PŁK. STANISŁAW JAROSZEWSKI SP3AOT ( 1922 - 2009)

Stanisław Jaroszewski urodził się 27.12.1922 r.  w Lesznie. Szkołę podstawową ukończył w Poznaniu. Następnie kontynuował naukę w Gimnazjum Paderewskiego w Poznaniu. Był członkiem 16 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej gdzie uczył się sygnalizacji semaforowej oraz morsem. W 1939 r. przeszkolony został w 14 kompani łączności w Poznaniu pod kątem przekazywania meldunków w ramach obrony przeciwlotniczej kraju. Brał udział w działaniach Armii Krajowej. Po wojnie powołany został do odbycia służby wojskowej w łączności. Zauważony przez przełożonych otrzymał szansę pozostania w wojsku i podjął stosowne szkolenie w Rozwadowie, które zakończył nominacją na stopień porucznika.

Przez 16 lat służył w Jednostce Wojskowej  w Krośnie Odrzańskim i pełnił funkcję  Szefa Łączności Sztabu Dywizji. Należał do nielicznej grupy bezpartyjnych oficerów WP. Był współzałożycielem Radio Klubu Ligi Obrony Kraju w Krośnie Odrzańskim SP3KET.

 

Od 1962 r. był członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Działalność rozpoczął w Oddziale Wojewódzkim PZK w Zielonej Górze. Zezwolenie ze znakiem SP3AOT otrzymał 8.05.1962 r. Nadajnik 15 W zbudował we własnym zakresie a do obioru używał odbiornik komunikacyjny , który zdemontowany został z „MS Batory”. Pierwszą łączność przeprowadził z Leszkiem SP6CT z Wrocławia w paśmie 3,5 MHz emisją CW  w dniu 27.05. 1962 r. (Karta QSL poniżej)  Na dzień 31.5.1964 r. miał już  zaliczone 104 podmioty z czego 82 potwierdzone. Od samego początku uczestniczył w zawodach międzynarodowych głównie pracował telegrafią w paśmie 21 i 28 MHz. W XXXI ARRL DXC 1965 r.  uzyskał 459 pkt i sklasyfikowany został na 11 m. w grupie stacji SP. CQ WWDX C CW 1965 r. dały Stanisławowi w paśmie 21 MHz 4 miejsce wśród  stacji polskich. Na miejscu 7 w grupie stacji  polskich sklasyfikowany został w X Zawodach WAR DXC  1965 r. Był członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Zielonej Górze.

Od  12.10.1965 r. był członkiem SPDX Klubu (Nr-68). W 1966 r. jeszcze z Krosna Odrzańskiego uczestniczył w SPDX C i zajął 7 m. w klasyfikacji stacji  „SP3 Zielona Góra”. W WW CQDXC 1966 r. CW startował w paśmie 21 MHz i był na 3 m. w klasyfikacji krajowej. Brał też udział w zawodach w paśmie 3,5 MHz np. TOPS  zajął 8 m. Brał udział w Activity Contest gdzie w klasyfikacji generalnej znalazł się na 121 m.

W 1966 r. przeprowadził się do Poznania  i zamieszkał na ul. Słupskiej 62, a krótko potem mieszkał przy ul. Bystrzyckiej 12 . W zawodach ALL Asian Contest 1968 r.  pracował pod znakiem 3Z3AOT i zajął 3 m. w paśmie 28 MHz w grupie stacji polskich. W OK DXC 1968 r. zajął 2 m w grupie SP na 28 MHz.(CW). Międzynarodowe zawody ITU CW 1970 r. ukończył na 10 m. wśród stacji polskich. Był Szefem Łączności Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Należał do Poznańskiego Klubu Krótkofalowców SP3PKK w Poznaniu. Przez kilka kadencji  do 2004 r. był prezesem PKK a później członkiem zarządu klubu. W latach 1970-1980 był organizatorem wielu kursów krótkofalarskich. Aktywnie działał w poznańskim  ZOW PZK. Był członkiem zarządu  i Vice prezesem a następnie przewodniczącym Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Do swego gimnazjum przekazał dwa duże tomy materiałów poświęconych radioamatorstwu oraz krótkofalarstwa. Ryszard SP3CHT  pomógł   Stanisławowi przy uruchomieniu emisji cyfrowych. Mimo że był miłośnikiem pracy telegraficznej szybko polubił   RTTY.  Pracował także innymi emisjami cyfrowymi. W 2007 r. w SPDX RTTY znalazł się na 57 pozycji a rok później na 63 m.

Był autorem opracowania „Praca w zawodach programem MiX W, który zamieszony jest na stronie Ryszarda SP3CHT. Wielu krótkofalowców poznańskich wdzięczna jest Stanisławowi za okazaną bezinteresowna pomoc. Za działalność na rzecz polskiego krótkofalarstwa w 1994 r. Zarząd Główny PZK  nadał Stanisławowi Honorową Odznakę PZK ( 384)  a w 2006 r. Złotą Honorową  Odznakę PZK (nr.51/Z). W chwili przejścia na emeryturę otrzymał stopień pułkownika.  Miał córkę Aleksandrę która opiekowała się ojcem do ostatnich dni życia

Stanisław Jaroszewski zmarł 16.04.2009 r. Pochowany został po nabożeństwie żałobnym w kościele Garnizonowym przy ulicy Szamarzewskiego na Cmentarzu Komunalnym na poznańskim Junikowie. ( Pole:7, kwatera:3, rząd: B, miejsce:4)

TNX: p. Aleksandra córka SP3AOT, SP3CHT, SP3DOG, SP6AEG, SP6CT, SP3CSD

 

   opr. SP3CUG, SP3SL. SP8TK