Wojciech Nietyksza SP5FM s.k.

6 listopada 2020 roku, w wieku 87 lat zmarł Wojciech Nietyksza SP5FM. Członek Honorowy Polskiego Związku Krótkofalowców.

Zmarły był konstruktorem i producentem radiotelefonów "Klimek" i "Wawa" - radiotelefonów, które przez wiele lat służyły ratownikom GOPR oraz polskim himalaistom. Śp. Wojciech był jedynym, jak dotychczas, członkiem Komitetu Wykonawczego 1 Regionu IARU z Polski. Wielce zasłużył się dla polskiego ruchu krótkofalarskiego i przez wiele lat godnie reprezentował nasz kraj w I Regionie IARU. Za całokształt osiągnięć na arenie krajowej i międzynarodowej został uhonorowany przez IARU nagrodą im. Michaela J. Owena VK3KI za wybitną działalność na rzecz rozwoju krótkofalarstwa, którą otrzymał w czasie posiedzenia Zarządu Głównego PZK w Warszawie w dniu 17 maja 2014 roku. Aktu dekoracji dokonał wówczas przewodniczący Rady Administracyjnej IARU w Newigton (USA) Ole Garpestad LA2RR i przewodniczący I Regionu IARU w Genewie Hans Blondeel Timmerman PB2T. Na zdjęciu Śp. Wojciech po otrzymaniu odznaczenia.Nie sposób przecenić wkładu pracy Śp. Wojciecha SP5FM w rozwój i umacnianie pozycji IARU oraz PZK w środowisku zajmującym się radiokomunikacją amatorską na świecie.

Jako członek Prezydium ZG PZK uczestniczyłem w tej miłej uroczystości i byłem jednocześnie protokolantem posiedzenia ZG PZK (SP2JMR). Cześć Jego pamięci!

Tadeusz SP9HQJ