STANISŁAW NOWAK SP9UH

Stanisław Nowak SP9UH urodził się  2.01.1938 r. w Jaronowicach. Radiem w szerokim słowa tego znaczeniu zaczął interesować się bardzo wcześnie. Pierwszą konstrukcją Stanisława było radio kryształkowe, które zbudował  (około 1952r) przy pomocy ojca na podstawie opisu z lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Kolejnym etapem była samodzielna budowa odbiornika. Z trudnością zdobyte podzespoły wymieniał z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Po kilku dniach prób w słuchawkach usłyszał muzykę co sprawiło mu wielką radość. Telegrafii nauczył się 1953 r na kursie radiooperatorów w Państwowym Ośrodku Szkolenia Łączności w Stalinogrodzie (obecnie Katowice). O kursie dowiedział się z informacji Polskiego Radia do którego udał się aby dowiedzieć się o szczegółach. W czasie kursu miał okazje pierwszy raz obejrzeć radiostacje wojskowa- prawdopodobnie RBM 1. 

 

Był najmłodszym uczestnikiem kursu. Od tamtego czasu można mówić o fascynacji radiokomunikacją. Od tej pory nie rozstawał się z myślą o budowie nadajnika. Po wielu próbach zbudował nadajnik, który jak z uśmiechem wspomina Stanisław był urządzeniem szerokopasmowym bo jego sygnał słyszany był na wszystkich pasmach okolicznych odbiorników radiowych. Nadajnik posiadał dwie cewki o średnicy 15 cm a modulacja realizowana była poprzez mikrofon węglowy w przewodzie uziemienia. Schemat urządzenia pochodził z lat trzydziestych ubiegłego wieku.

Po ukończeniu kursu radiooperatorów zapragnął zostać pilotem szybowcowym. Po badaniach lekarskich w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu został zakwalifikowany na kurs spadochronowy. Wykonał przewidziane programem szkolenia  i skoki z wieży spadochronowej w katowickim parku  Kościuszki a potem skoki z dwupłatowca zwanego kukuruźnikiem. Na tym etapie skończyły się zainteresowania Stanisława lotnictwem.

Z krótkofalarstwem spotkał się w 1955 r. przypadkowo słuchając na domowym radioodbiorniku  fal krótkich. W paśmie 40 usłyszał rozmawiających między sobą ludzi w języku polskim.

Od tego czasu słuchał bardzo często i utkwiły mu w pamięci do dzisiaj  rozmowy stacji SP2CC, SP2BE, SP8CK, SP9EC. Przez przypadek odkrył istniejący w jego mieście nieczynny  radioklub. Częste odwiedziny Stanisława w Zarządzie Miejskim LPŻ doprowadziły po kilku miesiącach, do tego że powierzono mu opiekę nad tym klubem. Jednocześnie został działaczem tej organizacji. Jako nastolatek został wybrany do zarządu miejskiego a następnie do prezydium ZM LPŻ. Otrzymał licencję nasłuchową  SP9-644. W 1957 r zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia-egzaminatorem był Witold Wichura SP9DW. W tym samym roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie. Wystąpił o licencję indywidualną i jednocześnie klubową. Zezwolenie dla stacji klubowej znak SP9KDC i jego indywidualne SP9UH otrzymał w 1958 r.

Były to dwie pierwsze licencje w Dąbrowie Górniczej. Do PZK wstąpił natychmiast po jego reaktywowani w 1957 r. Pierwszą łączność pod własnym znakiem nawiązał w dniu 2.09.1958 r. Wcześniej przeprowadził kilkadziesiąt łączności na telegrafii na „wypożyczonym” znaku jako Lutek z Grodźca.

W 1957 r. rozpoczął studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach i okazało się, że dla  Stasia doba ma za mało godzin. Zaczął zaniedbywać klub. W czasie zajęć na uczelni czasami odrabiał z winy dobrej propagacji nieprzespaną noc. Trochę później zupełnie niespodziewanie przegrał pojedynek z profesorem i z tego powodu musiał pożegnać się z uczelnią. Ale ambitny Stanisław decyzję uczelni potraktował jako zawieszenie studiów na rok.

Otrzymał pracę w Zarządzie Wojewódzkim LPŻ w Katowicach w Dziale Łączności, którego kierownikiem był Andrzej Jałocha SP9CE. (Pierwszy licencjonowany nadawca na Śląsku po 45 r.) Poznał inne kuby krótkofalarskie i krótkofalowców. Zaczął aktynie pracować na pasmach.

W 1960 r. wziął udział w I  krajowych Zawodach „Polski Polny Dzień”. Wtenczas pracował na prostym dwu lampowym urządzeniu odbiorczo- nadawczym, które samodzielnie zbudował. W 1962 r. powrócił na studia co wiązało się z zakończeniem pracy etatowej i społecznej. W tym czasie organizacja biura ZOW PZK w Katowicach  zajmował się Sekretarz (Kierownik Biura), którym był Leon Brzeziński SP9DL i Stanisław na pół etatu, które mu bardzo odpowiadało i umożliwiało prace w godzinach popołudniowych. Wspólnie z SP9DL-em  urządzał biuro ZOW, które pod koniec 1964 roku działało na pełnych obrotach. Wielu działaczy oddziału twierdzi, że to były dobre czasy dla katowickiego OT PZK. W 1965 r wstąpił do SPDXC (nr członkowski 057). W tym samym roku otrzymał DXCC (nr 7840).

Studia ekonomiczne zakończył w 1967 r. dyplomem magisterskim. Po studiach rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Stalexport w Katowicach. W latach 1964-1972 r. wyboru (będąc instruktorem technicznym) pełnił funkcję skarbnika ZOW. 

Od roku 1969 często brał udział w Polnym Dniu a następnie w Subregionalnych Próbach I Regionu IARU i w zawodach krajowych. Najczęściej instalował się na pobliskich wzniesieniach Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Po dwóch latach aktywności w paśmie 2 dwu metrowym spełnił warunki wymagane przy wstąpieniu do PK UKF. Do Księgi Wieczystej  członków zwyczajnych wpisany został w czerwcu 1979 r pod numerem 78. Jego aktualny -potwierdzony ODX w paśmie 144 MHz wynosi 1928 km (łączność ze stacją RK6XWB/P) a na 432 MHz 385 z DL9CW.

Z tytułu członkostwa w Aeroklubie Śląskim odbywał załogowe loty balonem „Katowice” co umożliwiało Stanisławowi pracę na UKF-ie. W 1961 r wystąpił o pozwolenie  na pracę ze statków powietrznych i otrzymał ją na krótki czas.

W styczniu 1972 r. zrezygnował z pracy i działalności społecznej w PZK w związku z  służbowym wyjazdem do USA. W Stanach złożył wniosek o licencję ale spotkał się z odmową z powodu braku porozumienia pomiędzy Polską a USA. Z USA wracał z  Swanem 350c. Posiadanie 5-cio pasmowego transcaivera  CW/SSB produkcji fabrycznej o znacznej mocy zmieniło powodzenie SP9UH  na pasmach amatorskich. Niestety został też bardziej znanym mieszkańcem 11 -to piętrowego bloku ze względu na zakłócenia.

W 1976 r. Ministerstwo Handlu Zagranicznego wysłało Stanisława do pracy w Biurze Radcy Handlowego w Indiach. Wraz z żoną, siedmioletnim synem , córką niemowlakiem i Swanem 350c zamieszkał przez cztery lata w New Delhi. 

W czasie pobytu służbowego w Indiach w latach 1977-1980 bardzo aktywnie pracował na KF  pod znakiem VU2UH. Pierwszą łączność przeprowadził w dniu 9 lutego 1977 r. z DJ4PT. Był to czas kiedy w Indiach było około 900 licencji ale aktywnych na pasmach krótkofalowców było kilkudziesięciu z czego nieliczni potwierdzali łączności kartami QSL. Stanisław potwierdzał wszystkie łączności i mógł pracować na podstawie specjalnego zezwolenia w w zawodach w telegraficznej części pasma 80 m. między innymi dlatego był  bardzo atrakcyjna stacją dla korespondentów całego Świata. Dzięki temu zezwoleniu czterokrotnie pracował w SPDX Contest. Był członkiem Amateur Radio Society of India. Do Polski wrócił w 1980 r.

W SPDXC  trzykrotnie był wybierany do jego zarządu. Funkcję Wice -Prezesa ds. organizacyjnych pełnił w latach 1981-1990. Od roku 1981 reprezentował PZK w Grupie Roboczej KF I Regionu IARU. W latach 80-tych uczestniczył w obradach tej grupy w Salzburgu, Lubece i Wiedniu. W Polsce pracuje  pod znakami SP9UH oraz był QRV używając znaków  3Z9UH, SQ9UH…

Jest też aktywny na 144 i 430 MHz. Aktualnie posiada potwierdzonych 340  podmiotów  z listy DXCC.  Pracował w zawodach KF głównie w SPDX C i Zdobył dziesiątki dyplomów wyczynowych w tym 5BDXCC nr 3594/1994, WAZ nr 3788/1994, Golden Jubilee DXCC 1987, WPX nr 1054/1970, WAS nr 59859/2015, WAE CW nr 1593/1966.

Zarząd Główny PZK za działalność  na rzecz polskiego krótkofalarstwa  przyznał Stanisławowi  w 1989 r. Honorową Odznakę PZK nr 246. Złotą OH PZK otrzymał w 2008 r (nr 65/Z)

Z inicjatywy PZK w ramach obchodów40-lecia związku otrzymał też brązowy medal „Za zasługi dla Obronności Kraju (1970). Władze wojewódzkie nadały Stanisławowi Srebrną Odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1973)

W 2001 r przeszedł na emeryturę i jednocześnie rozpoczął zajmować się emisjami cyfrowymi. 26.12.2001 przeprowadził pierwsze QSO na RTTY. Jest też aktywny na PSK. Łącznie tymi emisjami przeprowadził prawie 7000 łączności i ma potwierdzonych 206 krajów. Strategicznym celem w działalności Stanisława SP9UH jest uzyskanie w DXCC przynajmniej Honor Roll.

TNX: SP9UH,

SP3CUG, SP8TK