ANTONI JANICZEK SP2AN (1905- 1984)

Antoni Janiczek SP2AN urodził się 07.05.1905 r. w Żędowicach w powiecie Strzelce Opolskie. Po ukończeniu szkoły powszechnej postanowił uzyskać zawód tartacznika. Stosowne kwalifikacje zdobył w tartaku Osie w Borach Tucholskich. Służbę wojskową odbywał w Jednostce Wojskowej w Toruniu w specjalności łączność. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej pracował na stanowisku kierownika tartaku w Lubawie, Szamotułach i w Wolsztynie.W Szamotułach w 1931 r. poznał członka Poznańskiego Klubu Krótkofalowców Józefa Moderskiego SP1AX. W tym samy roku został członkiem PKK. Pierwszą licencję wydaną przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów ze znakiem SP1J otrzymał w dniu 18.12.1932 r. Jego jedno literowy sufiks cieszył się dużym powodzeniem. W sprawozdaniu Centralnego Biura QSL wykazany był na 23 pozycji (na 119) z liczbą kart QSL 364. W 1934 r. pracował pod znakiem SP1DJ i wysłał 436 kart, co dawało mu 31 pozycję na wykazie CB QSL. W roku 1935 r. przez CB QSL przeszły jego 274 karty.

 

W 1935 r. zmienił miejsce swego zamieszkania na Gdańsk (Danzing). W 1938 r. w międzynarodowym spisie stacji amatorskich wykazany jest jako mieszkaniec ulicy Kastanienweg 4 ze znakiem SP1DJ. Władze ówczesnego Wolnego Miasta Gdańska wniosek o zezwolenie amatorskie rozpatrzyły odmownie.

Krótkofalowcy Gdańska przyjęli Antoniego do swego grona z zadowoleniem. W dniu 5.05.1937 r. między innymi z inicjatywy Antoniego powołano Morski Klub Krótkofalowców z siedzibą w Gdyni. Klub działał na terenie miasta Gdynia oraz powiatów Morskiego, Kartuskiego, Kościerskiego. Tczewskiego, Chojnickiego i Starogardzkiego.

Niestety Antoni do czasu wybuchu II Wojny Światowej nie uzyskał zezwolenia amatorskiego.

W połowie lat trzydziestych został przedstawicielem Polskiej Agencji Drzewnej w Gdańsku.

Na wykazie członków MKK (KP nr 9/1938) przy znaku SP1AN podana jest informacji o miejscu tymczasowego miejsca zamieszkania Antoniego w Sopocie. W życiorysie podaje, że z Sopotu był czynny na pasmach sporadycznie. Przypuszczać można, że się tam pojawiał pod znakiem SP1DJ przydzielonym na Szamotuły.

We wrześniu 1939 r. jako ochotnik zgłosił się do władz wojskowych w Gdyni i otrzymał przydział na radiostację Dowództwa Obrony Wybrzeża.

Sztab ten mieścił się w Gdyni w dawnym obozie emigracyjnym, a następnie w Babim Dole na Oksywiu. Jego ostatni radiogram zawierał informacje o aktualnej sytuacji wojennej.

Radiogram ten osobiście przekazał pułkownikowi Dąbkowi. Po wejściu wojsk niemieckich do Gdyni wraz z towarzyszami broni został osadzony w obozie jenieckim. Miał wyjątkowe szczęście i udało mu się opuścić obóz i przez zieloną granicę dotrzeć do Skierniewic, gdzie podjął pracę w miejscowym tartaku. Działał w podziemiu. Pośredniczył w pozyskaniu czterech radiostacji dla partyzantów działających w okolicy Rudy Różanieckiej w powiecie Tomaszów Mazowiecki.

Po wojnie pierwszą licencję ze znakiem SP2ANZ dostał w 1961 r.Wówczas mieszkał w Sopocie na ul. Chmielewskiego 2 m 2. Kolejne zezwolenie ze znakiem SP2AN otrzymał w kwietniu 1965r. i wystawione było również na Sopot ul. Chmielewskiego 2 m 2.

W pierwszym okresie swojej działalności krótkofalarskiej po wojnie miał do dyspozycji odbiornik RCA-91Eoraz nadajnik i zasilacz, który zbudował przy pomocy przyjaciół Zygfryda SP2GL, Jana SP2GS i Klemensa SP2BE.

Od 22.07.1974 r. do 9.05.1975 r. pracował pod okolicznościowym znakiem SQ2AN.

Antoni pracował w Gdańskiej Stoczni Remontowej wraz z ojcem Jurka SP2BIK. Był głównym specjalistą w dziedzinie elementów drewnianych.

Był członkiem założycielem klubu OTC, którego był wice przewodniczącym aż do śmierci.

Jego nr członkowski to 001.

Do samego końca był też czynny na pasmach - pracował na transceiverze amatorskiego wykonania i antenie W3DZZ. Należał do ludzi bardzo koleżeńskich, życzliwych i pogodnych.

Antoni Janiczek zmarł nagle w dniu 13.11.1984 r. i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie przy ulicy Malawskiego 31. (Sektor R3, rząd 6. nr grobu 9)

 

TNX: SP3AMZ, SP2BIK,

  

                                                           Opr. SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP6AEG, SP9LD, SP8GSC