40-lecie stacji SP2GUC

40-lecie stacji SP2GUC

Moja krótkofalarska przygoda zaczęła się w 1967 r. będąc uczniem szkoły podstawowej w Zalesiu. W 7 klasie szkoły podstawowej poznałem brzmienie sygnału alfabetu Morse’a, dzięki Panu Henrykowi Molskiemu, późniejszemu dyrektorowi szkoły. Bardzo mi się to spodobało. We wrześniu 1969 r. uczęszczałem do szkoły ponadpodstawowej w Chojnicach. W tym okresie czasu skierowałem swoje pierwsze kroki do klubu łączności LOK SP2KFQ w Chojnicach, gdzie pod okiem ś.p. Kazimierza Domozycha SP2GOD (kierownika radiostacji klubowej), zapoznawałem się z sprzętem nadawczo-odbiorczym. Tak bardzo mnie to zainteresowało, że postanowiłem zdobyć własny znak nadawczy. Na przełomie lat 1971/1972 uczęszczałem na kurs krótkofalarski, który co drugą niedzielę odbywał się w Bydgoszczy. Przed Komisją Egzaminacyjną w Bydgoszczy dnia 4 czerwca 1972 r. zdawałem na świadectwo uzdolnienia kategorii 1 i uprawnienia operatorskie klasy A. Po zajęciach lekcyjnych dużo czasu poświęcałem pracy na radiostacji klubowej SP2KFQ pod okiem doświadczonych kolegów.

 
Dnia 27 luty 1973 r. otrzymałem indywidualny znak nadawczy kategorii 1 SP2GUC wraz z legitymacją operatorską klasy A. Na wypożyczonej z klubu radiostacji RBM 1 robiłem nasłuchy na kawałku drutu jako SP2-7194/K, zajmując w zawodach klubowych SP/K CW 3,5 Mhz kilka czołowych miejsc. Nie miałem wówczas warunków na rozwieszenie anteny nadawczej. W latach 1973-1975 odbywałem służbę wojskową w Giżycku pracując na radiostacji dużej mocy. Wówczas to umiejętność bezbłędnego nadawania i odbioru alfabetu Morse’a w tempie 18 grup/min bardzo mi się przydała. Byłem wielokrotnie nagrodzony i wyróżniony urlopami .
Dnia 3 grudnia 1975 r. na radiostacji RBM 1 emisją CW w paśmie 3.5 Mhz przeprowadziłem pierwszą łączność pod moim prywatnym znakiem SP2GUC ze stacją SP2KJH z Grudziądza z op. Zbyszkiem Mądrzyńskim SP2JNK. Moją pierwszą anteną nadawczą była antena G5RV a następnymi DIPOL 2x19,5m; DELTA POZIOMA 3x28m; W3DZZ z trapami SP5HS.
Po pewnym czasie od Kolegi Ryszarda Czerwińskiego SP2IW nabyłem odbiornik Lambda 5 a od ś.p. Edmunda Pobłockiego SP2HGG nadajnik CW 3,5-28 Mhz na GU 50 w końcówce. Pracując aktywnie na pasmach zdobyłem dziesiątki różnych, bezpłatnych dyplomów krajowych i zagranicznych. Udawało się również bez trudu dowołać do dalekich stacji.
Od 1978 r. mieszkam w Chojnicach. Miałem zamontowane następujące anteny: W3DZZ; DELTA POZIOMA 3x28m; BIG STAR-145 Mhz; 5 el. QUAD-145 Mhz; 14 AVQ; 12 AVQ; GP7-długie i krótkie przeciwwagi; 9 el. YAGI-145 Mhz; PIONOWA DELTA-3,5 Mhz; DIPOL i DELTA POZIOMA z dwoma rezonansami w paśmie 3,5 Mhz; DIPOL 2x21m zasilany drabinką 600 omową.
Obecnie mam anteny: DIPOL INVERTET 3,5 Mhz i ; DELTA POZIOMA 3x28m z
dwoma rezonansami w paśmie 3,5 Mhz; GP7–DX; X- 400. W miesięczniku ŚR październik 2003 opublikowałem dipol i deltę z dwoma rezonansami w paśmie 3,5 Mhz.
Na pasmo 145 Mhz używałem FM-315, FM-ZEW + wzm. mocy 25 watów i FT-290R +
wzm. mocy100 wtts, a obecnie FT-10R i IC-E2820. W listopadzie 1984 r. od Kolegi Piotra Krzyżanowskiego SP3ABG nabyłem pierwszą wersję TRX QRP "TRAPER 83” CW-SSB 3,5 MHz. Na ( RBM 1 i TRAPER 83 ) + wzm. mocy na lampach 2 x EL34 zacząłem już wygrywać pierwsze zawody krajowe. W listopadzie 1988 r. od ś.p. Edmunda Pobłockiego SP2HGG nabyłem bardzo dobrze wykonany TRX QRP 1 wtts CW-SSB 3,5–28 Mhz, transverter 28/144 Mhz i wzm. mocy 250 wtts. Potem na biurku stanęły: TRX IC 735, IC 751A a obecnie IC 756 PRO III.
Przeprowadziłem ponad 64000 łączności. Nie mając anten kierunkowych mój stan
podmiotów wg aktualnej listy SPDXC wynosi – 338/344 ( krajów i wysp ). W latach 1984-2006 pod moim znakiem SP2GUC w konkursach i zawodach krajowych zdobyłem 77 pierwszych miejsc, 32 drugich miejsc,14 trzecich miejsc oraz wiele dalszych miejsc (osiągnięcia podaje na podstawie otrzymanych dyplomów i komunikatów klasyfikacyjnych zawodów). W klasyfikacji telegraficznej "CW" zawodów zdobyłem 31 pierwszych miejsc - jako najlepszy telegrafista zawodów.

Bardzo mile wspominam wyjazdowe spotkania do organizatorów zawodów podczas których odbierałem dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Spotkałem wówczas wielu wspaniałych kolegów i zawodników. Panowała wspaniała atmosfera i szczera życzliwość. Były to dla mnie niezapomniane chwile. Niektórzy organizatorzy za uczestnictwo w zawodach wręczali lub przysyłali różnego rodzaju plakietki, proporczyki oraz odznaki, które to wraz z pucharami i nagrodami rzeczowymi tworzą u mnie teraz barwną i wspaniałą kolekcję. Do najciekawszych łączności zaliczam trzy połączenia w sierpniu 1990 r. z prezydentem Argentyny Carlosem Menemem LU1SM (karty QSL otrzymane).
Członkiem Ligi Obrony Kraju (LOK) i Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) jestem od 1969 r. Jestem również członkiem klubów: SP-DX-C; SP-CW-C; U-CW-C; SP-CC; SPOTC.
Odznaczony zostałem Złotą Odznaką "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LIGI OBRONY KRAJU”,
oraz Brązowym i Złotym Medalem "ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”. Ponadto
uhonorowany zostałem Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).
Przez wiele lat aktywnie uczestniczyłem w spotkaniach Podkomisji a później Komisji
Łączności i Informatyki przy Zarządzie Głównym Ligi Obrony Kraju w Warszawie (ZG LOK).
Posiadam II stopień sędziego uprawniający mnie do sędziowania zawodów łączności LOK do szczebla międzynarodowego włącznie w konkurencjach: telegrafia, radioorientacja sportowa, wielobój łączności. Posiadam III klasę sędziego w radioorientacji sportowej z ramienia Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej (PZRS). Ukończyłem kurs obsługi urządzeń radionawigacji satelitarnej (GPS) w zastosowaniach sportowych oraz uzyskałem uprawnienia do szkolenia
zawodników oraz budowy tras zawodów z wykorzystaniem techniki GPS- z ramienia PZRS.
Od 1982 r. jako kierownik i główny operator radiostacji klubowej LOK SP2KFQ
przeprowadziłem ponad 30000 łączności. Pod znakiem stacji SP2KFQ w latach 1985-2006 w konkursach i zawodach krajowych zdobyłem 27 pierwszych miejsc,12 drugich miejsc, 4 trzecie miejsca oraz wiele dalszych miejsc. Do najciekawszych wygranych zawodów pod znakiem SP2KFQ zaliczam 8-razy wygranie klasyfikacji telegraficznej mistrzostw Polski stacji klubowych SP/K 3,5 Mhz CW (w tym 4-razy z tytułem mistrzów Polski stacji klubowych), 2-razy zdobycie tytułu mistrzów Polski stacji klubowych SP/K 144 Mhz CW-SSB-FM oraz 5-razy wygranie zawodów terenowych "Polny Dzień".
Lokalizacja klubu nie zawsze pozwalała nam na wyczynową prace w zawodach, więc praca w większości zawodach odbywała się z mojego stałego miejsca zamieszkania albo z terenu. W klubie prowadziłem szkolenia pracy na radiostacji oraz kursy odbioru i nadawania alfabetu Morse’a. Często z okazji różnych imprez organizowanych przez władze miasta Chojnice pracowałem z terenu miasta pokazując społeczeństwu czym jest i na czym polega krótkofalarstwo. Posiadam imienne dyplomy uznania od burmistrzów miasta Chojnice oraz innych burmistrzów miast Polski. Często wraz z Prezesem klubu Ryszardem Ciesielskim SP2QVK byliśmy zapraszani przez władze miasta w Chojnicach na podsumowanie sportowe roku. Za wzorowe szkolenie młodzieży, osiągnięcia oraz działalność na rzecz miasta i Ligi Obrony Kraju, Klub Łączności LOK SP2KFQ przy Chojnickim Domu Kultury w 1994 r. odznaczony został Medalem "ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”. Sukcesy stacji SP2GUC i SP2KFQ były często pokazywane w lokalnych mediach. Operatorowi Telewizji Kablowej "PETRUS” w Chojnicach w 1993 r. wyraziłem zgodę na przeprowadzenie ze mną w domu 20
minutowego wywiadu Video. Wywiad ten został 2-krotnie wyemitowany w sieci kablowej "PETRUS” w Chojnicach.
Z powodu znacznego pogorszenia stanu mojego zdrowia bardzo mało czasu poświęcam
pracy na radiostacji oraz zakończyłem działalność klubową i sędziowską. W perspektywie
minionego czasu uważam, że krótkofalarstwo przyniosło mi dużo radości, zadowolenia,
satysfakcji z sukcesów oraz wielu wspaniałych i życzliwych przyjaciół. Mam nadzieję, że stan zdrowia pozwoli mi dalej kontynuować moją krótkofalarską przygodę.

Eugeniusz Ostrowski SP2GUC