Wybory Zarządu na kadencję 2024-2028

Wybory nowego Zarządu Klubu wobec braku możliwości zwołania Walnego Zebrania przeprowadzono w okresie listopad - grudzień 2023 za pośrednictwem internetu na podstawie zmienionego Regulaminu Klubu (patrz Regulamin). Komisja Wyborcza w Składzie : Przewodniczący Józef Sielicki SP3GAX, członkowie Reiner Jarząbek SQ6R oraz Marek Urbanowicz SQ5GLB stwierdziła, że w głosowaniu wzięło udział 48 członków Klubu. Do sprawowania funkcji Prezesa Klubu  zgłoszono  jedną kandydaturę Grzegorza Walichnowskiego SP3CSD który uzyskał w głosowaniu 41 głosów. Pozostali kandydaci na członków  zarządu uzyskali:

 

Mieczysław Czarnecki SP3CMX   31 głosów

Wojciech Rydzkowski  SP2ALT    32 głosy

Zdzisław  Nowacki      SP3FTA    20 głosów

Krzysztof Ulatowski   SP2UUU     10 głosów

Marian Błaszczyk       SP9RTZ        1 głos

W wyniku wyborów w skład Zarządu wchodzą:

Grzegorz Walichnowski SP3CSD - Prezes oraz członkowie Zarządu

Mieczysław Czarnecki SP3CMX  oraz Wojciech Rydzkowski SP2ALT

Dziękuję wszystkim uczestnikom wyborów a także Komisji Wyborczej za poświęcony czas oraz sprawne rozliczenie wyników głosowania.

Grzegorz SP3CSD