Klub Łączności LOK we Wschowie SP3KBW

Dostępne informacje pozwoliły ustalić, że klub założony został we Wschowie w 1957 r. W „Wykazie radiostacji amatorskich” opublikowanym przez Zarząd Główny PZK w 1957 r. podano, że klub mieścił się przy ul. Strażackiej (obecna ul. Wąska) we Wschowie. Licencja nadawcza przyznana została klubowi w 1957 r. Prawdopodobnie pierwszym kierownikiem radiostacji klubowej był Marian Żytka SP3OZ zamieszkały w Sławie. Z klubem związany był też Władysław Sobota SP3XY zamieszkały we Wschowie, posiadający licencję od 1958 r., ale w 1962 r. nie był już on wykazywany w spisach radiostacji amatorskich. W 1958 r. pracownik etatowy LPŻ Mieczysław Kubicz przeprowadził w klubie kurs telegrafii dla wschowskich harcerzy.

Absolwentami tego kursu, którzy otrzymali licencje nasłuchowe, byli między innymi Wiesław Kłosowski SP3 619, który w 1963 r. otrzymał zezwolenie ze znakiem SP3AVS oraz Aleksander Bojarski SP3 621. 

W tamtych latach klub dysponował prostym nadajnikiem (VFO+FD+PA na dwóch lampach G-807). Nadzorującym klub z ramienia LPŻ był Stanisław SP3HW, który zajmował się też naprawami i konserwacją sprzętu. Zbudował on na bazie demobilowej radiostacji RBM-1 zestaw nadawczy (FD+PA) pracujący w paśmie 7 MHz, który później przystosował on również do pracy na 3.5 MHz. 

W 1966 r. klub przeniesiony został do budynku Poczty Polskiej przy ul. Pocztowej 7 we Wschowie. W tym czasie klub miał do dyspozycji trzy pomieszczenia i skupiał około 40 członków, którzy mieli do wyboru trzy sekcje: KF, UKF i konstruktorską. Instruktorzy klubowi prowadzili także szkolenia łączności dla przedpoborowych, rezerwistów i młodzieży szkolnej. 

Oprócz Mariana Żytka SP3OZ, Władysława Soboty SP3XY, Wiesława Kłosowskiego SP3AVS oraz Wiktora Nowodworskiego SP3AVU aktywnym członkiem był Henryk, który 1967 r. otrzymał znak nasłuchowy SP3 7215, a następnie licencję nadawczą ze znakiem SP3CMW. Mieszkał on wówczas w miejscowości Przybyszów w gm. Sława, a obecnie zamieszkuje w Łomży i posiada znak SP4CMW. W 1967 r. licencję nasłuchową ze znakiem SP3 7273 otrzymał Andrzej, który w 1969 r. uzyskał pozwolenie ze znakiem SP3SA, a obecnie SP5SA (Rajszew). W tym samym czasie licencję ze znakiem SP3CMX otrzymał Mieczysław, który obecnie mieszka w Gorzowie Wlkp. W 1969 r. klub pracował pod znakiem 3Z3KBW. W tym samym roku szeregi członków klubu zasilił Władysław, który otrzymał znak nasłuchowy SP3 7463, a w 1971 r. licencję nadawczą ze znakiem SP3FFR. 

Na przełomie lat 70 i 80 stacja SP3KBW aktywnie uczestniczyła w zawodach krajowych i międzynarodowych. W zawodach radiostacji klubowych SPK klasyfikowana była na wysokich miejscach, a raz znalazła się na drugim miejscu podium - autorami tego sukcesu byli SP3AVS i SP3SA. Z innych ważniejszych osiągnięć stacji na tym polu wymienić należy zajęcie 13 miejsca  w SP-DX Contest w kategorii SSB MOMB w 1978 r., a w 1989 r. 12 miejsca. Stację SP3KBW w zawodach „Ham Spiryt Contest 1977” sklasyfikowano na 9 miejscu oraz na 11 miejscu w „Zawodach Oświęcimskich 1980”. W tym samym roku w „Zawodach z Okazji Wyzwolenia Pruszkowa” stacja SP3KBW zajęła 13 lokatę. Klub uzyskał też wiele dyplomów wyczynowych, głównie dzięki zaangażowaniu Marka SP3LPG. Stacja pracowała również pod znakami okolicznościowymi: SQ3KBW i SR3KBW oraz pod znakiem łamanym SP3KBW/3.

W 1986 r. klub kolejny raz został zarejestrowany w PZK działając przy Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców i Przysposobienia Politechnicznego LOK we Wschowie. Wówczas prezesem klubu został Wiesław Kłosowski SP3AVS, wiceprezesem Bernard SP3BED, a sekretarzem Janusz SP2FAS/3.

Wiesław SP3AVS kierował klubem aż do czasu jego rozwiązania. Powodem zakończenia działalności aktywnego klubu był brak zainteresowania ze strony OSZK i PP LOK we Wschowie.

Członkami klubu byli następujący nadawcy: SP3AVS, SP3AVU, SP3BED, SP3CMW/SP4CMW, SP3CMX, SP3EIS, SP3FAS/SP2FAS, SP3FCZ/SP5FCZ, SP3FFR, SP3GZD, SP3GZP, SP3HRX/SP5HRX, SP3LPB, SP3LPG, SP3MII, SP3MIY, SP3NNN, SP3OTL, SP3OZ, SP3SA/SP5SA, SP3SXD, SP3WYT, SP3WYV, SP3XY. 

 

TNX: SP3AVS, SP3CMXOpracowali: SP3CUG, SP3FEI