BRONISŁAW DUDA „BRUNI” SP9AI

Bronisław Duda urodził się 7.11.1934 w Bielsku Białej. Szkołę podstawowa ukończył w 1949 r.w swoim rodzinnym mieście. Edukację kontynuował w Technikum Elektrycznym w specjalności automatyka Przemysława w Bielsku-Białej. W latach 1950 do 1957  zajmował się wyczynowo kolarstwem. W klubie Start Warszawa  ścigał się min. z Krzysztofem SP5HS. Był w szerokiej kadrze trenerów Wisznieckiego i Łasaka. Po ukończeniu szkoły powołany został do odbycia zasadniczej Służby Wojskowej w Wojskach Obrony Pogranicza w Zakopanym. Służbę zakończył w 1956 r. a po jej odbyciu rozpoczął prace w WSS „Społem” w  Bielsku Białej na stanowisku Kierownika Zakładu Remontowo- Budowlanego. Od 1960 r. interesuje się krótkofalarstwem. Został nasłuchowcem (znak SP9 1193)   i operatorem stacji klubowej SP9PSB w Bielsku Białej gdzie podnosił swoje kwalifikacje. W dniu 23.02.1964 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia a egzaminatorami byli Witold Wichura SP9DW, Tadeusz Boehm SP9 EU i Franciszek Brajza SP9DN.

 

Licencję kat pierwszej ze znakiem SP9AXV otrzymał 18.08.1964 r. Już Po 4 etapach UKF Maratonu 1965 zajął 1m. Zawody UKF organizowane przez ZOW PZK w Katowicach w październiku 1965 r. Bronek zdobył 1 m. a XXIII VHF SP9 Contest (tego samego organizatora) II m. W  dniu 1.01.1965 r. został członkiem Polskiego Klubu UKF (nr 36). W tym samym roku uznany został za jednego z najaktywniejszych stacji SP9. Dysponował wtenczas nadajnikiem z GU32 w stopniu końcowym. Stronę odbiorcza stanowiła „Lambda 3” z konwerterem  na PC86=EC80=E180F a antena to 9 3lementowa „Yagi”. Na takim sprzęcie prowadził nasłuchy „OSCARA 3”. Krótkofalowiec Polski nr 10/1965 informował, że SP9AXV znalazł się w grupie polskich stacji UKF, które wykazane były na liście ODX. (Łączność z SM4CDO na odległość 1155 km.) W PD UKF1965  przeprowadził 51 łączności ze stacjami odległymi 350-450 km oraz ze stacją F2YT. Był to 10 kraj i ODX 144 TROP 1390 km. W zawodach XXVI VHF SP9- sklasyfikowany został na 2m. Dyplom: EUROPE- QRA II” otrzymał  8.11.1966 r. ”144 Mc Century Club Certificate” nr 251  przyznany został Bronkowi  w listopadzie 1966 r. XXV UHF SP9 Contest zakończył z drugą lokatą. 2 m. zajął w zawodach OK/SP/DM 1967. 

Bronek wyszedł z inicjatywa aby dniami aktywności na UKF-ie był czwartek każdego tygodnia. W PD UKF 1967 pracował pod znakiem SP9AXV i w kategorii stacji  ze stałego QTH zdobył 2 m.  W klasyfikacji ogólnej Litewskiego XII Contestu  uzyskał  9 m. (4 m w SP) .W dniu 09.08.1967 r. otrzymał nowe zezwolenie ze znakiem SP9AI.

W tym okresie zgłosił gotowość do pracy za pośrednictwem  satelitów. PD UKF w 1968 r. zakończył się dla Bronka uzyskaniem 11 285 pkt. Zawody I Regionu IARU 1968 w grupie z jednym operatorem dały mu 8m. „Współzawodnictwo QRA” na dzień 31.12.1968 r. dało mu 3 m.

Członkiem SPDXC jest od 25.04.1968 (nr 89) Był najlepszą stacja SP9 w paśmie 21 MHz  w SPDXC .(1970). IV miejcie przypadło Bronkowi  w PD 1968 kat. III -144 Mhz. W Polnym Dniu 1969 w kat. IV-144 MHz uzyskał 1240 pkt. co dało mu 13 m. W tym samym roku w SP DX Contest  w kat. jeden operator zdobył 3 m.(Pierwsze w SP9). Pod znakiem 3Z9AI w 1970 r zdobył I m. w grupie radiostacji UKF w zawodach  „Z okazji 25 rocznicy wyzwolenia m. Łodzi”. Na IV Zjeździe SPDX C   w 1971 r.  wybrany został do składu zarządu powierzono mu obowiązki managera d/s technicznych. 

W XXXIV SP9VHF Contest 1970 zdobył 2 m. Zarówno w pasmie 144 jak i 430 MHz współzawodnictwa SPDX Maraton 1970 zajął Im. XXXIV zawody SP9-VHV ukończył na 2m. Na drugiej pozycji sklasyfikowany został także w zawodach SP0-UP2 1970 , które organizował ZOW PZK w Katowicach. Na początku 1971 roku zdobył dyplom „DM-QRA-II” (Nr 213) W SPDX Maratonie wg stanu na dzień 31.03.1971 r. (Wszystkie pasma) zajmował 11 m. a w klasyfikacji jednopasmowej  6 m. na 21 MHz i 1 m. na 144 MHz. W Tablicy Współzawodnictwa DX na dzień 31.05.1971 r. w grupie stacji CW wykazany był na 7m ze stanem, 206/216 podmiotów. 1 miejsce dały Bronkowi także zawody SP9 VHF 1971.

W DM-UKW-Contest 1971 (144-MHz-Fest) dały mu 1m. W zawodach UKF I Regionu IARU, które odbywały się w dniach 4/5 09. 1971 r. w grupie stacji stałych zdobył II m. W lutym 1971 r. wpisany został na listę Honorowa SPDX. Był najlepszą stacją współzawodnictw SPDX Maratonu 144 i 432 MHz w 1971r.  W SPDX C 1971 zajął 1m w klasyfikacji 21 MHz. We współzawodnictwie „SP SAT Maraton” na dzień 9.02.72 r. Zajął 10 m. W tym też roku otrzymał dyplom „Satelllite DX Achievement Award” . Od 1972 r. był członkiem polskiej sekcji  „Satellite Communicators Club”. W latach 1977 i 78 zdobył 1m. W SPDX C na SSB. W roku 1973 r. na VI Zjeździe SPDX został wybrany Prezesem SPDX Klubu. W 1987 r. został przeniesiony do Spółki ZOO Polsko-Niemieckiej „Karat” i powierzono mu stanowisko Dyrektora Palarni Kawy. W  VK/ZL/Oceania  DX Contest 72  sklasyfikowały go na 3 m. w Polsce. Bronek wspierał także radiopelengację amatorską w SP i z tego tytułu  otrzymał  dyplom ZG PZK. W 1972 r. spełnił warunki i został członkiem NCDXF.  W samym roku jako pierwszy członek SPDXC przeprowadził łączność za pośrednictwem „OSCAR-a-6” (146/29,5) W III krakowskich zawodach SP SSB 1975 odbywających się w pasmach 3,5, 7, 144 i 432 MHz zajął 1 m. Zawody SP-DX-Contest 75 zakończyły się dla SQ9AI sukcesem -zajął 2 m. w grupie stacji 1 op. MB.  Zawody USA-WPX-76  dały mu 1m w Polsce. Trzecie miejsce w grupie stacji polskich  zajął w zawodach „ALL ASIAN DX 76”. W grupie SP-SO 28 MHz w zawodach SPDX 1976 zajął 1 m. 

Decyzją ZG PZK z 22.01.1978 r. otrzymał tytuł  „Mistrz Sportu Klasy Międzynarodowej- KF. (leg nr 047/M). Za zwycięstwo w SPDX C 1977 Bronkowi nadano tytuł Mistrza Polski w kat. SSB. W krajowych zawodach „SP SSB 77” organizowanych przez  Oddział Krakowski PZK zdobył II m. W 

W grupie SP-SOMB SSB zawodów SPDXC 78 zajął 1 miejsce i tytuł Mistrza Polski w kat. Fone a w grupie  SP 28 MHz CW trzecie miejsce. W 1979 r. nawiązał łączność potwierdzoną kartą z Królem Husseinem I, który posiadał znak JY1. W 1965 roku jako pierwszy Polak przeprowadził pierwsza łączność „Tropo 144 MHZ” z Francją (F2YT) a w 1977 r. z Grecją (SV1GA). W 1998 r. przeszedł na emeryturę. Na UKF-ie przeprowadził potwierdzone łączności z 53 krajami TROPO, AURORA,ES,MS) z 334 dużych kwadratów. Na falach krótkich ma potwierdzonych wg aktualnej listy DXCC 339 podmiotów. Na liście osiągnięć SPDXC wg stanu na dzień 6.11.2017 r. zajmuje 4 miejsce ze stanem 339/365 podmiotów. W 1977 r. uzyskał dyplom 5BDXCC nr 574, 5BWAZ, DXC # Honor Roll Nr 1(Mix i SSB)  i wiele innych. Od 2000 r. jest członkiem SP OTC (nr 134). Należy do Katowickiego OT PZK. 

Przeprowadził 126000 QSO (nie licząc zawodów) Był prekursorem pracy na ARTOB, OSKAR 4 i OSKAR 6. W niewielu przypadkach można mówić o krótkofalowcach takich jak Bronisław-mistrz KF i UKF.

TNX: SP9AI, SP3CSA, SP9LDB.

                                                                                                   opr. SP3CUG, SP8TK