MAKSYMILIAN (MAX) FORMANOWICZ SP3MY (1936-2015)

 

Maksymilian Formanowicz urodził się 1.10.1936 roku w Jarocinie. Pierwsze kroki w krótkofalarstwie stawiał w 1954 roku, kiedy to otrzymał licencje nasłuchową ze znakiem SP3 331. Przez trzy lata słuchał stacji na falach krótkich, a w tym krótkofalowców.  ramach działalności Ligi Przyjaciół Żołnierza kończy kurs radiotelegrafistów. Wstępuje do Radioklubu SP3KAU w Poznaniu, gdzie stawia pierwsze kroki jako operator stacji klubowej. Pierwszy wniosek Maksa o licencję nie został rozpatrzony pozytywnie. Jego starania wydłużyły się o kolejne lata w czasie odbywania służby wojskowej. Po jej zakończeniu w 1956 roku ponownie wystąpił o zezwolenie. W dniu 17.10.1957 roku otrzymuje zezwolenie Nr. 525/A. Jednocześnie zezwolenie otrzymuje klub SP3KCK w Jarocinie z Maksem jako operatorem odpowiedzialnym - kierownikiem radiostacji. Z wielkimi problemami technicznymi i materiałowymi przez 8 miesięcy budował swój pierwszy nadajnik na lampie RL12P35 w stopniu końcowym.

 

Pierwszy raz pojawił się w paśmie 7 MHz w dniu 28.08.1958 r. i otrzymał kartę QSL od SP3PL, który poinformował Maksa, że nie mógł się do niego dowołać, ale sygnał stacji jest bardzo dobry. W dzienniku stacyjnym jako obustronną łączność z nr 1 SP3MY wpisał UA6LF w paśmie 7 MHz w dniu 17.07.1958 r. Była to łączność na telegrafii. Aktywnie pracował na pasmach zdobywał dyplomy w tym WAC.  Pod własnym znakiem robił po 1-2 łączności dzienne, bo wolny czas przeznaczał głównie na rozruch macierzystej stacji klubowej.

Zaangażował się w wszechstronną działalność LPŻ a później LOK. Organizował kursy i szkolenia krótkofalarskie, organizował drużyny radiotelegrafistów w ramach Wieloboju Łączności i Łowów na lista. W 1963 roku wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców.

Pierwszymi krótkofalowcami „spod ręki” Maksa był Jerzy SP3BQD i Jerzy SP3BQC. Pod okiem SP3MY swą karierę krótkofalarską rozpoczynał także SP3GEM. Zajmował się też amatorską radiopelengacją sportową wcześniej zwaną” Łowami na lisa”. Radioklubem LOK SP3 KCK zajmował się do chwili jego rozwiązania w okresie przemian ustrojowych i braku sponsora.

Maks w swoich wspomnieniach podkreślał, jego niezawodnym partnerem i przyjacielem w działaniach krótkofalarskich był Józef SP3JHR. Był jego rówieśnikiem, ale staż licencyjny ma znacznie krótszy. Do grona przyjaciół zaliczał także: Adama SP6OF, Antoniego SP7LA, Ryszarda SP3BOL Maks pomagał Jerzemu SP3FFN (sk) w uruchamianiu Radio Klubu we Wrześni. Maksymilian był też pierwszym nauczycielem krótkofalarstwa Ryszarda SP3CUG (1966 r.). Pierwsza przerwa w aktywnej działalności Maksa to okres Stanu Wojennego. Niestety dopadła go choroba serca i od tego czasu miał wszczepiony symulator serca. Przeszedł na rentę. Musiał zmniejszyć obroty, ale ciągle udoskonalał własnoręcznie zbudowane urządzenia i anteny. Nadal był aktywny na pasmach i dzielił się swym doświadczeniem z młodzieżą. 

Zbudował transceiver QRP oraz wzmacniacz o mocy 100W na bazie opisu Jerzego SP5WW. Wyprodukował dla innych krótkofalowców kilkanaście transceiverów QRP KF dwa wzmacniacze mocy KF, kilka nadajników UKF oraz większą liczbę anten W3DZZ- GP i W3DZZ oraz anten UKF.W 1994 r roku wstąpił do klubu SP OTC (nr członkowski 99), z którym był bardzo mocno związany. Mile wspominał Prezesa Ryszarda SP2IW. Należał też do klubu SP CW - był bardzo dobrym telegrafistą. Najważniejszą emisją dla Maksymiliana była bez wątpienia telegrafia. Był bardzo aktywny na RTTY, SSTV i PSK. W grupie jego zainteresowań był także emisja HELL i Oliwia. Najrzadziej spotkać było go można na fonii. Był aktywnym uczestnikiem zawodów krajowych i międzynarodowych. Z inicjatywy SP3CUG ZG PZK nadał Maksowi w 1992 r Honorową Odznakę PZK. (Nr 291)

W zawodach CQ MIR 1978 w paśmie 3,5 MHz sklasyfikowany został na 5 m w grupie stacji polskich. W zawodach SP QRP 1974 zajął 26 miejsce, a w 1981 10 miejsce. W 2005 roku w OK DXC ALL BAND zajął 45 m. W Zawodach Zielonogórskich w 2005 roku zajął 5 miejsce w grupie SPOTC. W zawodach Ratownictwo Górnicze w 2003 zajął Maksi 10 miejsce w grupie CW/SSB. W Memoriale SP5ZA zajął 39 miejsce. Przez cały czas działalności Klubu SP3KCK pracował w zawodach SPK. Miał potwierdzonych 230 podmiotów.

Maksymilian Formanowicz zmarł 9.09.2015 roku i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Jarocinie oznaczenie grobu XII-14-835  - Kwatera XII Rząd 14 Grób 835.

 

TNX: SP3J, SP3CSD