WIESŁAW DYDUCH SP1EG ex. SP1EYG

Wiesław Dyduch   SP1EG  urodził się 20.02.1949 r. w Szczecinie. W latach 1956 - 1963 uczęszczał do szkoły podstawowej w Szczecinie Dąbiu. W 1966 r. rozpoczął naukę w Technikum Przemysłowo - Pedagogicznym w Wrocławiu przy ulicy Gen. Józefa Hauke - Bosaka 21.

Tam zainteresował się językiem Esperanto. Przy Polskim Związku Esperantystów aktywnie działał Esperancki Klub Krótkofalowców SP6PAM, który prowadził Reiner obecnie SQ6R. Radiostacja SP6PAM/6 pracowała podczas Międzynarodowych Wczasów dla Esperantystów w Międzygórzu. W tym spotkaniu uczestniczyli krótkofalowcy z całego świata. Tam powstała fascynacja Wiesława krótkofalarstwem. Został członkiem Esperanckiego Klubu Krótkofalowców SP6PAM. 

 

Za namową Janka SP6AAT w dniu 1.05.1967 r. wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców. Otrzymał znak nasłuchowy SP6-2307. W klubie SP6PAM przygotowywał się do egzaminu na świadectwo uzdolnienia. Szkołę ukończył w 1970 r. jako technik elektryk z uprawnieniami do nauczania zawodu. Po powrocie do domu we wrześniu 1970 r. zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Państwowej Inspekcji Radiowej Szczecinie. Licencję wystawioną na adres Szczecin ul. Goleniowska 82/2 ze znakiem SP1EYG otrzymał w grudniu 1970 r.

W tym samym roku powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Marynarce Wojennej. W czasie pełnienia służby wojskowej w Dziwnowie wspólnie z kolegami Zbigniewem SP1EUS, Edwardem SP1EXI i Adamem SP1EPP założył Radio klub Ligi Obrony Kraju SP1KNK. Był to okres bardzo aktywnej pracy Wiesława pod znakiem klubowym. Służbę ukończył w 1973 r. w stopniu podoficerskim. Wrócił do Szczecina i wstąpił do Klubu Krótkofalowców PZK SP1PBW działającego przy Pałacu Młodzieży Był operatorem odpowiedzialnym stacji klubowej. Członkiem tego klubu jest do chwili obecnej.

W latach 1973 - 1978 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej i uzyskał tytuł inż. elektryka specjalność elektroenergetyka. Podyplomowe studia magisterskie kontynuował w latach 1979 – 1982 również na Politechnice Szczecińskiej. Po ukończeniu studiów przez dwanaście lat pracował jako projektant elektronik na Politechnice Szczecińskiej. W czasie gdy miał do dyspozycji znak SP1EYG posiadał też zezwolenie pod znakami DM9AAD oraz OK8CAA. Przez cały ten okres był opiekunem Studenckiego Klubu Krótkofalowców SP1PCE w akademiku Politechniki Szczecińskiej.

W latach 1974 i 1975 był członkiem kadry obozu harcerskiego organizowanego przez komendę Chorągwi Szczecin gdzie prowadził zajęcia krótkofalarskie dla uczestników obozu. W październiku 1987 r. był operatorem radiostacji okolicznościowej SP0UEA, pracującej z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z okazji Światowego Kongresu Esperantystów. W roku 1990 uzyskał uprawnienia tłumacza przysięgłego języka Esperanto.

W latach 1991 do 1999 r. był szefem szczecińskiego przedstawicielstwa niemieckiej firmy elektronicznej. 

Był delegatem  Oddziału Zachodniopomorskiego na XV Zjazd PZK, który odbywał się w 2004 r. Od roku 2007 do przejścia na emeryturę w 2014 r. był nauczycielem przedmiotu „Łączność morska” w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu. Poza pracą zawodową był kierownikiem Radioklubu Szkolnego SP1KQR, gdzie przygotowywał młodzież do egzaminów na licencję. Kursy prowadzone były jako: stacjonarne w radioklubie, konsultacyjne oraz korespondencyjne. Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami, egzaminy przeprowadzane były zawsze w Zespole Szkół Morskich.

W okresie stanu wojennego pozbawiony pracy na falach eteru zajmował się Amatorską Radiolokacją Sportową - zdobył uprawnienia sędziego ARS (krajowego).

Od 2012 r. jest prezesem zarządu Klubu Krótkofalowców Wyspy Wolin SP1PKW, przy którym aktywnie działa grupa kontestowa „Sedina”. Grupa ta od kilkunastu lat organizuje wyjazdy i bierze udział w SPDX Contest ale zawsze z zagranicy (z Niemiec, Litwy, Szwecji, Malty, Norwegii, Finlandii). Wiesław jest współautorem inicjatywy klubowej polegającej na wieloletniej współpracy z krótkofalowcami z sąsiedniej Brandenburgii. Gdy członkowie klubu jadą do Niemiec pracują zespołowo pod znakiem DF0SP a gdy niemieccy koledzy goszczą na wyspie Wolin czynna jest stacja SP0DF.

W 2000 r. wystąpił do Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej o skrócenie znaku i od tego czasu jego podstawowym jest znak SP1EG. W zawodach używa znaków SP1J, SN1A lub HF1Z. Pracował też pod okolicznościowymi znakami 3Z1EYG i SR1EYG, 3Z1EPC. 3Z0EPC, 3Z0EE.

Od 12.02.2002 r. jest członkiem Klubu Seniorów SP OTC (nr członkowski 254). Jest członkiem Polskiego Klubu Radio Video Grafii. Od 03.12.2003 r. również SPD (nr członkowski 747), Rus sian Robinson Club #762 oraz kilku klubów telegrafistów: SP CYC #246, SC # 1764, AGAW # 3293, Makaronista # 785 CYC # 95, DOC # 389.

Jako emeryt prowadzi Szkolną Pracownię Łączności Radiowej SP1ZES przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Jest to szkoła mundurowa (klasy wojskowe, policyjne, straży pożarnej, straży granicznej, naziemnej służby lotniczej), gdzie od 2018 r. prowadzi zajęcia pozalekcyjne – szkolenie operatorów łączności radiowej.

W 2018 roku uczestniczył jako inżynier obsługi technicznej w Drużynowych Mistrzostwach Świata Krótkofalowców (WRĄC) w mistrzowskim zespole Y87B. Został zaproszony do współpracy podczas WRĄC 2023 we Włoszech.

Wiesław jest też pilotem wycieczek zagranicznych i często jest aktywny pod znakami: 5P1EG, 9A1EG, 9H3EG, DL6ES, OK8EG, OH0EG, LB3YJ. Z innych krajów czynny jest pod znakami „łamanymi” np. LX/SP1EG, E7/SP1EG itp.

Aktywnie uczestniczy w zawodach ĆW, ASB i TRYT, ale ze względu na warunki lokalowo - antenowe nie ma szans na zdobycie znaczących miejsc. Preferuje pracę zespołową w zawodach np. latarni morskiej w Niechorzu pod znakiem SN1LH. Preferuje łączności telegraficzne. Sporadycznie pracuje emisją SSB lub za pośrednictwem trybów cyfrowych: RTTY, PSK, FT4, FT8. Pod swoimi znakami łącznie przeprowadził ponad 100 tysięcy łączności z 260 podmiotami DXCC.

Za działalność zawodową i społeczną Wiesław wyróżniony został odznakami „Zasłużony Działacz LOK (srebrna – 1979 r.), Zasłużony Pracownik Łączności (brązowa – 1980 r.), Zasłużony Działacz Kultury (srebrna – 1981 r.) oraz odznakę „Gryfa Pomorskiego” – 1987 r. Uchwałą Zarządu Głównego PZK z 4.09.2021 r. Wiesław wyróżniony został Odznaką Honorową PZK (nr 1066).

TNX: SP1EG, SP9LDB

                                                                  SP3CUG, SP2BZR