XXXI Zjazd Klubu OTC- Wnioski z dyskusji

Wnioski z dyskusji do realizacji przez Zarząd Klubu

1. Wystąpić do ZG PZK z wnioskiem o upamiętnienie 90 rocznicę powstania PZK przypadającą w roku 2019

2. Poprawa komunikacji Zarządu z członkami Klubu poprzez wykorzystanie strony klubowej, niedzielnych spotkań oraz poprzez system mailowy.

3. Opracować wzór koszulki klubowej.

4. Podejmowanie działań przez członków klubu w celu udzielenia pomocy w powrocie na pasma amatorskie kolegom którzy z różnych przyczyn są nieaktywni.

5. Wykonać zestawienie spotkań i imprez krótkofalarskich, lokalnych oraz tematycznych