Roman Pustołka SP9RU

Roman Pustołka SP9RU urodził się 24.04.1932 r. w Rybniku. Radiem zainteresował się w 1938 roku, kiedy to rodzice zakupili odbiornik radiowy Philips a fachowcy zainstalowali antenę i uziemienie. W czasie wojny przy pomocy wujka Bernarda zbudował odbiornik kryształkowy na słuchawki. Na nim słuchał jeszcze po wojnie. W 1947 r. rozpoczął naukęw Górniczej Szkole Przemysłowej w Rybniku, chociaż jego marzeniem było zdobycie zawodu elektryka. Szkoła ta została przemianowana na Gimnazjum Górnicze a w końcu nauki została przemianowana na Technikum Górnicze. W czasie nauki (1947-1952) praktyki odbywał w Kopalni Chwałowice. Zbieg okoliczności sprawił, że jako dziewiętnastoletni praktykant przez tydzień kierował całym działem mierniczym, a z dyrektorem kopalni panem Koniecznym uzgadniał kierunki prowadzenia wyrobisk. W okresie nauki trafił do warsztatu pana Klamy, który naprawiał stare radia. Tam właśnie po lekcjach przez okres trzech lat poznawał tajniki radia. Szkoły jednak nie zmienił, bo w międzyczasie został przekształcona w Gimnazjum Przemysłowo Górnicze i nauka była ciekawsza.

 

Najbardziej lubił elektrotechnikę i tego przedmiotu otrzymywał same piątki.

Po uzyskaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Miernictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W 1956 r. zawarł związek małżeński. Ma dwóch synów.

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1957 roku. W wyniku ukończenia studium wojskowego uzyskał stopień podporucznika. Pracę zawodową podjął w kopalni „Rymer” Niedobczyce/ Rybniku.

Po latach został głównym inżynierem miernictwa. Po ukończeniu studiów uczestniczył w kursie nauki telegrafii organizowanej przez Ligę Przyjaciół Żołnierza. Ze względu na obowiązki służbowe kursu jednak nie skończył.

W 1967 r. ukończył studia wieczorowe na Politechnice Gliwickiej uzyskując tytuł inżyniera górnictwa. W latach siedemdziesiątych skończył dwu letnie Studia Podyplomowe w specjalności ekstremalnych zagrożeń naturalnych.

Pierwszy kontakt z krótkofalarstwem miał w Harcerskim Klubie Łączności SP9ZAF. Wówczas spotkał najważniejszego człowieka w jego życiu krótkofalarskim, a mianowicie Wojciecha Kłosoka SP9PT. W 1968 r. uzyskał licencję nasłuchową i znak SP9-1880. Ponownie rozpoczął naukę telegrafii tym razem pod okiem Edwarda SP9EK. Od 1970 r. jest posiadaczem pozwolenia radiowego ze znakiem SP9RU zarejestrowanego na adres ul. Barbary 2 w Niedobczycach gdzie wówczas mieszkał. Pierwsze łączności przeprowadzał na nadajniku amatorskim wypożyczonym z klubu oraz odbiorniku Lambda 5 i antenie G5RV. Był bardzo aktywny a łączności potwierdzał directem (tj. za pośrednictwem poczty). Najczęściej pracował ze stacjami austriackimi i w ten sposób szlifował język niemiecki. W tym czasie poznał wspaniałego kolegę Karola Wieslera z Wiednia.

Dzięki krótkofalarstwu odwiedził kilka krajów, w których czekali na niego krótkofalowcy z tabliczką ze znakiem SP9RU.

Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, którego był członkiem powierzył mu opiekę nad klubem Krótkofalowców PZK SP9PRO w Rybniku.

Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Katowicach.

Dzięki jego staraniom klub zakupił za pieniądze sponsora (SIITG) nadajnik i odbiornik konstrukcji Ryszarda Jachimiaka SP5HH. Romek pamięta pierwszą łączność ze stacją OE1KWA, jaką przeprowadził z klubu zaraz po zainstalowaniu nabytego sprzętu.

Ostatnim dniem jego pracy zawodowej był dzień 31.12 1989 r.

Przeprowadził dotychczas ponad 50 tysięcy łączności i ma potwierdzonych 153 podmioty wg DXCC. Zdobył kilkadziesiąt dyplomów. W dniu 21 czerwca 1981 r. wstąpił do SPDXC (nr członkowski 282), a w 1996 r. do SP OTC (nr członkowski 150). Aktualnie mieszka w bloku ze skromnymi możliwościami antenowymi. Aktualnie czynny jest na pasmach 3,5 i 144 MHz. Ma do dyspozycji UKF-owy transceiwer amatorskiej produkcji i antenę GP a na KF TS 950 i dipol na 80 m.

Do grona największych przyjaciół zalicza Wojtka SP9PT i Piotra SP9QMP.

W ostatnim czasie zakupił Porsche 207 i przy wsparciu  Piotra SP9QMP ponowie zasiadł za kierownicą.

Z tytuł pracy zawodowej otrzymał brązowy, srebrny i złoty Krzyż zasługi oraz order Sztandar Pracy II klasy. Za działalność w Polskim Związku Krótkofalowców odznaczony został Odznaką Honorową PZK nr 245.

 

TNX: SP9RU, SP3CSD

                                                                                   SP3CUG, SP2BZR, SP8GSC