ANDRZEJ DYBOWSKI SP6AOI (1935-2004)

 

Andrzej Dybowski SP6AOI urodził się 23.09.1935 roku w Nowym Sączu. Jego ojciec inż. Adam Dybowski był urzędnikiem państwowym i pracował w Starostwie. Andrzej w dniu 1.09.1939 r. przeżył naloty na pobliskie lotnisko. Następnego dnia rodziny urzędników wywiezione zostały na wschód Polski. W Brodach, a następnie w Tarnopolu, przebywał do maja 1940 roku. Po kilku miesiącach tułaczki rodzina wróciła do Jasła, a Andrzej rozpoczął naukę w polskiej publicznej szkole powszechnej. W 1944 roku był świadkiem kolejnego bombardowania miasta, tym razem przez Armię Czerwoną. Trzynastego września Niemcy zarządzili ewakuację i Andrzej z rodziną udał się na wieś oddaloną 20 km od Jasła. Po przejściu frontu przenieśli się do Tarnowskich Gór i zamieszkali przy ulicy Karola Miarki nr 10. Kolejnym miejscem zamieszkania rodziny Dybowskich był Kluczbork. Tam ukończył szkołę podstawową. W tym czasie zauważono u Andrzeja zainteresowanie do konstrukcji technicznych.

Od 1950 roku zamieszkał w Opolu. Z niewiadomych przyczyn nie dostał się do Liceum Ogólnokształcącego. Los skierował Go do Technikum Handlowego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, które ukończył w 1953 r.

 

Po maturze próbował podjąć wymarzone studia techniczne. Złożył podania do Politechniki Gliwickiej, Wrocławskiej, Gdańskiej i Częstochowskiej. Wszystkie uczenie odmówiły przyjęcia ze względu na obowiązujące przepisy, które nie pozwalały studiować na kierunkach technicznych absolwentom techników ekonomicznych i temu podobnych. Zawiedziony odmowami zrezygnował ze studiów na innych kierunkach i rozpoczął pracę w Zarządzie Okręgowym Radiofonizacji w Opolu.  Wtenczas wstąpił do Związku Zawodowego Pracowników Łączności. 

W 1954 r. był uczestnikiem kursu obserwatorów stacji meteorologicznych zorganizowanego przez Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny w Warszawie. Po ukończeniu kursu zatrudnił się w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym w Resku na Pomorzu, a następnie w Opolu. W dniu 5.08.1959 r. znalazł się w 14-osobowej załodze oceanicznego jachtu „Dar Opola”, który udał się na miesięczny rejs do Wielkiej Brytanii.

Od 1.11.1959 r. pracował w Komendzie Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego na stanowisku rewidenta. Z dniem 1.01.1961 r. został Kierownikiem Wydziału Finansowo-Gospodarczego i jednocześnie Głównym Księgowym w KCH ZHP. Angażował się w opracowywanie instrukcji finansowo - księgowych dla całego Związku. Był autorytetem dla księgowych w innych Chorągwiach. Pracę etatową w ZHP zakończył w 1966 r. W tym okresie prowadził kursy krótkofalarskie i żeglarskie. Wielokrotnie uczestniczył w obozach harcerskich.

Żeglarstwo było jego pierwszą pasją życiową, ale ślub zawarty w 1964 r. z Danutą (od 1990 r. SP6OZN) zmienił priorytety. Głównym zainteresowaniem zostało krótkofalarstwo.

Członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców został w 1964 r. Wtenczas należał do Klubu Krótkofalowców „Oskar”, który funkcjonował przy ZOW PZK w Opolu. Otrzymał licencję nasłuchową o znaku SP6-6082. Pod koniec 1964 r. zdał egzamin przed Komisją egzaminacyjną w składzie Zbigniew SP6UI - przewodniczący oraz członkowie: Andrzej SP6JU, Jerzy SP6UK, Henryk SP6ALA oraz Jerzy SP6ATP. Wniosek o wydanie zezwolenia wysłał w dniu 10.11.1964 r. Licencję kat. pierwszej z mocą 50 W oraz znak SP6AOI uzyskał 28.05.1965 roku. Wystawiona była na adres Opole Kościuszki 25/6. Samodzielnie zbudował nadajnik lampowy o mocy 20 W. Po stronie odbiorczej kolejno używał sprzętu demobilowego jak RBM 1, 10RT, A7B i Lambda 2. 

W 1967 roku rozpoczął pracę w Polskim Radiu Opole na stanowisku Głównego Księgowego. Był współautorem wielu programów radiowych poświęconych opolskim krótkofalowcom. W wrześniu 1967 r. powstał Piastowski Klub Krótkofalowców SP6PAZ przy Wojewódzkim Domu Kultury, a Andrzej został pierwszoplanową postacią. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Aktywnie udzielał się w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego PZK. Piastował funkcje przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczył Komisji Eterowej przy ZOW PZK. Był wiceprezesem ZT PZK w Opolu oraz prezesem klubu SP6PAZ w drugiej kadencji 1968-1970.   Kilka razy był delegatem na Zjazdy Krajowe PZK oraz prezesem ZOW PZK, a także członkiem Komisji Egzaminacyjnej PZK na świadectwo uzdolnienia.

Podczas V Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu współorganizował tygodniową wystawę plenerową poświęconą 10-leciu działalności Oddziału Wojewódzkiego PZK. Z tej też okazji opracował treść ulotki, która w skrócie obrazowała osiągnięcia krótkofalowców z województwa opolskiego za ostatnie dziesięć lat i zarys działalności krótkofalowców w kraju i na świecie. Ulotka autorstwa Andrzeja skierowana była do osób zwiedzających okolicznościową wystawę oraz pracę stacji okolicznościowej SP0FPP. W okresie pracy w Polskim Radio dwukrotnie wyjeżdżał na kontrakt. W 1973 r. do Libii, a w 1981 do Iraku, gdzie zastał go stan wojenny. Udzielał się w pracach SPDX Klubu, którego członkiem został 27.12.1973 r. (nr członkowski 162). Na XXIX Zjeździe SPDXC (1998) wchodził w skład komisji Wniosków i Uchwał. 

W latach dziewięćdziesiątych aktywnie uczestniczył w budowie ogólnopolskiej sieci PR, a w tym opolskiego węzła PR. W 1993 roku państwo Dybowscy weszli w posiadanie działki rekreacyjnej w Marszałkach koło Turawy. Była to druga lokalizacja stacji SP6AOI/6 i SP6AOI/A. Tam postawił antenę QQ na pasma  20-15-10 m i ciągle eksperymentował z innymi. Było to też miejsce wielu spotkań rodzinnych, jak i krótkofalarskich. Wcześniej miał też dużą działkę w Krzanowicach, gdzie powstała pierwsza baza contestowa klubu SP6PAZ-SN6O. Z działki tej często również pracował pod swoim znakiem SP6AOI/A lub SP6AOI/p.  Jego trzecią pasją była turystyka, ale zawsze związana z krótkofalarstwem. 

Do swego busa zabierał rodzinę oraz radiostację wraz z antenami. Wielokrotnie w tych wyjazdach uczestniczył Tomek SP6AYP wraz z domownikami. Przez cały czas swej bogatej działalności krótkofalarskiej szedł z postępem czasu i techniki. Budował kolejne urządzenia i dużo poświęcał czasu na eksperymentowanie z antenami. W 1997 r. jako krótkofalowiec uczestniczył w akcji powodziowej.

Aktywnie uczestniczył w międzynarodowych zawodach KF. (SPDXC, WAEDC RTTY, OK DX RTTY, VOLTA, IOTA. Głównie pracował na SSB oraz emisjami cyfrowymi (RTTY, PSK i SSTV). Czynny był też w paśmie 50 MHz oraz w paśmie 2 metrowym. Brał udział we współzawodnictwie IOTA- SPDXC.  Miał wiele planów na przyszłość. Chciał rozbudować klubową bazę contestową SN6O.

Andrzej Dybowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977), Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (1969), Srebrną odznaką „Zasłużony działacz LPŻ” oraz Odznaką „Zasłużony Opolszczyźnie”. Za bogatą działalność krótkofalarską Zarząd Główny PZK wyróżnił Andrzeja w 1987 r. Honorową Odznaką PZK (nr 210).

Do grona swoich przyjaciół zaliczał min: Krzysztofa SP6DVP, Andrzeja SP6AEG, Tomasza SP6AYP, Leszka SP6CIK, Andrzeja SP6CC (ex SP6HAY), Bogusława SP6TQ (SP8TQ) (SK), Mariana SP6OJG oraz Cezarego SP9CV (S.K).

O tych, którzy od nas odchodzą na zawsze, mówi się tylko dobrze. O Andrzeju można mówić tylko bardzo dobrze. Był człowiekiem szlachetnym, skromnym, życzliwym. Wspierał początkujących i mniej doświadczonych. Nigdy nie odmówił potrzebującym.

Zmarł po krótkiej chorobie w dniu 24.01.2004 r. Jego śmierć była dla rodziny oraz krótkofalowców Opolszczyzny i wielu krótkofalowców SP wielkim i tragicznym zaskoczeniem.

Pochowany został na cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwieś w rodzinnym grobowcu w dniu 29.01.2004 r. (Kwatera  II-P a-IV nr 13). W ostatniej drodze towarzyszyło mu wielu krótkofalowców, w tym wiceprezes PZK Jan Gimiński SP2BMX (SP2B).

 

TNX: Pani Danucie - żonie Andrzeja, SP6AYP,  SP9LDB

 

                                                                                SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP6AEG