STANISŁAW MAŁYSZKA SP3HC (1932-2113)

STANISŁAW MAŁYSZKA SP3HC (1932-2013)

Stanisław Małyszka SP3HC urodził się 13.11.1932 w Poznaniu. Swoją przygodę z krótkofalarstwem rozpoczął w 1949 r. Wstąpił do radioklubu LPŻ w Poznaniu i otrzymał licencję nasłuchową-znak SP3 026. Przeprowadził kilka tysięcy nasłuchów na początku na popularnym „Pionierze”. Jako nasłuchowiec uzyskał dyplom japoński „HAC” oraz  czechosłowacki „P-OK-100”.  Pierwsza pracę zawodową podjął w MHD w Poznaniu w 1950 r. W latach 1952-1954  odbywał zasadnicza służbę wojskowa w Ustce i  JW w Gdynia-Oksywie. W 1953 r ukończył kurs Mechaników-Kierowników Wojskowych Węzłów Radiowych. Od 1955 r. zaczął  pracę w Lidze Przyjaciół Żołnierza jako kierownik radiostacji. Zezwolenie indywidualne SP3HC otrzymał w dniu 17.11.1956 r. Zbudował własny nadajnik i pojawił się na 7 MHz w dniu 26.01.1957 r. W tym samym dniu przeprowadził pierwszą łączność pod własnym  z Jankiem SP7FI. W 1958 r. w Izbie Rzemieślniczej w Szczecinie zdał egzamin i uzyskał dyplom radiomechanika.

W latach 1958 do 1968 r. pracował w  Lidze Obrony Kraju kolejno jako kierownik radioklubu a następnie kierownik Wydziału Łączności ZW LOK w Poznaniu

 

W czerwcu 1960 roku wezwany został przez WKU do odbycia przeszkolenia na pokładzie ORP „GRYF” jako telegrafista. W ramach tego szkolenia na pokładzie tego okrętu przebył 4100 mil morskich na trasie Gdynia- Morze Północne-Kanał La Manche,  Ocean Atlantycki, Zatoka  Biskajska—Gdynia. W tym czasie przeprowadzał po sześć kursów radiowych i telegraficznych rocznie. Absolwenci tych kursów bardzo często trafiali do klubów krótkofalarskich a następnie otrzymywali licencje. W ramach tych kursów prowadził też szkolenia  dla Marynarki Wojennej.

W 1961 r. ukończył zaocznie Technikum Ekonomiczne w Poznaniu jako technik planowania obrotu towarowego. W latach 1961-1967 był wykładowcą Uniwersytetu Robotniczego ZMS w Poznaniu, gdzie prowadził kursy radiowo-telewizyjne. W 1965 ukończył Szkołę Oficerską. W 1968 rozpoczął prace w Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji na stanowisku starszego inspektora i pracował tam przez 23 lata. W latach 1969-1992 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej PIR w Poznaniu. Uczestniczył w kursie pedagogicznym III stopnia organizowanym przez dyrekcje Okręgową Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu dla instruktorów i kierowników kursów resortowych. W 1971 r.  ukończył kurs III stopnia dla kadry kierowniczej organizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Łączności w Warszawie.

Kolejny kurs  Radiowy III stopnia odbył w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Łączności we Wrocławiu w 1973 r . Od października 1974 r został powołany do składu Głównego Kolegium Sędziowskiego sportów Techniczno - obronnych łączności LOK. ( Uchwała Prezydium ZG LOK nr 24/74)  Od 1978 do 1991 r. był prezesem Klubu Krótkofalowców PZK przy Dyrekcji Okręgowej Poczt i Telekomunikacji w Poznaniu i pełnił obowiązki kierownika radiostacji tego klubu SP3PLB. Od 1972-1976 pracował na pół etatu w Państwowej Inspekcji Radiowej jako starszy inspektor techniczny. Walne Zebranie Członków OT PZK w 1984 r powierzyło mu obowiązki Prezesa poznańskiego  zarządu.

W 1998 r brał udział w konkursie „80 lat Marynarki Wojennej” zorganizowanym przez  Klub Błyskawica  SP2PMW  w Gdyni. Został zaproszony na podsumowanie imprezy, które odbyło się na pokładzie  wcześniej wspominanego okrętu a w tym czasie już muzeum „Błyskawica”. Stanisław opowiedział uczestniczącym w spotkaniu  o jego związkach z żeglarstwem, szkoleniem na rzecz Marynarki Wojennej  i rejsem na tym właśnie okręcie. Pod koniec roku Stanisław został honorowych członkiem klubu „Błyskawica”. Tytułem czuł się zaszczycony i w miarę możliwości wspierał działania SP3 PMW. Pracował pod znakiem klubu z pokładu ORP „Iskra”podczas parady Morskiej w czasie wizyty Jana Pawła II  w Sopocie. Z okazji 30 lecia 3 Flotylli Okrętów w Gdyni był operatorem stacji SN0FO z pokładu ORP „Hutnik”. W 2001 r pracował na stacji SN0O

Członkiem rzeczywistym SPDXC jest od roku 1981 (Nr członkowski 292R). W 2004 r  uzyskał 300 podmiotów DX CC. Aktywnie uczestniczył w zawodach. Na pierwszym miejscu w gronie stacji polskich sklasyfikowany został w następujących zawodach:  CQ WW DXC 1958 (SSB) 14 MHZ, IARU Radiosport Championship 1983 i 1985 CW,  ARRL DX 1987,1989, 1990 ,1991 i 2000  – CW,  CQ WWDX 1992 CW, WWWPX 1999 CW i ARRL.

Zdobył I miejsce w Krajowych Zawodach SSTV 2007 organizowanych przez Leszczyński Klub Krótkofalowców SP3ZAH.  Warto nadmienić, że Stanisław do roku 2000 pracował na sprzęcie konstrukcji amatorskiej i prostych antenach. Od 2001 pracował na TS 430S z antena Waldka SP7GXP   2 el. Delta 14-28 MHz. Był popularyzatorem programu komputerowego do pracy w zawodach CT- K1EA. Od października 2003 rozpoczął prace emisjami cyfrowymi.  RTTY, BPSK31 i SSTV uznał za emisje wyczynowe a na pozostałych pojawiał się symbolicznie. W 2004 roku został członkiem SP OTC (nr 284).

Za bardzo bogata działalność społeczna i zawodową odznaczony został wieloma odznaczeniami i odznakami zarówno państwowymi jak i organizacyjnymi a w tym: 

Złoty Krzyż Zasługi (1985), Medal za zasługi dla Obronności Kraju: srebrny (1976), brązowy (1970)  Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1970),  Odznaka Dla Obronności Kraju: srebrną (1985) i brązową (1981),  Odznaka Zasłużony Pracownik Łączności: złotą (1973) i srebrną (1972) Złota Odznaka zasłużony Działacz LOK(1964), Srebrny Medal za Zasługi dla LOK(1985), Odznaka Honorowa za zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego (1971), Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (1969 i 1974) Odznaka Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego(1974) Zarząd Główny PZK wyróżnił w 2007 r. Stanisława Honorowa Odznaką PZK.(nr 682)

Stanisław Małyszka zmarł 27.03.2013 r i pochowany jest na Cmentarzu Komunalnym Nr 1 Miłostowo w Poznaniu. Nr grobu CM1-pole- 45, kwatera-1,  rząd-12, miejsce-1

TNX SP3NK, SP3SL

SP3CUG, SP8TK