Jerzy Komos SP7SG SK

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 19 lutego 2020 r.odszedł od nas nasz Kolega Jerzy Komos SP7SG (ex SP7CSG) wpisany na Listę Wieczystą OTC pod nr 191. 

Jurek otrzymał pierwszą licencję w roku 1968 i od tego czasu był aktywny na pasmach amatorskich. Aktywność ta została znacznie ograniczona w ostatnich latach ze względu na poważną chorobę z którą się zmagał.

Jurek był konstruktorem wielu urządzeń i autorem wielu ciekawych rozwiązań dla krótkofalowców. Brał udział w konstruowaniu pierwszego przemiennika UKF FM w Łodzi. Zapamientamy Jurka jako człowieka o wesołym usposobieniu, nie odmawiającego pomocy innym. 

Jurku, będzie nam Ciebie brakowało. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 24 lutego 2020 r. o godzinie 14.00 na Cmentarzu przy ul. Zakładowej 4 w Łodzi.