Po XXXI Zjeździe Klubu

W miniony weekend w Białych Błotach koło Bydgoszczy obradował XXXI Zjazd Klubu Seniorów PZK (SPOTC). Sprawozdanie władz za upływającą kadencję przedstawił Prezes ustępującego Zarządu. Podkreślił, że w minionej kadencji Klub zorganizował wiele wystaw oraz akcji dyplomowych nawiązujących do historii krótkofalarstwa. Zjazd wybrał nowy Zarząd. Do trzyosobowego Zarządu wybrano pełniącego dotychczas funkcję prezesa Grzegorza  Walichnowskiego SP3CSD, Mieczysława Czarneckiego SP3CMX oraz Jerzego  Gomoliszewskiego SP3SLU. 

 

Prezydium ZG PZK podczas obrad Zjazdu reprezentował Piotr SP2JMR sekretarz PZK, który w swoim wystąpieniu przedstawił sytuację finansową i organizacyjną PZK, określając ja jako dobrą. 

Podczas dyskusji podkreślono konieczność usprawnienia funkcjonowania wewnętrznej struktury, przepływu informacji wśród członków klubu oraz na zewnątrz. Podkreślono także konieczność włączenia się członków SPOTC do obchodów zbliżającej się 90 rocznicy powstania PZK oraz 95 rocznicy powstania IARU. Jak zwykle Zjazd OTC to okazja do przyjacielskich spotkań, rozmów o dx-ach, TR-ach i antenach oraz wspólnej trzydniowej zabawy. Zjazd zakończyła wspólna kolacja oraz tańce przy muzyce. Pod tym względem Zjazd SP OTC jest wyjątkowy. Do zobaczenia za rok

Obejrzyj filmową relację ze Zjazdu  klikając na link  https://youtu.be/bxspvg0eNHE