Zofia Słomczyńska SP5YL SK

W dniu 14 grudnia 2018 w wieku 83 lat odeszła nagle do "krainy wiecznych DX-ów" Zofia Słomczyńska SP5YL. Przez wiele lat bardzo aktywnie działała w strukturach organizacyjnych PZK. Uhonorowana Odznaką Honorową  PZK nr 158. Była członkiem SP OTC wpisana na Listę Wieczystą pod nr 14.

Cześć jaj pamięci!

Pogrzeb odbędzie sie  w dniu 19 grudnia o godzinie 10 00 w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie