Jerzy H. Wojniusz SP3PI (1936-2016)

Jerzy Wojniusz SP2PI urodził się 6.01.1936 r. w Wilnie. Radiotechniką zaczął się interesować już w szkole podstawowej. Po ukończeniu kursu radiowego w 1955 r., na przełomie 1956/57 roku, wspólnie z Jerzym Kiliasem przy pomocy mjr. Jasińskiego założył w Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu pierwszy klub krótkofalowców ze znakiem SP5 098. Do PZK wstąpił zaraz po reaktywowaniu Związku. Był współzałożycielem Odziału Toruńskiego PZK. Do chwili likwidacji Oddziału był sekretarzem zarządu. Licencję ze znakiem SP2PI otrzymał w dniu 25.02.1958 r. Wcześniejsze wnioski składane za pośrednictwem Ligi Przyjaciół Żołnierza pozostawały bez odpowiedzi. W latach sześćdziesiątych pracował w Polskim Radiu Toruń. Następnie został zatrudniony w biurze konstrukcyjnym w zakładach produkujących maszyny rolnicze.

Na początku lat sześćdziesiątych zorganizował do dzisiaj funkcjonujący Toruński Klub Krótkofalowców SP2PMK. W 1970 r otrzymał nagrodę ZG Polskiego Związku Krótkofalowców za wkład w rozwój Krótkofalarstwa Toruńskiego i organizację wystawy krótkofalarskiej w 1968 r. w Toruniu. Był delegatem na VI Zjazd Krajowy PZK, który odbywał się w dniach 26-27.04 1969 r. i został wybrany na członka ZG PZK. Wszedł w skład Prezydium ZG PZK.

 

W 1970 r. we współzawodnictwie dyplomowym SPDXC zajmował 9 miejsce z 74 dyplomami. Z chwilą powstania województwa toruńskiego w 1975 r. podjął temat organizacji oddziału PZK Toruniu. Był jego współzałożycielem. Zorganizował dwie wystawy krótkofalarskie. Był współwydawcą „Toruńskiego Informatora KF”. 

W latach 1966-1974 był managerem Dyplomu „NCA”. W tym czasie był także KF Managerem PZK.

W dniu 20.01.1966 r. został członkiem SPDX (nr członkowski 0100).

W latach 1976- 1982 prowadził reprezentacje PZK w szybkiej telegrafii. Był sędzią na zawodach szybkiej telegrafii w Bukareszcie. W czasie obrad IX Zjazdu SP DXC w dniu 17.10.1976 r. w Bocheńcu powołano do życia Sekcję Szybkiej Telegrafii, a kierowanie sekcją powierzono Jurkowi.

W 1977 r. był organizatorem I Mistrzostw Polski w Szybkiej Telegrafii.

Uczestniczył w bardzo wielu zawodach krótkofalarskich zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zdobył dziesiątki dyplomów krótkofalarskich.

W 2001 r. był inicjatorem powstania Oddziału PZK im. Mikołaja Kopernika (nr 49).

Był QSL Managerem Biura 49.

W latach 2000- 2004 był V-ce Prezesem PZK ds. Organizacyjnych.

Był członkiem „CHC', AHC, ex TOPS CW Club (nr 936), HSC nr 380.

Członkiem SP OTC został 30.01.1998 r. (nr 197). W 1977 r. uzyskał 300 potwierdzonych podmiotów DXCC.

Przez cały czas pracował na radiostacji z mocą nie większą niż 100 W i mimo to uzyskał potwierdzenia w sumie z 327 podmiotów DXCC.

W 1978 r. odznaczony został Srebrnym Medalem ”Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.

W 1968 r. Zarząd Główny PZK nadał Jerzemu Odznakę Honorowa PZK (nr 66).

Po śmierci żony SP2CPI załamał się, zaprzestał działalności krótkofalarskiej, miał problemy ze zdrowiem.

Jerzy Wojniusz zmarł 18.01.2016 r. a pochowany został na cmentarzu przy ul . Gałczyńskiego w Toruniu. 

TNX: SP2IW, SP3CSD

 

opr. SP3CUG, SP8TK, SP8GSC