EDMUND MICHAELIS SP2CI

Edmund Michaelis SP2CI urodził się 8.11.1930 r. w Grudziądzu. Po wojnie zamieszkał w Skórczu k. Starogardu Gdańskiego, gdzie ukończył szkołę podstawową. Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił w 1945 r. Był członkiem Drużyny Harcerzy im. Adama Mickiewicza w Skórczu. W 1947 r. przeprowadził się do Gdańska i wstąpił do XXI Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarneckiego a następnie był członkiem Drużyny Harcerzy im. Władysława Sikorskiego. Tam ukończył liceum Ogólnokształcące. Już wtenczas interesował się radiem. W 1950-1952 powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczął szkoleniem radiotelegrafistów  w JW w Bydgoszczy. W pozostałym okresie służył w JW w Koszalinie. Po ukończeniu służby wojskowej przez kilka lat pracował na Radiostacji Zagłuszającej w Gdańsku a później w jako pracownik cywilny w Wojskowej Komendzie Rekrutacyjnej w Gdańsku.

 

Otrzymał licencję ze znakiem SP2CI. Rok wydania nie został jednoznacznie ustalony ale w 1957 r.  wydana była na adres Gdańsk Nowy Port ul. Oliwska 53 m 7.  ( Licencje z dwuliterowym sufiksem rozpoczynającym się na „C” wydawane były  na przełomie lat 1955/1956).W 1957 r. założył 3 Gdańską Drużynę Harcerzy Łączności im. Samuela Mors a przy Technikum Łączności.

Był pierwszym instruktorem krótkofalowcem Chorągwi Gdańskiej ZHP. W 1958 r.  założył Harcerski Ośrodek Łączności SP2KHB w Gdańsku przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przy Internacie Technikum Łączności. W 1960 r. SP2KHB przeniesiona została na ul.

Stalingradzką 19 a miesiła się w siedzibie Komendy Hufca ZHP -Śródmieście. Od 1962 r. stacja klubowa działa w siedzibie Komendy Chorągwi ZHP przy ul. Hanki Sawickiej 23/28. w ramach Harcerskiego Ośrodka Łączności, którego został kierownikiem. W 1961 r. wybrany został na funkcję z-cy Komendanta Hufca Gdańsk Śródmieście.

W latach 1963 - 1965 był pierwszym komendantem Szczepu Harcerskiego im. Obrońców Poczty Polskiej przy Technikum Łączności w Gdańsku.

Po kilkunastu latach pracy uzyskał uprawnienia inspektora pracy i pracował na tym stanowisku m. in.  w firmie budowlanej „Instal” w Gdańsku. W tej specjalności pracował do emerytury na, która przeszedł.

W 1966 r. mieszkał w Gdańsku - Oliwie na ulicy Chełmońskiego 11/29 a w spisie stacji SP z 1970 r. podany jest adres Gdańsk -Wrzeszcz z ul. Karola Marksa 131 m. 2.

W latach 1965-1968 r. był Szefem Sztabu  Nieobozowej Akcji Letniej a następnie Inspektorem Łączności Chorągwi Gdańskiej. Funkcję ta pełnił do 1973 r. W 1968 założył Instruktorski Klub Krótkofalowców „FREGATA” SP2ZHB przy Komendzie Chorągwi ZHP w Gdańsku, który był niejako reaktywacją HOŁ i ówczesnego znaku SP2KHB. W grupie reaktywujących był min: Jurek  SP2BZR, który był w latach 1969-1970 prezesem klubu. Klub mieścił się na wspomnianej ul. Hanki Sawickiej 23/28, a od listopada 1970 roku w Domu Harcerza na ul. Za Murami 2-10 w Gdańsku.

W 1970 r. organizował duży kurs krótkofalarski  w ramach Harcerskiej Akcji Letniej okolicach Krosna Odrzańskiego. Kurs stacjonarny pod namiotami poprzedzony był kilu miesięcznym przygotowaniem. Wykładowca na tym kursie był min. Jurek SP2BZR i Jan Szcześniak ex. SP4DUC (nauczyciel telegrafii) a jego absolwentami byli: Andrzej Czapczyk SP2FHS a obecnie SP2CA , Janek Kupski SP2FWC, Alina Tycner SP2FHT, Józef Kaliszewski SP2FHY(sk), Andrzej Bronk SP2FHX, Grzegorz Galin SP2GGD, Arkadiusz Maszewski SP2GJX(sk)  i inni, łącznie około 30 osób.

W 1973 r. wspólnie z Andrzejem SP2BIM (później SP2GOW) zakłada Harcerski Klub Łączności „Korab” w Gdyni. Znak stacji SP2 ZCE/ mm słyszany był z morza kilkakrotnie a pierwszy raz z pokładu Zawiszy Czarnego w 1975 r.

W latach 1973-1983 prowadził aktywna działalność krótkofalarską jako instruktor Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni. W CWM ZHP był przewodniczącym Kręgu Instruktorskiego.

W latach 90-tych aktywnie pracował w Samorządzie Mieszkańców Osiedla im Jana Matejki w Gdańsku Wrzeszczu.

Na początku XXI wieku przez 5 lat mieszkał w Braniewie i tam założył Warmińskie Stowarzyszenie Krótkofalowców im. Tadeusza Odrowskiego. Po powrocie na Wybrzeże  zamieszkał w Pruszczu Gdańskim na ul. Niepodległości 3/26 i kontynuował działalność stowarzyszenia pod nazwą Warmińsko-Pomorskie  Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amatorskiej im. Tadeusza Odrowskiego w Gdańsku

w 2018 r. złożył wniosek do Sądu o wykreślenie stowarzyszenia z Rejestru Sadowego ale wniosek został odrzucony. Stowarzyszenie działa dalej.

Należał do osób bardzo kontrowersyjnych, potrafił załatwić wszystko co zaplanował, „Wyrzucony drzwiami wracał przez okno” i dopinał swego.

Miał dobre układy z zakładami pracy regionu, które dzięki aktywności Edmunda wspierały ZHP w tym Harcerskie Kluby Łączności.

Na pasmach amatorskich pod własnym znakiem pojawiał się sporadycznie, przeważnie w paśmie 80 m.

W ostatnich latach życia był członkiem Kręgu Seniorów „Korzenie” działającym przy Komendzie Chorągwi ZHP w Gdańsku.

Za bogata działalność społeczną odznaczony został min. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. W dniu 30.10.2020 przewieziony został z Domu Opieki w Łatanicach  do szpitala w Starogardzie Gdańskim

Edmund Michaelis zmarł w dniu 1.11.2020 r. i pochowany został na nowym cmentarzu w Pruszczu

Gdańskim.

 

TNX: hm Bogdan Radys, SP2AYC, SP2CA,

 

                                                               SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP6AEG, SP9LDB, SP8GSC