"Mój klub" - rozstrzygnięcie konkursu

Protokół Komisji Konkursowej „Mój Klub”

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący : Grzegorz Walichnowski  SP3CSD

Członkowie: Bogdan Szkudlarek SP3LD; Roman Głuchowicz SP2GTJ

Podczas spotkania zorganizowanego za pomocą sieci internetowej w dniu 28 września 2023 r. oceniła prace zgłoszone w konkursie.  Na konkurs napłynęło łącznie 6 prac:

 •      Krótki zarys powstania SP6PAZ,  autor  SP6DVP
 •      Historia Klubu SP8KAF , autor SP8TK
 •       Historia klubu SP3ZAH, autor SP3DDY
 •      Wspomnienia Eugeniusza  SP2GUC członka i operatora Klubu SP2KFQ
 •      Z dziejów Klubu SP3KWA i krótkofalarstwa w mieście TUREK, autor SP3SLU
 •      Monografia Krótkofalarstwa w Wielkopolsce południowej , autor SP3JSD

 

Po zapoznaniu się z pracami Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Postanowiono przyznać jednakowe wyróżnienie pięciu pracom:

 •        Krótki zarys powstania SP6PAZ,  autor  SP6DVP
 •        Historia Klubu SP8KAF , autor SP8TK
 •        Wspomnienia Eugeniusza  SP2GUC członka i operatora Klubu SP2KFQ
 •      Z dziejów Klubu SP3KWA i krótkofalarstwa w mieście TUREK, autor SP3SLU
 •       Monografia Krótkofalarstwa w Wielkopolsce południowej , autor SP3JSD

Podejmując taką decyzję, Komisja kierowała się wartością merytoryczną prac w zakresie historii powstania klubów ich bieżącej działalności oraz odnoszonych sukcesów doceniając także  wysiłek włożony przez autorów opracowań w celu zebrana odpowiednich materiałów i dokumentów.

Wyróżnieni autorzy prac otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Główny PZK oraz pamiątkowy dyplom.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Grzegorz Walichnowski SP3CSD