WIESŁAW WYSOCKI SP2DX (1932-2014)

Wiesław Wysocki urodził się 12.07.1932r. w Poznaniu ?. Mieszkał wraz z rodziną przy ulicy ul. Czesława 3m 14 w Poznaniu Poznań. Wiesław w czasie wojny pomagał ojcu w  przygotowywaniach chassis do konspiracyjnych odbiorników radiowych budowanych przez ojca dla „podziemia”. Lata 1940-1945 spędził w okupowanym Poznaniu. Po wojnie zajmował się rozbieraniem radiostacji niemieckich. Uczył się języka angielskiego. Pierwszy odbiornik(O-V-1) na lampach RV12P2000 zbudował w 1946 r. W 1948 r. uruchomił niemiecką radiostację czołgową o mocy około 20W. Antena czołgowa zasilana drutem zainstalowana była na kominie. Przydzielił sobie znak SP8XA. Członkiem PZK jest był od 1948 r. Mimo obowiązującego rozkazu wojennego dowódcy frontu o zakazie posiadania i używania odbiorników radiowych  16-to letni Wiesław zaczął prace w pasmie 27-28 MHz pod nielegalnym znakiem SP8XA. Pierwszą łączność nawiązał na telegrafii z CN8BK. W tym czasie uczestniczył w zawodach ARRL DX C i wysłał dzienniki do organizatora. Miał QSL managera, którym Był Bob Shaffer W3JKO. Bob drukował i wysyłał karty do korespondentów Wiesława. Jednak zaniechał pracy w eterze w związku z uaktywnienie się Urzędu bezpieczeństwa. Był aktywnym operatorem pierwszej powojennej w kraju stacji klubowej SP5ZPZ oddziału  poznańskiego PZK.

 

W roku 1949  w Poznaniu utworzony został Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców. Na jednym ze spotkań wraz z ojcem demonstrował działanie linii Lechera, fale stojące, anteny Yagi-Uda. Został członkiem PZK w czasie gdy prezesem oddziału był Jan Klewenhagen ex SP1KM. ( Po wojnie SP3 PM, SP3AK). W 1953 r. wraz z Wojtkiem (później  SP5FM) obsługiwali VI wyścig Pokoju. Utrzymywali łączność z „Redakcją Trybuny Ludu” w Warszawie. 

Wiesław mógł do woli pracować pod kolejnymi znakami ojca  bez obawy narażenia się na kłopoty. Był współzałożycielem High Speed Telegraphy Club (HSC) i miał nr 10 na liście założycieli. W 1954 r. został członkiem FOC z nr 423 jako jedyny krótkofalowiec z bloku wschodniego. Zmiany nastąpiły w 1954 kiedy to przeniósł się do Gdańska i studiował na Politechnice Gdańskiej. Ukończył kierunek elektronika i telekomunikacja.

W 1955 r. przeprowadził pierwszą łączność z ojcem już pod swoim oficjalnym znakiem SP2PW z akademika  w Gdańsku-Wrzeszczu. Dysponował nadajnikiem na jednej lampie LV 30 w układzie Colpitts-a o mocy 10 W. Również w 1955 r. brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. W 1955 rozpoczął pracę zawodową w (PP”MORS”) w Gdyni .Następnie pracował na Politechnice Gdańskiej i gdańskim Unimorze. Po aktualizacji licencji otrzymał znak SP2DX.

W latach pięćdziesiątych był dwukrotnie mistrzem Polski w szybkiej telegrafii w ramach zawodów organizowanych przez  LPŻ i LOK. Na Międzynarodowych Zawodach Szybkiej Telegrafii w Leningradzie (1955) zdobył pierwsze miejsce w nadawaniu kluczem automatycznym. W reprezentacji SP był także SP5CM i SP5ZA. W 1956 r. był członkiem trzy osobowej grupy krótkofalowców SP5CM, SP5FD, i SP2DX)  u sekretarza KC PZPR Piotra Jaroszewicza w sprawie odłączenia PZK od struktury LOK. Był przewodniczącym Komisji Eterowej w gdańskim  PZK.

Na Zjeździe Krajowym PZK w 1957 r został członkiem ZG PZK. Kolejny raz był członkiem w latach 1958-1959.Pełnił funkcję v-ce Prezesa ds. sportowych.W 1960 r. zdobył pierwsze miejsce na Świecie w zawodach WW DX C na CW w paśmie 80 metrów. Dysponował wtenczas nadajnikiem z dwoma lampami 813 zasilanymi napięciem 2kV, odbiornikiem Mittelwenmpfanger C oraz 130 metrową  anteną long-wire.

W 1964 r. rozpoczął pracę na częstotliwości 144 MHz. Od 1965 r. zaczął zajmować się satelitami amatorskimi. Od czasu OSKAR-a 5   wydawał biuletyn Polskiego Klubu UKF powielane w gdańskiej Służbie Bezpieczeństwa. W latach 1969-1977 SP2DX był prezesem PK UKF. W 5.11.1972 r. przeprowadził pierwszą dwustronną łączność  satelitarną z DK2ZF.  Przeprowadził kilkaset łączności  przez odbicie od śladów meteorów. Jego ODX to 2338 km z UA9GL. Był członkiem współzałożycielem OTC przy ZOW PZK w Gdańsku. W latach 1986-89 pracował na Uniwersytecie w Basrah. (Irak)

Dla Wiesława stan wojenny trwał 8 lat. Służba Bezpieczeństwa opiekowała się jego zezwoleniem do 1989 r. Odzyskał ja po wytoczeniu procesu przeciwko Rządowi PRL przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Miał potwierdzonych 301 podmiotów nadając z mocą 100W przy użyciu prostych anten drutowych. W perfekcyjny sposób potrafił rozdzielać działalność krótkofalarską od polityki i religii.

W latach 2000- 2010 z ramienia PZK pełnił funkcję oficera łącznikowego  I Regionu  IARU. Aktywnie uczestniczył w wielu międzynarodowych  spotkaniach i konferencjach. Należał do wąskiego grona krótkofalowców SP, które przestrzegało zasad moralnych tzw. ham spiritu.  W 2000 r. także wprowadził polskie krótkofalarstwa do ARISS. Był honorowym uczestnikiem wszystkich konferencji ARIIS organizowanych w Polsce. Pracował pod znakami okolicznościowymi SQ2DX i 3Z3DX.Był honorowym członkiem PZK. Za działalność na rzecz PZK otrzymał Medal za zasługi dla Obronności Kraju (1973) i Honorowa Odznakę PZK nr 22 (1975). W 2007 r ZG PZK wyróżnił go Złota Odznaka Honorowa PZK (nr 55)

TNX SQ3LVU, SP3FTA

SP3CUG, SP2IW, SP8TK, SP9LDB