Akcja Dyplomoiwa "Droga do Niepodległości"

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, z inicjatywy Klub SP OTC przy współudziale PZK oraz LOK w dniu 1 września rusza  Akcja Dyplomowa „Droga do Niepodległości”  Akcja trwać będzie do dnia 11 listopada br. Zapraszamy do uczczenia tej pięknej rocznicy poprzez aktywny udział w Akcji. Poniżej regulamin Akcji:

Akcja Dyplomowa

„Droga do Niepodległości 1918”

Akcja Dyplomowa  „Droga do Niepodległości 1918„  jest  lekcją historii o wydarzeniach z przed 100 lat, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości a jednocześnie oddaniem hołdu ludziom, którzy się do tego przyczynili.

 

 Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.

Akcja polega na nawiązaniu łączności z następującymi  stacjami okolicznościowymi w okresie od 01.09.2018 r. do 11.11.2018 r. 

SN100L – Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej  SP9PKZ

SN100JH - Błękitna Armia gen. Józefa Hallera SP9MOA

SN100S – Kryzys przysięgowy Szczypiorno SP3KQV

SN100RD – Traktat Wersalski SP3ZBY

SN100TR   – Traktat Ryski SP9PGE

SN100JP – Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy SP5WWL

SN100IP – Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania SP3PML

SN100PW – Powstanie Wielkopolskie SP3ZAC

SN100PS – Powstania Śląskie I, II, III SP9PZU

SN100ID  - Utworzenie Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej przez Ignacego       

Daszyńskiego SP8ZBX

Dla stacji SP przynajmniej trzy łączności różnymi emisjami (AM, CW, SSB, PSK, RTTY) lub na różnych pasmach KF. Dla stacji poza SP przynajmniej dwóch łączności. Nie będą zaliczane łączności typu „cross band” i ‘cross mode”. Łącznie w akcji można zdobyć 10 dyplomów.   Dyplom  specjalny jest przewidziany dla zdobywców wszystkich 10 dyplomów.  Dyplomy do wydruku w formacie PDF są dostępne na pod adresem :  

https://logsp.pzk.org.pl/

Stacje okolicznościowe będą aktywne na pasmach w okresie od 1 września do 4 listopada przez trzy tygodnie  każda wg harmonogramu ogłoszonego przez organizatora. Dodatkowo wszystkie stacje aktywne będą  ostatnim tygodniu tj od 5 do 11 listopada.

Przyjmowanie zgłoszeń ostatecznie upływa po roku od zakończeniu akcji, w dniu 11 listopada  2019r.

 

A oto harmonogram pracy stacji :

Od 01 do 23 .września stacje SN100JH, SN100S, SN100IP

Od 24 września do 14 października stacje SN100L, SN100RD, SN100PS

Od 15 paźd. Do 4 list. Stacje SN100TR, SN100JP, SN100ID 

Od 5 do 11 listopada pracować będą wszystkie stacje.

Stacja SN100PW czynna będzie przez cały okres trwania Akcji.