ZYGMUNT KRAKOWSKI SP9VG (1938-1996)

Zygmunt Krakowski SP9VG urodził się 2.05.1938 r. w Częstochowie. W 1939 r. stracił ojca. Szkołę podstawową ukończył w 1952 r. Kolejnym etapem edukacji Zygmunta było Technikum Mechaniczno-Elektryczne na kierunku elektrycznym w Częstochowie, które ukończył w 1956 r. Radioamatorstwem zaczął się interesować w 1953 r. W 1954 r. ukończył kurs łączności II-go stopnia organizowany przez LPŻ w Częstochowie. W dniu 03.11.1956 r. otrzymał znak nasłuchowy SP9-609. Społecznie pełnił funkcję kierownika sekcji krótkofalowej, a następnie przewodniczącego Rady Radioklubu Zarządu Miejskiego i Powiatowego LPŻ w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął pracę w Hucie im. Bieruta w Częstochowie na stanowisku elektryka, a w późniejszym okresie jako mistrz zmianowy.

W 1958 r. został kierownikiem radiostacji klubowej SP9KAJ. Licencję (nr 733/A) ze znakiem SP9VG otrzymał w dniu 10.09.1958 r. W latach 1959-1960 odbywał zasadniczą służbę wojskową w jednostce radiolokacyjnej. Do cywila wyszedł w stopniu kaprala. Był wieloletnim członkiem PZK.

 

W 1964 r. zawarł związek małżeński. Po odbyciu służby wojskowej pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym „Rząsowa” koło Częstochowy na stanowisku kierownika Grupy Robót Instalacyjno - Montażowych. Następnie zatrudniony został w Cementowni w Rudnikach i był kolejno Dyspozytorem Utrzymania Ruchu, Głównym Energetykiem i Z-cą Dyrektora ds. Technicznych.

W 1971 r. ukończył Wydział Zaoczny Politechniki Częstochowskiej.  W 1972 r. dostał zezwolenie na pracę z mocą 250 W. W tym czasie otrzymał z ZOW PZK zadanie reaktywowania Częstochowskiego Klubu Krótkofalowców, którego historia sięgała lat trzydziestych ubiegłego wieku. Z zadania wywiązał się wzorowo. Reaktywował dzialaność Częstochowskiego Klubu Krótkofalowców, którego został prezesem, a następnie doprowadził do uruchomienia stacji Klubowej SP9PAK. W latach 1966-1974 r. równolegle pracował w Politechnice Częstochowskiej jako Główny Specjalista ds. Elektronicznej Techniki Obliczeniowej i jako nauczyciel w ZSZ w Częstochowie.

W latach 1976-1978 r. pracował w Kombinacie Cementowo-Wapienniczym w Działoszynie na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Technicznych. W 1975 roku był współorganizatorem Oddziału Wojewódzkiego PZK w Częstochowie, w którym pełnił różne funkcje, a od 1985 r. był prezesem Oddziału. Sprawy rodzinne zmusiły go do rezygnacji z zajmowanego stanowiska i przeniesienia się do Częstochowy gdzie od grudnia 1978 r. był Prezezem Zarządu Spółdzielni Pracy. W tym czasie na wyposażeniu jego stacji był transceiver KF HW 100 i antena W3DZZ. Był też czynny na UKF-ie.

Praca zawodowa i społeczna nie pozwalały mu na aktywną pracę w eterze, ale mimo to przeprowadził w sumie ponad 25 000 QSO. Od 19.03.1988 r. został członkiem SP OTC (nr 75). 

W 1991 r. był organizatorem III Zjazdu Członków Klubu Seniorów PZK. W latach 1990-1992 był przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. W końcowym czasie wybrany został Prezesem Górnośląskiego Oddziału PZK w Piekarach Śląskich. 

Za aktywną działalność zawodową wyróżniony został wieloma odznaczeniami i medalami. Otrzymał m. in.: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brazowy Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Srebrną Odznakę „Zasłużony w Rozwoju Województwa Częstochowskiego”

Na wniosek ZG PZK otrzymał Srebrną Odznakę Zasłużony Pracownik Łączności (1976).

Zmarł w dniu 7.05.1996 r. i pochowany jest na Cmentarzu w Częstochowie.

 

 

opr. SP3CUG, SP8TK, SP8GSC