TOMASZ WIZA SP7BCA

Tomasz Wiza SP7BCA urodził się 22.01.1944 r. w Warszawie. W 1959 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie na południu Wielkopolski. Już w pierwszej klasie  przy pomocy starszego kuzyna Mariana (Obecnie SP5ANY) zaczął budować odbiorniki detektorowe. Marian powiedział mu, że na odbiorniku radiowym „Allegro” jaki wtenczas był w jego rodzinnym domu można słuchać rozmowy amatorów. I od tego zaczęło się krótkofalarstwo Tomka. Kilka tygodni później był już członkiem radioklubu LPŻ w Ostrowie Wlkp. SP3KKP. Tam też uzyskał znak nasłuchowy SP3 492. Z oratorstwem i ham-spritem zapoznawał się przy okazji codziennego słuchania stacji Emila SP2CC (SK), Janusza SP9DT(SK) , Adama  SP5AY(SK) i wielu innych, którym jest za te lekcje bardzo wdzięczny.

W 1963 r. zdał maturę i został słuchaczem Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu. W dniu 8 maja 1964 r. grupa inicjatywna w skład, której wchodzili Eugeniusz Pawłusiewicz, Józef Misztal SP3AVO, (obecnie SP1QW), Andrzej Wtorek (później  SP7RFD SK, Marian Wrzosek (później SP6BYE SK), Leszek Dunajec (obecnie SP5BYF),Norbert Dolny (później SP2BBD SK) i Tomasz Wiza SP3-492 (obecnie SP7BCA) założyli przy Garnizonowym Klubie Oficerskim OSŁ klub krótkofalowców.

Tomek został wybrany sekretarzem zarządu tego klubu. W dniu 27 05.1965 r. klub otrzymał licencję  ze znakiem SP5PSL a Tomek był instruktorem radiostacji. Licencję klubową jak i własną SP5BCA osobiście odbierał w Zarządzie Głównym PZK. 

Była to podwójna radość. Stacja klubowa bardzo szybko wyszła w eter a Tomek był jednym z aktywnych operatorów. Wtenczas też przekonał się jak krótkofalarstwo może być przydatne dla ratowania życia ludzkiego. Z kolegami włączył się do akcji prowadzonej przez stację SP3ZHC z Zielonej Góry, która na falach eteru poszukiwała trudno dostępnego lekarstwa dla bardzo chorego człowieka. Szukali leku w aptekach warszawskich ale okazało się, że żadna apteka nie dysponowała takim lekarstwem. Nie poddali się i zwrócili się z prośba do Komendanta Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Odpowiedź była błyskawiczna i pozytywna a wieczorem tego samego dnia Tomek przekazał bezcenny lek rodzinie chorego. Życie człowieka zostało uratowane, a krótkofalowcy byli dumni ze swego czynu. Trochę zwątpili, gdy następnego dnia Tomek i jego koledzy zobowiązani zostali do stawienia się do raportu u dowódcy szkoły. Wnet jednak zwątpienie zastąpione zostało słowami podziękowań, gratulacjami i awansami na wyższe stopnie.

Po ukończeniu szkoły we wrześniu 1966 zaczął służbę zawodowa w szkole Wojsk Łączności w Legnicy na stanowisku kierownika warsztatów radiowych. Tomkowi nie wystarczała sama praca. Wraz z Marianem SP6BYE SK przy aprobacie Komendanta Szkoły w 1968 r. założył kolejny klub krótkofalowców PZK-SP6PBB. Przez klub przewinęło się wielu podoficerów i chorążych łączności, którzy  zostali krótkofalowcami i do dzisiaj można ich spotkać na pasmach amatorskich. W Legnicy zbudował nadajnik telegraficzny cztero lampowy w końcówce z GU 50-nabył odbiornik R 311 i podwiesił kilka anten drutowych. Na takim zestawie pod znakiem SP6BCA przeprowadził kilka tysięcy łączności telegraficznych z 160 krajami. Wtenczas też nastąpiły inne zmiany w aktywnym życiu Tomka. Ożeni ł się z sympatyczną Elżbietą (obecnie SP7RFE) i doczekał się syna Grzegorza. Przez 6 miesięcy Tomek dowodził plutonem w Polskiej Jednostce Specjalnej na Bliskim Wchodzie. 

Rok 1971 to kolejne zmiany w życiu  Tomka i jego rodziny. Przeniesiony został służbowo do JW w Skierniewicach na stanowisko dowódcy kompanii. Podjął studia inżynierskie na WSOWŁ a następnie magisterskie na  UW na Wydziale Organizacji i Zarządzania, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Mimo wielu obowiązków rodzina-służba i braku wolnego czasu w roku 1975 założył kolejny klub LOK przy Garnizonowym Klubie Oficerskim w Skierniewicach SP7KMX. Od 1980 r. należy do do SPDXC (Nr członkowski-262.) W roku 1988 wstąpił do PK UKF (nr członkowski-215) W latach 1986-190 był Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Skierniewicach. 

Był delegatem na Zjazd PZK w Piekarach Sląskich w 1992r. W czasie Zjazdu wybrany został członkiem Prezydium ZG PZK i przyjął odpowiedzialną funkcje skarbnika PZK. Z przyjemnością wspominam 4 lata ścisłej współpracy z Tomkiem. Na posiedzeniach ZG zabierał zawsze głos krótko,stanowczo i na temat co za mojej kadencji należało do wyjątków. Nigdy nie zawodził mimo wielu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji z-cy dowódcy JW. Angażował się w działalność PK UKF. Przez trzy kadencje był skarbnikiem. Organizował 45 Zjazd PK UKF.

W roku 1998 zakończył służbę wojskową na stanowisku dowódcy JW w stopniu pułkownika. Zaangażowany jest w pracę na QRP.a w tym w zawodach. Do największych osiągnięć w tej dziedzinie należy zdobycie z mocą 3 W pierwszych miejsc w SP  w takich zawodach jak: 10Meter Contest 2011 i 2012, WWDXC 28 MHz QRP 2002, WWDXC 7 MHz QRP 2008,2011, 2013 i 2014,. Pierwsze miejsce zdobył w grupie QRP w Memoriale J. Twardzickiego SP9DT w 2004 r. Najlepszy rezultat w EU osiągnął na QRP w LZ Open Contest CW w 2008 r. Był też zdobywcą I m. w SP w Japan Inter DX Contest CW (100w) w 1998 r.

Aktualnie (X. 2016r.) ma potwierdzone 326 podmiotów z czego ponad 100 na QRP (ok. 3W) Przeprowadził ponad 1000 QSO za pośrednictwem satelitów amatorskich począwszy od RS-6 do FO 29. Ma potwierdzone i zaliczone przez IOTA RSGB 501 wysp. Wspólnie z XYL dorobili się następującego sprzętu: SWAN 350, IC751, FT 450, FT 736R, Od 2013 roku rodzinna stacja wyposażona została w własnoręcznie zbudowane  PA na trzech GU 50.

Swoje osiągnięcia zawodowe i krótkofalarskie w dużej mierze zawdzięcza zonie Elżbiecie. SP7RFE, która jest bardzo aktywna zarówno na KF jak i UKF-e. Tomek szczyci się synem, synową oraz wnukiem Tymoteuszem, który od siódmego roku życia ma  znak SWL SP7-014-24. Od 13 lat jest społecznym przewodniczącym Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie której mieszka. Zajmuje się też astronomią oraz kolekcjonowaniem odbiorników radiowych sprzed 39 roku.

Oznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, (wszystkie klasy), Za zasługi dla Obronności Kraju-(wszystkie klasy), „W służbie Pokoju”  medal nadany przez Sekretarza Generalnego ONZ.

W 1997r. Tomek wyróżniony został przez Zarząd Główny PZK Honorową Odznaka PZK. ( nr 515). 30 czerwca 2007 r. podczas XV Jubileuszowego Zjazdu Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności połączonego z II Zjazdem członków klubu SP5PSLprezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR wręczył Tomkowi grawerton upamiętniający Jego nieoceniony wkład pracy w działalność organizacyjną na rzecz tego klubu. Tomasz Wiza SP7BCA jest człowiekiem honoru z przekonaniem można stwierdzić, że należy już do nie wielkiej grupy krótkofalowców SP o których można powiedzieć że to ludzie dobrej woli

 SP3CUG, SP8TK