WŁADYSŁAW TOMASZ MICHNIAK SP9DF

Władysław Michniak SP9DF urodził się 22.05.1930 roku w Krakowie. Przed II Wojną Światową uczęszczał do czteroletniej Szkoły Powszechnej. W 1944 r. ukończył szkołę podstawową w Krakowie. W 1946 roku, po ukończeniu Średniej Szkoły Zawodowej w Krakowie, uzyskał zawód drukarza-zecera. W latach 1946-48 działał w 28 Krakowskiej Drużynie Harcerskiej, gdzie pełnił kolejno funkcje zastępowego, przybocznego i p.o. drużynowego. Zdobył stopień ćwika. W latach 1951-1953 odbywał służbę wojskową w Wojskach Ochrony Pogranicza nad Bugiem (JW nr 1938). Był radiotelegrafistą II klasy, a służbę wojskową zakończył w stopniu plutonowego. O krótkofalarstwie opowiedział mu instruktor nauki telegrafii w czasie odbywania służby zasadniczej. Licencję nasłuchowa otrzymał w listopadzie 1953 r. ze znakiem SP9-113. Egzamin na licencję składał przed komisją egzaminacyjną w składzie Jerzy Szcześniak SP9KJ, Leszek Hałaciński SP9KL i Edward Krahl SP9-105, który był kierownikiem warsztatów LPŻ.

Licencję ze znakiem SP9DF uzyskał w marcu 1956 roku, a pierwszą łączność pod własnym znakiem przeprowadził 12 kwietnia 1956 r. z Jurkiem SP9KJ. Wtenczas mieszkał w Krakowie przy ul. Kozłówki 349, a na wyposażeniu posiadał odbiornik RX 0-V-1 i nadajnik ECO SOLO rozbudowany do wielostopniowego z lampą 807. Na początku używał anteny typu LW, a następnie VS1AA, dipol oraz dipol Inverted V. Na V Wojewódzkich Zawodach Radiotelegrafistów LPŻ w grupie amatorów zdobył 1 m. w nadawaniu a 2m. w nadawaniu i odbiorze.

 

W latach 1957-1967 był cywilnym pracownikiem węzła łączności w elitarnej jednostce wojskowej Krakowskich Komandosów. Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko radiotelegrafisty zdawał razem z Adamem Suchetą SP9DH. Był w składzie reprezentacji ZW LPŻ Kraków, który zdobył 1 m. w Ogólnopolskich Zawodach Radiotelegraficznych w 1957 r. organizowanych przez Centralny Ośrodek Wyszkolenia LPŻ  w Poznaniu (indywidualnie zdobył 3 m.). Wojewódzkie Eliminacje Radiotelegraficzne LPŻ w Krakowie w 1958 r. ukończył na 1m. W V Krajowych Zawodach QRP 1957 zdobył 3 m. W 1958 r zdobył z zespołem Krakowa III m. w pracy na radiostacjach w Ogólnopolskich Zawodach  Radiotelegraficznych w Giżycku.

Kolejno, aż do przejścia na emeryturę w 1981 roku, pracował w Krakowskich Zakładach Graficznych Nr 5, które po latach przejęte zostały przez Drukarnię Narodową, jako zecer-technik poligraf. Z pod jego ręki wyszło dziesiątki kart QSL i dyplomów krótkofalarskich. Jego normą w składaniu tekstów to 1600 znaków pisarskich na godzinę. 

W roku 1964 r. pracował pod znakiem SP0DF z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejno mieszkał pod adresem Kraków ul. Wileńska 7F m 3. W 1967 r. poproszony został przez Harcerski Klub Łączności „Bartek”, który działał w ramach Szczepu Harcerskiego „Dzieci Pioruna” przy Technikum Łączności w Krakowie, gdzie został pierwszym kierownikiem radiostacji klubowej SP9ZAA, (od 27.10.1967 roku). Jako instruktor ZHP był członkiem Kręgu Totemowego „Dzieci Pioruna” i miał przydomek „Kret Leśny”. Już jako podharcmistrz był współorganizatorem obchodów 5-lecia klubu. Uczestniczył w siedmiu obozach harcerskich i  w jednym zimowisku.

Od 1975 do 1976 r. pracował pod znakiem SP9DF/9. W 1978 r. przeprowadził się do Krzczonowa i mieszka na Osiedlu Bryle nr 476. Jest członkiem SP OTC nr 113.W roku 1969 r. był przez kilka miesięcy kierownikiem biura ZOW PZK w Krakowie. W tatach 1968-1980 był członkiem komisji egzaminacyjnej PZK w Krakowie a następnie  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej PIR-PAR. W 1995 i 2007 Zdobył I miejsce w zawodach QRP. 

Od 1998 r. jest członkiem Honorowym Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców w Makowie Podhalańskim- dyplom BGK nr 03. Zdobył 53 dyplomy krajowe. Przeprowadził prawie 10 000 łączności. Wyróżniony został dyplomem uznania za 35 lat pracy w drukarni oraz odznaką „Wzorowy łącznościowiec” w czasie służby wojskowej.

TNX: SP9DF, SP8DA, SP3CSD                                

                                                                                            opr. SP3CUG, SP2BZR, SP8TK