowa. Para absolwentów Technikum Ekonomicznego w Lesznie i uczestników kursu krótkofalarskiego „Wąchabno 1973” - Maria SP3HVC i Zbigniew SP3HVA(SK) w 1975 r.  zawarła związek małżeński. W 1975 r. w wyniku reformy administracji Państwowej, Leszno zostaje siedzibą władz wojewódzkich. MDK, a w tym „HKŁ Leszno”, w ciągu 48 godzin musi opuścić budynek, który przejmuje Komenda Wojewódzka MO. Klub zawiesza działalność na pasmach, a sprzęt przechowują członkowie klubu we własnych domach. Władze wojewódzkie zapewniają, że to rozwiązanie tymczasowe. Minęło pół wieku, nie ma już województwa leszczyńskiego, nie ma już MDK, a Komenda Miejska Policji zajmuje nadal dwa budynki. Na okres przejściowy pozyskany zostaje lokal w Internacie Zespołu Szkół Technicznych na ul. Opalińskich. Z okazji Centralnych Dożynek, które mają miejsce w Lesznie w 1977 r., stacja klubowa pracuje pod okolicznościowym znakiem SP0LDC. Z okazji 10-lecia klubu wydany zostaje dyplom okolicznościowy „X lat HKŁ Leszno”.  Reorganizacja AP dla klubu ma też wymiar pozytywny. Ryszard SP3CUG zostaje komendantem Hufca  ZHP (w miejsce hm. Marka Polewskiego, który rozpoczął pracę w strukturach wojewódzkich ZHP) i ma większe możliwości pomocy klubowi.  Dzięki zaangażowaniu  dyrektora WSS „Społem” śp. pana Zenona Celera, Komenda Hufca otrzymuje dwa skromne pomieszczenia w budynku przy ul. Słowiańskiej 38. Jedno z tych pomieszczeń, w godzinach popołudniowych staje się siedzibą klubu. SP3ZAH znów jest aktywna każdego dnia na paśmie. W dniach 26 - 31 stycznia 1977 roku, Ryszard SP3CUG i Jarosław Ratajczak  SP3FFK, są operatorami radiostacji SP3ZAH/9 w Moszczenicy k/Żywca, zainstalowanej na Zimowisku Szczepu ZHP ZSE z Leszna. Operatorem na drugim turnusie tegoż zimowiska, jest Wieńczysław SP3HUW. Funkcję przewodniczącego Rady Klubu obejmuje Wieńczysław SP3HUW, który nieco później zostaje także zastępcą Komendanta Hufca. Klub nabywa transceiver  tranzystorowo - lampowy produkcji konstruktora Jerzego Węglewskiego SP5WW, który przywozi  z Warszawy Wieńczysław SP3HUW. Ryszard SP3GUI po ukończeniu I LO w 1977 r. kontynuuje naukę na Akademii Rolniczej w Poznaniu (absolwent ‘82), a następnie podejmuje pracę na Pomorzu Zachodnim. Klub traci jednego z najaktywniejszych operatorów stacji klubowej. W tym czasie klub posiada najlepsze w historii anteny KF, które budowane były między innymi przez Marka SP3LPG i Waldka SP3LPB. Komenda Hufca staje się też pierwszą siedzibą nowo powstałego (w 1977 r.) Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK. Pod koniec lat siedemdziesiątych,  szeregi klubu opuszcza Jurek SP3CZA, który przenosi się do Warszawy i robi błyskawiczna karierę w PLL „LOT”. Jest pierwszym polskim pilotem, a następnie instruktorem Boeinga. Wiele nocy przy stacji klubowej spędza Czesław Grycz (późn. SP6FUK- SP3FUK(SK)), który w 1979 r. emigruje do Berlina zachodniego, gdzie czynny jest pod znakiem DJ0MAQ. Przez wszystkie lata wspiera działania klubu. W 1979 r. klub organizuje w ramach obozu KH ZHP Leszno w Lubniewicach - w kadrze którego byli Ryszard SP3CUG i Wieńczysław SP3HUW - największy w swojej historii kurs krótkofalarski. W szkoleniu, oprócz zainteresowanych z regionu, biorą udział mieszkańcy Domów Dziecka z kilku sąsiednich województw. Kadra wraz z uczestnikami buduje antenę kierunkową, składającą się z drewnianych łóżek obozowych, na których rozciągnięta była popularna jeszcze ptf-7,  z wysokiego drzewa wyciętego za zgodą leśniczego, które było masztem, oraz  betonowych przepustów telefonicznych „wypożyczonych” z telekomunikacji - te spełniały rolę” łożyska” obrotnicy. Prawie 40 uczestników, przez trzy tygodnie po ok. 10 godzin dziennie, pod okiem Janusza SP3CYY i Janusza SP3FLR (SK) przygotowują się do egzaminu. Wszyscy uczestnicy kursu zdają egzamin, z tego część na świadectwo kat I. Uczestnikami kursu są m/in  późniejsi: Adam SP3ETY, Roman SP3EXS,  Karol Żalik SP3FHT, Jerzy Janiszewski  SP3MEP (patrz wspomnienie  https://spotc.pzk.org.pl),  Dariusz SP3MEQ, Jan SP3SFY. Część z nich, jak np. Jerzy SP3MEP,  nadal jest bardzo czynnym  krótkofalowcem. Nieznane natomiast są losy  wychowanków Domów Dziecka, którzy obecnie mają około 60 lat. Do 1981 r. funkcję przewodniczącego piastuje Wieńczysław SP3HUW. Następnie stery klubu obejmuje Ryszard SP3CUG i funkcję tę pełni do1987 r. Na początku lat osiemdziesiątych klub dysponuje transcaiverem produkcji Władysława SP3FFR. Członek klubu Tomasz SP3MIN przyczynia się do dynamicznego rozwoju nowych technik, budując dla klubu i kilku członków modemy RTTY (radio-dalekopisy), oraz SSTV (telewizja amatorska). Przystosowuje on także kilka dalekopisów do pracy amatorskiej. We współzawodnictwie stacji ZHP, w 1981 r. SP3ZAH sklasyfikowana zostaje na III miejscu, a w zawodach Alert klub zajmuje IV miejsce na SSB i V pozycję na telegrafii. W latach 1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 i 1989 klub jest organizatorem  zawodów „Leszczyńskie Zawody UKF”, które odbywają się w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Niestety - te przygotowane na dzień 27. 12. 1981 r., ze względu na wprowadzenie Stanu Wojennego nie odbywają się. W 1984 roku, z inicjatywy Jerzego SP3GXJ i Ryszarda SP3CUG, za zgodą Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  na 11 piętrze wieżowca, przy ówczesnej ul. Kraju Rad w tzw. łączniku - uruchomiona  zostaje skromna baza UKF. Przy pomocy m/in. Jana SP3AMZ, Bogdana SP3OKL (SK), zainstalowana zostaje obrotowa antena na pasmo 2m, oraz KF. Pomocy udzielają także Marian SP3FKM, Paweł SP3OCN, oraz Zbigniew SP3FNZ. Z tego miejsca pracuje stacja SP3ZAH, oraz zainteresowani członkowie klubu. W tym czasie klub wydaje kolejny dyplom „Harcerskim szlakiem SP3ZAH”. Aby zainteresowani krótkofalowcy mogli spełnić warunki jego zdobycia, członkowie klubu oprócz pracy z corocznych obozów i zimowisk Komendy Hufca w Lesznie i Leszczyńskiej Chorągwi ZHP organizują kilkudniowe wypady do 49 województw. Do najaktywniejszych operatorów stacji w ramach tych wyjazdów należy Jerzy SP3JUA. W latach 1975-1980 radiostacja klubowa towarzyszy prawie wszystkim obozom organizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Lesznie. Rada klubu w tym czasie działa w składzie: Przewodniczący - Wieńczysław SP3HUW, z-ca Marian SP3FKM, z-ca Franciszek SP3IPT, sekretarz Ryszard - SP3CUG, skarbnik - Jerzy SP3JUA, QSL Manager - Przemysław SP3CFJ, manager ds. technicznych - Waldemar SP3LPB oraz członek - Jerzy SP3EXZ.

Ryszard SP3CUG w 1980 r. przechodzi do pracy w Komendzie Chorągwi ZHP. Andrzej SP3 4034 w 1984 r. ze Sądu w Lesznie zostaje przeniesiony do Sądu w Gorzowie. Następnie zostaje adwokatem, a ostatnie lata pracuje jako notariusz.  W 1981 r. SP3CUG ponownie zostaje przewodniczącym RK. W skład rady wchodzą  Wieńczysław - jako  z-ca przewodniczącego i sekretarz, Jerzy SP3JUAna funkcji z-ca przewodniczącego i skarbnika. Managerami technicznymi zostali Jerzy SP3GXJ i Tomasz SP3MIN. HKŁ otrzymuje mały lokal przy ulicy Łaziebnej 1 oraz większy, do wspólnego użytkowania z ZT PZK. W wyniku wzajemnego porozumienia z pomieszczenia korzysta KH ZHP - za częściowe pokrywanie kosztów wynajmu. Jesienią 1981 r. klub przy wsparciu finansowym KCH ZHP organizuje kurs języka angielskiego dla krótkofalowców - członków wszystkich zainteresowanych HKŁ-ów Chorągwi. W 1982 r. Jerzy SP3JUA rozpoczął odbywanie zasadniczej służby wojskowej. W czasie III Zjazdu Wojewódzkiego PZK trzech członków klubu weszło w skład zarządu : SP3CUG-jako wiceprezes, SP3HUW jako sekretarz, a managerem technicznym został SP3MIN. W 1885 klub wydaje okolicznościowy dyplom „Karol Kurpiński 200”. Dzięki pomocy Tomasza SP3MIN, w dniu 8. 04. 1983 r. SP3ZAH pojawia się na pasmach amatorskich emisja RTTY.  Przy uruchomieniu SP3ZAH emisja SSTV, pomocy udzielili Gabriel SP3OTA, Tomasz SP3MIN, oraz Paweł SP3OCN.  W 1986 r., z okazji 30-lecia klubu wydana zostaje pamiątkowa plakietka. W 1987 r. szefem klubu zostaje Jerzy SP3JUA. Funkcję tą pełni do 1989 r., a w następnym roku zmienia miejsce zamieszkania - przenosi się  na 22 lata do okręgu SP2.  Jako żołnierz zawodowy bierze udział w misji pokojowej w Libanie, gdzie przeprowadza kilkadziesiąt łączności jako SP3JUA/OD. W 1988  stacja SP3ZAH/4 pracuje ze zgrupowania obozów Chorągwi Leszczyńskiej- „Grunwald 88”, pod komendą Wieńczysława  SP3HUW. Przez trzy tygodnie operatorem stacji był Sebastian Kruk SP 4223 LE. W związku z dużym zainteresowaniem problematyką krótkofalarską przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie, przy tej szkole z inicjatywy Sebastiana Kruka powstaje kolejna sekcja klubu. Prowadzeniem sekcji zajmuje się min: Sebastian (późn SP3TLU). W dniach 3 - 26. 06. 1988 r. z inicjatywy Stanisława Tomiczaka SP3RAS stacja klubowa pracuje pod znakiem okolicznościowym SP0BOJ - z okazji 350-lecia miasta Bojanowo. Stanisław projektuje i zdobywa fundusze na druk karty QSL. Stacja jest czynna przy głównej scenie zainstalowanej na terenie Zespołu Szkół Rolniczych. Głównym operatorem jest Stanisław SP3RAS, a łączności na SSTV prowadzi Leszek SP3RNW (SK). W organizacji pracy okolicznościowej pomaga Przemysław SP3RAN (SK) i Jan SP3OTN(SK). 

W 1989 r. przy wsparciu KCH ZHP w Lesznie zorganizowany zostaje kurs krótkofalarski w ramach obozu „Awangarda XXI wieku” w Gostyniu. Na tą okoliczność klub pozyskuje transcaiver TS 820  zakupiony przez Komendę Chorągwi Leszczyńskiej ZHP. W kadrze są SP3CUG, SP3AMZ, SP3FEI, oraz SP3MIL, a uczestnikami głównie członkowie sekcji przy ZST - późniejsi: Sebastian SP3TLU, Piotr SP3IUC, Sławomir SP3TUN, Jarosław SP3TUD, Dariusz SP3TUF, Dariusz SP3TUI, Kinga SP3TUJ, oraz Leszek SP3RNW, Tobiasz SP3TUE (SK), Anna SP3TLW, Maciej SP3TLC, Rafał SP 4275 LE, Sławomir SP3TUN, Arkadiusz SP3TLX, Jarosław SP3TUD, Sławomir SP3 4251 LE, Dariusz SP3TUH, Paweł SP3TLY, Szymon SP3TLZ i Robert SP3TLV.  Obóz kończy się egzaminem państwowym przed komisją, pod przewodnictwem dyrektora mgr inż. Jana Chrzanowskiego. Od 1989 r. kierowaniem pracami klubu zajmuje się Bogdan Skrzypek SP3OKL. Po kursie, klub za pośrednictwem KCH ZHP w Lesznie występuje do Przewodniczącego Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej  o roczne stypendium. Sebastian odbierał stosowny dokument z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 4. 12. 1989 r.

W 1999 r. stacja klubowa zostaje zainstalowana na pierwszym w Wielkopolsce obozie „Awangarda XXI Wieku”  koło Poznania. Na początku lat 90-tych,  do Niemiec emigruje kolejny zasłużony operator SP3ZAH - Marek SP3SFM i jego ojciec Jerzy SP3SFJ. W 1992 r. Ryszard SP3CUG zostaje prezesem PZK. Siedziba ZG PZK przeniesiona zostaje do Leszna. Wieńczysław SP3HUW pełni funkcję z-cy komendanta Chorągwi ZHP. Oboje zmuszeni są do całkowitego wycofania się z aktywnej pracy w klubie. W dniu 11. 04. 1996 r. umiera Bogdan SP3OKL. Brak własnego lokalu i ograniczone możliwości działania czołowego aktywu klubu przyczyniają się do zawieszenia jego działalności. W 1989 r. kolejna reorganizacja AP likwiduje małe województwa. W 1992 r. Chorągiew Leszczyńska ZHP kierowana przez ostatnie 3,5 roku przez Wieńczysława SP3HUW ulega likwidacji. Budynek po KCH ZHP przejmuje Komenda Hufca ZHP. W siedzibie KH ZHP pojawia się szansa pozyskania jednego pomieszczenia, jednak bez możliwości zainstalowania anten na 3,7 MHz (dach budynku jest na poziomie metalowych poręczy leszczyńskiego wiaduktu). Kolejny raz klub funkcjonuje bez pomieszczenia. Na krótko pozyskuje lokal - pomieszczenie piwniczne w „Kwadracie” Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Kraju Rad, jednak zachodzące w kraju przemiany społeczno-gospodarcze likwidują dofinansowania organizacji pozarządowych. Spółdzielnia wyznacza czynsz, którego klub nie jest w stanie  opłacić ze skromnych składek członkowskich.

Po zakończeniu leszczyńskiej kadencji ZG PZK w Lesznie w 2000 r. do aktywnej pracy w klubie wracają Ryszard SP3CUG i Jerzy SP3MEP. Reaktywacja klubu następuje w ramach „Harcerskiego startu 2000”. Członkami klubu są w tym czasie jeszcze SP3AMZ, SP3FHT, SP3EXZ, SP3TUI, oraz Daniel - późn. SP3HSZ. Przewodniczącym RK ponownie zostaje Ryszard SP3CUG, który organizuje dochodzący kurs kat. II dla członków SP3KNI, SP3ZAH i SP3ZIR. W kursie uczestniczyli: Przemek SP3 19031 (późn. SQ3OX), Daniel (późn. SP3HSZ). Zarówno ZT PZK jak i kluby: SP3PNR, SP3ZAH mieszczą się w jednym pomieszczeniu „Pentagonu”. Podjęta zostaje decyzja o połączeniu w/w klubów w jeden, pod nazwą „Leszczyński Klub Krótkofalowców”, z zachowaniem znaku SP3ZAH. Kierownikiem radiostacji zostaje Jan SP3AMZ, a operatorami odpowiedzialnymi SP3CUG oraz SP3MEP. Członkami są SP3BJK, oraz syn Przemysław SP3 19035 (później SQ3RX). W 2001 i 2002 klub jest organizatorem Leszczyńskich Zawodów UKF-Digi Mode. W tym czasie Darek SP3TUI uruchamia stronę internetowa klubu, którą po aktualizacji prowadzi Paweł SQ6NEM. Klub wydaje dyplom okolicznościowy „XXXV Lat SP3ZAH”, a jego managerem zostaje Przemysław SP19031. W latach 2002/2003 zarząd klubu stanowią: Prezes - SP3CUG, Sekretarz - SP3TUI,  Skarbnik - SP3EXZ, Menager Techniczny SP3BJK, QSL manager Przemysław SP3 19035 (późn-SQ3RX), oraz członkowie zarządu SP3AMZ i SQ6NEM. W 2003 r. klub kolejny raz ląduje na bruku. Wyższa Szkoła Zawodowa przejmuje w całości budynek i daje wypowiedzenia wszystkim lokatorom. Część klubowego dobytku trafia do Komendy Hufca ZHP a reszta pozostaje w dyspozycji członków zarządu. W 2004 r. kolejnym opiekunem klubu zostaje Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lesznie, przy ul. Dworcowej nr 4, pod kierownictwem Antoniego Raburskiego SP3AAH. W 2004 r. ze względu na brak wystarczającej liczby chętnych do pracy społecznej i braku lokalu ZT PZK kończy swoją działalność. Część jego zadań przejmuje klub. Aktyw klubowy ogranicza się do pracy okolicznościowej, organizując zawody ogólnopolskie RTTY, SSTV, PSK i HELL, którym patronuje Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy. Od 2004 r. zarząd klubu stanowią: SP3CUG przewodniczący, SP3AHH z-ca przewodniczącego, SP3EXZ skarbnik oraz SQ6NEM, SP3FFR, SP3BJK(SK) i Przemek SQ3 RX.  Antoni SP3AHH corocznie organizuje uroczyste spotkania wigilijne. Z okazji 40-lecia SP3ZAH nakładem Urzędu Miasta w Lesznie wydana zostaje broszura autorstwa SP3CUG, SP3AMZ, SQ6NEM i SP3FFR pt. „Historia Klubu”. W tym samym roku ZG PZK nadaje klubowi „Honorowa Odznakę PZK”. W 2007 r. na liście członków (w tym honorowych) znajdowali się: SP3AHH, SP3AMZ, SP3AVS, SP3BJK, SP3CRS, SP3CUG, SP3DFB, SP3EXZ, SP3FFR, SP3FTA, SP3FUK, SP3GUI, SP3HUW, SP3JUA, SP3MIU, SP3NGI, SP3TUI, SQ3RX, SQ6LJT i SQ6NEM. W prawie 50-letniej aktywności klub dysponował ,42 rodzajami kart QSL z czego 7 to okolicznościowe, a 20 z przeznaczeniem na obsługę aktywności z obozów, zimowisk i innych imprez w terenie. Stacja klubowa aktywnie uczestniczy w zawodach DIGI MODE. W krajowych zawodach RTTY zdobywa w 1984 pierwsze, a w 1988 roku drugie miejsce.     W Dniach Aktywności SSTV w 1988 roku – trzecie miejsce.  Ryszard SP3CUG zmienia swoje QTH i mieszka 50 km od Leszna. Pod koniec pierwszej dekady XXI w. Rada Klubu podejmuje decyzję o rozwiązaniu LKK.

Stacja klubowa pracowała  pod znakami: łamanymi ze wszystkich okręgów SP1-SP9, oraz okolicznościowymi: SP0SMS, SP0RVG, SN28SMS, SN3ZAH, SR0ZAH, SR3ZAH, SP0LDC, 3Z3ZAH, SP0WZH, SP0ZAH, SP0BOJ, SN0ZAH, SP0LDC, SP0SMS. 

Klub jest wydawcą dyplomów: „X lat HKŁ-SP3ZAH”, „Ojczyźnie Plon”, „Karol Kurpiński 200”, 40 lat LLP”, „Harcerskim Szlakiem SP3ZAH”, „Ziemia Leszczyńska”.

Przewodniczącymi rady klubu byli: SP3-4034, SP3DDY, SP3CUG, SP3HUW, SP3JUA, SP3OKL. 

 

PRACA TERENOWA i OKOLICZNOŚCIOWA (w nawiasach znaki operatorów)

 

1969 - SP3ZAH/9 - Piwniczna, Obóz Szczepu PKP (SP3CJD, SP3CUG, SP3DJT i SP3DDZ)

1970 - SP3ZAH/3 - Osieczna, 600 lat Miasta Osieczna (SP3 4034, SP3AMZ, SP3BLV, SP3CUG)     

1971 -  SP3ZAH/3 - Olejnica, Obóz KH ZHP Leszno/Kurs krótkofalarski (SP3CUG, SP3DKH, SP3AMZ, oraz kursanci SP3FTA, SP3FQL,  SP3FUK, SP3GUI) 

1971 -  SP0SMS - Strzyżewice, Szybowcowe Mistrzostwa Świata (SP3 4034, SP3CZA, SP3CUG)

1972 - SP3ZAH/3 - Wąchabno, Obóz Ośrodka ZHP Włoszakowice (SP3HUW, SP3GUI, SP3CUG)

1972 - SP3ZAH/3 - Wąchabno, Obóz Pawłowice  (SP3AMZ, SP3HUW, SP3FUK, SP3CUG)

1973 - SP3ZAH/3 - Wąchabno -Obóz Ośrodka ZHP Włoszakowice Kurs Krótkofalarski (SP3GUI,SP3ESV, SP3CUG (kursanci: SP3HUW, SP3IBA,SP3IBE, SP3IGS, SP3IGU, SP3HVA, SP3HVC, SP3HXL, SP3FMV).

1974 - SP3ZAH/3 - Brzednia Obóz Szczepu Sz.P. nr 9 w Lesznie SP3GUI,

1974 - SP3ZAH/3 - Brzednia k/Dolska Obóz Ośrodka ZHP Włoszakowice (SP3GUI, SP3HUW,       SP3IBE, SP3IBA, SP3AMZ, SP3CUG)

1974 - SP3ZAH/3 - Operacja Lednica KCH Wielkopolskiej (SP3HUW) 

1975 - SP3ZAH/6 - Miłków, Zimowisko Szczepu ZHP ZSE Leszno (SP3CUG)

1975 - SP3ZAH/3 - Królewiec, Obóz Ośrodka ZHP Włoszakowice (SP3HUW, SP3GUI, SP3IBA, SP3IBE, SP3IGS, SP3IGU, SP3CUG)

1976 - SP3ZAH/6 - Kliczków, Obóz KH ZHP Leszno (SP3HUW, SP3JUA, SP3IBA, SP3CUG)

1977 - SP3ZAH/6 - Gromadka, Obóz KH ZHP  (SP3GUI, SP3HUW, SP3IBA, SP3IBE, SP3CUG)

1977 - SP0LDC - Centralne Dożynki Leszno (SP3GUI, SP3HUW, SP3IBA, SP3IBE, SP3JUA)

1977 - SP3ZAH/9 - Moszczanica, Zimowisko Szczepu ZHP ZSE w Lesznie (SP3FFK, SP3CUG)

1977 - SP3ZAH/9 - Moszczanica , Zimowisko KH ZHP Leszno (SP3HUW)

1978 - SP3ZAH/6 - Gromadka, Obóz KH ZHP Leszno (SP3HUW, SP3IBA, SP3LPG, SP3CUG )

1978 - SP3ZAH - Lotnisko CWL 35 Lat  LLP SP3CUG, SP3HUW, SP3JUA)

1978 - SP3ZAH  - LPD Wiatraki

1979 - SP3ZAH/3 - Lubniewice, Obóz KH ZHP Leszno (SP3HUW, SP3CUG)

1979 - SP3ZAH/3  -Lubniewice, jw-III Kurs Krótkofalarski (SP3CYY, SP3FLR, SP3HUW, SP3JUA, SP3CUG) 

1979 - SP3ZAH/3- Boszkowo MTO  ZSE-SP3CUG, SP3ETY, SP3MEP)

1979 - SP3ZAH/3 - LPD Rydzyna - SP3EXS

1980 - SP3ZAH/6 - Zimowisko ZSE w Radkowie (SP3JUA ,SP3CUG)

1980 - SR3ZAH/8 (8.08) - Zakrzewo, (SP3JUA SP3ETY, SP3EXS SP3HUW, SP3LPG. SP3LPB) 

1980 - SR3ZAH/3 - Lgiń, Baza KCH ZHP w Lesznie (SP3UCE )

1980 - SR3ZAH/7 - (SP3JUA

1980 - SP3ZAH/3 - Rydzyna  (SP3CUG)

1980 - SP3ZAH/3 - LPD (SP3JUA)

1981 - SP3ZAH/1 -  Łazy (SP3JUA, SP3DLH, SP3MIN)

1981 - SP3ZAH/1 - Straczno (SP3JUA, SP3DLH, SP3MIN) 

1981 - SP3ZAH/1 - Rowy (SP3JUA, SP3DLH, SP3MIN

1981 - SP3ZAH/1 - Wisełka (SP3JUA, SP3DLH, SP3MIN)

1981 - SP3ZAH/2 -  Ostrowie SP3MIN, SP3DLH

1981 - SP3ZAH/7 - Załęcze, (SP3JUA, SP3LPG)

1981 - SP3ZAH/8 -  Długopole  (SP3JUA, SP3 4127 (póź SP3OCN)

1981 - SP3ZAH/7 -  CAS ZHP Mrowina (SP3JUA,  SP3OCN))

1981 - SP3ZAH/7 - Działoszyce, (SP3CUG)

1981 - SP3ZAH/3 -LPD „Leśniczówki” (SP3MEP), (SP3MEQ (SK))

1981 - SP3ZAH/9 - Bukowina Tatrzańska, Ośrodek ZHP Głodówka (SP3CUG)

1981 - SP3ZAH/3 - Lgiń  (SP3HUW)

1981 - SP0WZH - Poznań, Wielkopolski Zlot Harcerstwa (SP3JUA, SP3ETY, SP3MIN, SP3CUG)

1983 - SP3ZAH/4 - Działdowo SP3CUG

1983 - SP3ZAH/3 - LPD „Świątynie „

1983 - SP3ZAH/6 - Karpacz SP3CUG

1984 - SP3ZAH/6 - Karpacz, Obóz  ZHP ZSE (SP3CUG, SP3MIN, SP4127LE póź SP3OCN)

1984 - SP3ZAH/8 - Bieszczady 40- Obóz PKP- SP3JUA

1984 - SP3ZAH/3 - Leszno LPD  „Pamięć”   LPD  Tomek

1985 - SP3ZAH/1 - (07 -08) Wisełka (SP3JIX)

1985 - SP3ZAH/1 - Woj. KO (SP3FNZ)

1985 - SP3ZAH/ 6 (07-23) woj. OP SP3MIN, Roman SP3-4143)

1985 - SP3ZAH/9 (07-26) woj. KA (SP3MIN, SP3 4143))

1985 - SP3ZAH/9 (07-30) woj. CZ (SP3MIN, SP3 4143

1985 - SP3ZAH/3 (07-31)  woj KL (SP3MIN, SP3 4143)

1986 - SP0ZAH (05-31) - Leszno, (SP3CUG, SP3JUA)

1986 - SP3ZAH/4 - Suwałki, Obóz Wędrowny Szczepu ZHP- ZSE Leszno (SP3CUG)

1986 - SP0RVG - Leszno, Zjazd PK RVG (SP3AMZ, SP3OKL,SP3CUG)

1986 - SP3ZAH/3 - Mikorzyn, (SP3JUA, SP3LPG) 

1986 - SP3ZAH/2 - Zarzeczewo, (SP3JUA, SP3LPG)

1987 - SP3ZAH/5 - Wołomin, Zimowisko KCH ZHP Leszno SP3JUA, SP3SFM, SP3CUG)

1987 - SP3ZAH - Rydzyna, (SP3JUA)

1988 - SP3ZAH/4 - Zgrupowanie obozów Chorągwi Leszczyńskiej ZHP (SP3TLU, SP3HUW)    

1988 - SP3ZAH/3 - k/Poznania Awangarda XXI w (SP3SFM i SP3CUG)

1988 - SP0BOJ - Bojanowo (SP3RAS, SP3RNW)

1989 - SP3ZAH/3 -Gostyń, „Awangarda XXI w.”, Kurs (SP3TLU, SP3FEI, SP3CUG)

1992 - SP3ZAH/6 - Karpacz, Obóz KO i W w Lesznie (SP3CUG-SP6LB)

2001 - SP3ZAH/3 - Góra KH ZHP (SP 3 19031/SQ3OX, SP3CUG)

2003 - SP3ZAH/3 - Leszno  (SP3EXZ, SQ6NEM, SP3 19 033))

2003 - SN28SMS - Leszno (CWL SP3AMZ, SP3BJK, SP3CUG, SP3EXZ, SQ3RX)

 

SP3ZAH/3 - Udział w edycjach Leszczyńskiego Polnego Dnia 1978-1984 (SP3ZHW) oraz od 1985 do 1988 (ZOW PZ) wzięli min. : SP3CFJ, SP3CRS, SP3CUG, SP3DLH, SP3ETY, SP3EXS, SP3EXZ, SP3FKM, SP3FNZ, SP3HUW, SP3IOJ, SP3IPT, SP3JUA, SP3MEP, SP3MEQ))

Członkami klubu byli: Andrzej  SP3-4034 Józef SP3AAH(SK), Antoni SP3AHH, Jan SP3AMZ, Wiesław SP3AVS, Zbigniew SP3BJK(SK), Tomasz SP3BCK(SK), Bernard SP3BED, Wiesław SP3BKU(SK) Andrzej SP3BLV, Przemysław SP3CFJ, Włodzimierz SP3CJD,  Ryszard SP3CMS(SK), Jerzy SP3CRS(SK), Ryszard SP3CUG, Jerzy SP3CZA, (późn. SP5CZA(SK) Wiesław SP3DJT później SP3FNK (SK), Tadeusz SP3DDY, Paweł SP3DDZ, Stefan SP3DFB, Wiesław  SP3DLH(SK), Dariusz SP3EAR, Zenon SP3EKV, Adam SP3ETY, Roman SP3EXS, Jerzy SP3EXZ, Jarosław SP3FFK, Władysław SP3FFR, Karol SP3FHT, Zbigniew SP3FJ,Marian SP3FKM(SK) , Czesław SP3FLN, Zbigniew SP3FNZ, Krzysztof SP3FHX, Zdzisław SP3FTA, Czesław SP3FUK(SK) , Ryszard SP3GUI, Zdzisław SP3GIB(SK), Jerzy SP3GXJ(SK), Zbigniew SP3HVA(SK) , Maria SP3HVC, Daniel SP3HSZ, Marian SP3HVO, Wieńczysława SP3HUW,  Andrzej SP3HWG, Krzysztof SP3HXL, Jarosław SP3IBA, Wiesław  SP3IBE, Zbysław SP3IGU, Lech SP3IGE, Zbigniew SP3IOJ, Franciszek SP3IPT (SK), Jerzy SP3JUA, Jerzy SP3MEP, Dariusz SP3MEQ, Tomasz SP3MIN (SK), Wiktor SP3MIU, Andrzej SP3MIY, Mieczysław SP3NGI, Andrzej SP3NNI, Ryszard SP3NNN, Waldemar SP3LPB, Marek SP3LPG, Marek SP3LRM, Roman SP3LRP, Maciej SP3NUS, Paweł SP3OCN, Bogdan SP3OKL(SK), Jerzy SP3OKM, Romuald SP3OSR, Gabriel SP3OTA, Jan SP3OTN, Jan SP3OTL, Jan SP3SFY, Jerzy SP3SFJ, Marek SP3SFM, Henryk SP3SXD, Tomasz SP3SXX, Sebastian SP3TLU, Piotr SP3TUC, Sławomir SP3TUN, Jarosław SP3TUD, Dariusz SP3TUF, Dariusz SP3TUI, Kinga SP3TUJ, Przemysław SP3RAN(SK), Jan SP3RAO, Stanisław SP3RAS, Marian SP3RND, Piotr SP3RNQ, Jan SP3RNR, Janusz SP3UCC, Andrzej SP3UCE, Sławomir SP3UCK, Krzysztof SP3VA, Zenon SP3VKE,(SK) Remigiusz SP3VKK, Artur SP3VKO-SP3CW, Piotr  SP3VSN, Tadeusz SP3VPA, Ireneusz SP3VPU, Maciej SP3VPW,, Roman SP3WBD, Marek SP3WXB, Henryk SQ3LRM, Bogusław SQ3HXU, Przemek SQ3RX, SP6BS, SQ6LJT,  oraz 46 nasłuchowców.

 

Dokumentacja fotograficzna patrz: https://drive.google.com/drive/folders/1U3LA2JlrbWjGNnA1GE6p7V1rkxeKyOlp?usp=drive_link 

 

  TNX: SP3 4034, SP3AMZ, SP3AAH, SP3DDY, SP3FEI, SP3FHT, SP3IGU, SP3LOZ, SP3NGI,    SP3RAS, SP3TLU, SQ3RX

 

                                                         opr. SP3CUG, SP3HUW, SP3JUA SP3HXL, SP3IBE, SP3MEP,