Jan Władysław Bonikowski SP3AXI

Jan Władysław Bonikowski SP3AXI urodził się 04.081927 roku w Wągrowcu. W jednym zdaniu można o Janku powiedzieć patriota, wyjątkowy instruktor harcerski, krótkofalowiec - społecznik, filatelista.

Przykład dawany przez ojca Antoniego, który był był powstańcem wielkopolskim oraz dekalog i prawo harcerskie przyjęte bezwarunkowo były jego życiowym drogowskazem. W/w były przyczyną powołania młodego Janka do wojska na wyjątkowych zasadach. Konstanty Rokossowski proponował takim ludziom służbę w kopalniach jak więźniom politycznym. Po wojnie ratował groby ofiar stalinizmu i hitleryzmu zamordowanych w rawickim więzieniu. Z jego inicjatywy szczątki pomordowanych przeniesiono do wspólnego grobu.

Działalność harcerską rozpoczął w II Drużynie Skautów Wędrowników im. Tadeusza Kościuszki w Rawiczu. Od tej chwili zajmował się szeroko rozumianą łącznością od chorągiewki, poprzez łączność przewodową do łączności radiowej. Z inicjatywy Janka w 1957 roku powołano jedną z pierwszych w kraju Poczt Harcerskich, wydawał znaczki okolicznościowe.
W 1958 roku phm Bonikowski reaktywuje Ośrodek Łączności przy KH ZHP w Rawiczu.

W czasie ferii zimowych 1957/58 organizuje w Rawiczu kurs zastępowych łączności. Pokonując duże problemy organizacyjne w 1961 roku uruchamia Harcerski Klub Łączności „Rawicz” i zostaje jego przewodniczącym. Pierwsze zezwolenie i znak SP3AXI otrzymuje w 1964 roku.

Brakuje nadal operatorów radiostacji klubowej. Jedynym wyjściem to organizacja kursu krótkofalarskiego. Pierwszy z nich organizowany przez SP3AXI miał miejsce w 1965 roku w Olejnicy. SP3AXI zostaje kierownikiem kursu a do kadry zaprosił kol. SP3HD i SP5ASF.

Absolwenci kursu z Rawicza pod kierownictwem Janka stanowią zespół operatorów odpowiedzialnych stacji klubowej. W wkrótce usłyszeć można było stację klubowa SP3ZHW. Jednak to nie pozwalała Jankowi spocząć na laurach. Rok później z Jego inicjatywy powstaje Inspektorat Łączności Wielkopolskiej Chorągwi ZHP z siedzibą w Rawiczu z kierownikiem hm Janem Bonikowskim.

Janek samochodami firmy w której pracował ściągał z całej Polski tony sprzętu i podzespołów radiowych. Które przekazywane są do klubów Chorągwi Leszczyńskiej.

Wielu z nas po otrzymaniu licencji wyjeżdżało z Rawicza z radiostacjami typy 10RT 26E czy RBM 1, które służyły do przeprowadzania pierwszych QSO.(min piszący tekst)

Latem 1966 organizuje II kurs krótkofalarski a rok później trzeci. W trzecim miałem przyjemność uczestniczyć. Absolwenci tych kursów pokierowani zostali przez Inspektorat Łączności do tworzenia kilkudziesięciu Harcerskich Klubów Łączności głównie w Wielkopolsce.

W maju 1970 roku wspólnie z Jankiem organizujemy I Chorągwiane Zawody ARS w Osiecznej koło Leszna. Od 1978 roku Janek organizuje Leszczyński Polny Dzień

Zasługi naszego bohatera są wielkie i zauważane w ZG PZK. SP3AXI zostaje członkiem Zarządu Głównego. Był Wice prezesem ZOT PZK w Poznaniu.

Po 1976 roku aktywnie działa w Zarządzie Terenowym PZK - przez dwie kadencje jest Wice prezesem ZT. W 1981 roku z jego inicjatywy powstaje Rada łączności ZHP, której zostaje przewodniczącym. Był organizatorem kilku edycji krajowych zawodów „Harcerska Fala”. Wielkie zasługi miał na polu Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. Był organizatorem kilkunastu kursów i szkoleń zawodników i organizatorów ARS. Był pomysłodawcą pierwszej wersji dyplomu 10 SP RTTY. Był inicjatorem upamiętnienia harcerzy Szarych Szeregów poległych za Ojczyznę. Odsłonięcie tablicy nastąpiło w Rawiczu w dniu 26.08.1998r. Po kilku latach zbierania materiałów w roku 2003 wydał książkę „Harcerska Łączność w Wielkopolsce 1912 - 2002r.

Posiadał godność honorowego Prezes Okręgu stowarzyszenia byłych żołnierzy górników. Wśród wielu odznaczeń i medali, którymi został wyróżniony są Złoty Krzyż za zasługi dla ZHP i Złota Odznaka Honorowa PZK.

Zmarł 17 grudnia 2008 roku i jest pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Rawiczu.

SP3CUG