EDWARD BREIT - SP2AJO (1937-2014)

Edward Breit urodził się 21.08.1937 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu szkoły Podstawowej naukę kontynuował w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, które ukończył w 1954 roku. W tym też roku rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki „RUCH” w Bydgoszczy jako pracownik umysłowy. Od maja 1957 roku, odbywał roczny Kurs Teletechniczny Ministerstwa Łączności w Warszawie, który ukończył w maju 1958 roku uzyskując uprawnienia teletechnika. Służbę wojskową rozpoczął w maju 1958 roku i zakończył w maju 1959 roku, po czym podjął pracę w charakterze kierownika Bydgoskiego Klubu LPŻ, a od 1960 roku był pracownikiem cywilnym wojska. Po 40 latach pracy przeszedł na rentę pracując w tej samej jednostce wojskowej. Krótkofalarstwem zaczął się interesować w 1955 r. Uczestniczył w kursie radio operatorskim w radio klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza, który ukończył w 1956 r. Uzyskał znak nasłuchowy SP2-559. Pierwsze łączności przeprowadzał na stacji klubowej SP2KAE i przeprowadził ich ponad tysiąc. Był przewodniczącym Rady w/w  Klubu. W 1957 r. reaktywował Bydgoski Klub Krótkofalowców. W czasie pobytu w Warszawie pracował na stacji SP5KAB. Czas pracy pod znakami klubowymi przypadła w okresie dużej aktywności słonecznej. 

 

Członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców został w 1958 r. Należał do grona współzałożycieli Oddziału Wojewódzkiego PZK w Bydgoszczy. Był członkiem Klubu Krótkofalowców PZK – SP2PZE działającego od 1971 roku przy Okręgowym Klubie Oficerskim w Bydgoszczy. W klatach 1972 - 1977 był kierownikiem radiostacji klubowej SP2PZE.

Egzamin na świadectwo uzdolnienia kategorii IV zdał 28 lipca 1960 roku przed Komisją w składzie: Franciszek Prentki SP2BA, Alfons Strzelecki SP2AP, Franciszek Grabowski SP2BG oraz Ryszard Czerwiński SP2IW. Pierwszą licencję (nr 697) ze znakiem SP2AJO pozwalającą na pracę tylko w pasmach 3,5 i 7MHz otrzymał 4.03.1961 r. z miejscem zainstalowania stacji w Bydgoszczy przy ul. Kossaka 65 m. 6. W dniu 11 listopada 1961 roku wystartował po raz pierwszy w zawodach krajowych, by w kwietniu 1962 roku wziąć udział w międzynarodowych zawodach „Milenium SP Contest 1962”. Od tego czasu często uczestniczył w zawodach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W dniu 28.06.1962 roku ponownie zdawał egzamin na świadectwo uzdolnienia w celu podniesienia kategorii do III. W dniu 26.09.1964 roku otrzymał zezwolenie na wszystkie dostępne pasma amatorskie z mocą 60 W. Od 30.03.1965 roku mieszkał przy ul. Podchorążych 23 m. 34 w Bydgoszczy. Licencję kategorii I do pracy z mocą 250 W otrzymał 26.04.1967 roku, a z mocą 750 W  22.05.1981 roku. W dniu 10.12.1963 r. został członkiem rzeczywistym SPDXC (nr członkowski 53). Na listę Honorową SPDXC wpisany został w listopadzie 1968 r. W lipcu 1969 r. został członkiem DXCC, choć warunki spełnione miał 6 lat wcześniej. Dyplom WAZ, jako pierwszy Polak na telegrafii zdobył 19.09. 1967 roku, a Dyplom 5 Band DXCC (nr 758) uzyskał w dniu 8.08.1979 r. W I Zawodach ITU organizowanych przez Brazylijski Związek Krótkofalowców w 1970 roku, pracując pod znakiem 3Z2AJO, zajął 1 m w grupie stacji polskich i 4 m w Europie z wynikiem 13 412 punktów. W CQ WW DX C 1972 r na wszystkich pasmach CW zajął 3 m. Był zdobywca I m. w Polsce z zawodach CQ WW DX 1975 w pasmie 3,5 MHz na telegrafii.

W ZOW PZK w latach 22.09.1968 do 22.02.1970 był członkiem zarządu i jednocześnie członkiem komisji eterowej przy ZOW PZK w Bydgoszczy. Od 22.02.1970 do 29.10.1972 roku był wice prezesem ds. sportowych. Od 1969 roku do 1986 był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Eterowej. Był też członkiem komisji Egzaminacyjnej Państwowej Inspekcji Radiowej. Przez trzy kolejne kadencje był prezesem SPDXC (1975-1981). Brał udział w trudnej pracy ręcznego obliczania wyników zawodów SPDXC. W latach 1985 - 1990 był członkiem Zarządu Głównego PZK. Pełnił też funkcję wice przewodniczącego Głównej Komisji Eterowej.

W dniu 15.10.1974 roku ZG PZK nadaje Edwardowi tytuł „Krótkofalowca-Mistrza Sportu Klasy Krajowej” (nr 006/M). Członkiem SP OTC został w dniu 2.05.2000 roku (nr członkowski 230). W tabeli SPDX w 1976 na CW wykazanych miał 266 potwierdzonych podmiotów. W zawodach WAEDC 1977 zajął 13 m. W SPDX Maratonie na dzień 30.06.1978 zajmował 6 m. W współzawodnictwie DX Klubu na koniec 1978 zajmował 8 m. Na dzień 31.12.80  w tabeli współzawodnictwa SPDXC na CW zajmował 3 m. a MIX 10 m. SPDX Maraton na koniec 1980 r był na 8 m. Na dzień 15.11.1982 – miał potwierdzonych 290 podmiotów. Na dzień 31.03.83 roku w SPDX Maratonie był na 7m. w kategorii ALL BAND, a na 21 MHz 6 m.

W SPDX Maratonie na dzień 31.03.1980 roku SP2AJO zajmował 6 m. W pasmie 14 i 21 MHz sklasyfikowany został na miejscach piątych. W tabeli współzawodnictwa DX na dzień 31.121984 r. wykazany został w grupie MIX na 4 m., a na CW 3 m. W SPDX M na dzień 31.03.1985 zajmował 7 m 9, a w klasyfikacji jednopasmowej na 3 m na 14 MHz, 5 m na 21 MHz. W czerwcu 1987 roku wpisany został na listę Honor Roll DXCC, jako 6 Polak na tej prestiżowej liście.  W 2001 był inicjatorem spotkania, na którym opracowane zostały wstępne założenia kontaktów PZK z Ministerstwem Ochrony Środowiska. Zaangażowany był w organizację „Sympozjum EMC 2003”, którego współorganizatorem była Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy.

Przeprowadził ponad 79 000 łączności i 337/360 podmiotów zweryfikowanych wg obowiązującej w 2008 roku listy DX CC. Był bardzo aktywnym DX-manem. Głównie pracował na telegrafii. Wielokrotnie prowadził zajęcia na z telegrafii na kursach krótkofalarskich. Za bogatą działalność na rzecz PZK uchwalą ZG PZK z dnia 13.04.1980 r. Edward wyróżniony został w dniu 3 maja 1980 roku Honorową Odznaką PZK (nr 137) oraz w dniu 22 listopada 2008 roku Złotą Odznaką Honorową PZK (nr 63/Z). Z inicjatywy SPDXC na wniosek ZG PZK otrzymał też w 1985 roku Złoty Krzyż Zasługi.

W czasie uroczystej sesji ZG PZK z okazji 40-lecia PZK w dniu 25.10.1970 Edward otrzymał Złotą Odznakę Zasłużony Pracownik Łączności. Te samą odznakę otrzymał w pracy w 1988 roku.  

W 1987 roku otrzymał Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

W 1997 roku wyróżniony został Złotym Medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju.

Edward Breit zmarł 28.11.2014 roku i pochowany został na Cmentarzu przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

 

TNX: SP2IW, SP8DA, SP9PT, SP3CSD

 

 

 opr. SP3CUG, SP8TK, SP2BZR