Komunikat Komisji Konkursowej „ Mój Klub”

Komisja w składzie  Przewodniczący Grzegorz SP3CSD, członkowie, Bogdan SP3LD, Roman SP2GTJ informuje, że na konkurs wpłynęły następujące prace 

- Krótki zarys powstania SP6PAZ,  autor  SP6DVP

- Historia Klubu SP8KAF , autor SP8TK

- Historia klubu SP3ZAH, autor SP3DDY

- Wspomnienia Eugeniusza  SP2GUC członka i operatora Klubu SP2KFQ

- Z dziejów Klubu SP3KWA i krótkofalarstwa w mieście TUREK, autor SP3SLU

- Monografia Krótkofalarstwa we Wschodniej Wielkopolsce  , autor SP3JSD

Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie OTC.    Zakończenie postępowania konkursowego oraz ogłoszenie werdyktu Komisji nastąpi  do dnia 30 września 2023.