HELENA MALINOWSA-BRATESCU SP3RAI (1905- 1995)

Helena Malinowska urodziła się 24.02.1905 r. w San Francisco (USA). Tam też skończyła 8 klasową szkołę. Z radiem spotykała się jeszcze w stanach około 1928 r. Jej bracia przeprowadzili próby radiowe a Helena występowała przed mikrofonem. Po przyjeździe do Polski zamieszkała w Poznaniu przy ul. Łąkowej 7 i ukończyła Szkołę Handlowa im. Preiss. Jej brat przyrodni Henryk Walczyński (TPKW, SP3KW (po wojnie SP3OCM) przygotował Helenę do pracy w eterze, nauczył ją alfabetu Morse a, kodu Q. Przeważnie jak pisała przeprowadzała łączności zagraniczne. Rozpoczęła jak opisuje w piśmie do SP OTC z dnia 22.VIII 1984 r. pracę pod znakiem SP3YL. W 1929 r została członkiem Polskiego Klubu Radionadawców w Poznaniu - legitymacja nr 29. Po pewnym czasie zaczęła nadawać, również z Poznania pod tym samym znakiem Janina, żona Mariana Burcharda SP3PB. Zarząd klubu chcąc znaleźć wyjście z tej niezręcznej sytuacji, zaproponował obu paniom zmianę znaków tj. aby Helena pracowała pod znakiem SP3KYL, natomiast Janina SP3PYL. Obie panie wyraziły na to zgodę. Pracując aktywnie pod tymi znakami wzbudziły duże zainteresowania, gdyż były to YL-ki i pierwsze stacje używające sufiksów trzyliterowych. Ale, jak pisała Helena, Janina nie dotrzymała słowa z chwilą rozpoczęcia wydawania oficjalnych zezwoleń przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów Janina wystąpiła do MPiT o wydanie zezwolenia z sugestią otrzymania znaku SP1 YL. Ministerstwo przychyliło się do prośby i wydało zezwolenie na prace pod znakiem SP1 YL. Tymczasem Helena podczas swoich łączności spotkała na paśmie rumuńskiego krótkofalowca Cezarego Brattescu CV5AV(porucznika armii rumuńskiej), wówczas stałego korespondenta Krótkofalowca Polskiego.

Po przeprowadzeniu z nim wielu regularnych łączności radiowych Cezary zaproponował wymianę listową. Następnie zaprosił Helenę do Bukaresztu. Helena propozycję zaakceptowała i udała się pociągiem na spotkanie, ze znanym tylko z eteru Cezarym. Cezary przyjazd Heleny do Rumuni opisał w w „KP” nr 11/1930 w następujący sposób „W tym miesiącu przybyła do Bukaresztu pp. Malinowska ( SP3KYL) i zostanie tutaj przez parę miesięcy”. Spodziewam się, że niedługo rozpoczniemy razem pracę na falach krótkich…. W niedługim czasie mamy zamiar wyjechać do Ameryki i rozpocząć wspólne, nowe życie. Tak więc sympatia zapoczątkowana na falach eteru, albo „romans eteru” jak to nazywali Amerykanie, zmieniła się w prawdziwą przyjaźń i miłość” I tak jak zapowiedział Cezary, Helena pojawiła się w eterze pod znakiem CV3KYL.Wzbudziła duże zainteresowanie, gdyż była to pierwsza YL-ka pracująca z Rumuni.
Helena i Cezary zawarli w 1930 r. związek małżeński. W ich planach był wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Niestety Cezary zginął w wypadku samochodowym. Helena chcą zapomnieć o tej tragedii jaką ją spotkała postanowiła wrócić do kraju swego dzieciństwa.

Z dniem śmierci męża dla Heleny krótkofalarstwo przestało istnieć na długie lata.
Pod koniec lat 70-tych wróciła do Polski. Ponownie zamieszkała w Poznaniu przy ulicy Ogrodowej 10 m 10.

W 1980 r. doszło do spotkania pani Heleny z Zygmuntem Bresińskim SP3KX, znajomym z lat przedwojennych, z Poznańskiego Klubu Radio Nadawców, który przekonał ją do powrotu do krótkofalarstwa. Zapisała się do Poznańskiego Klubu Krótkofalowców SP3PKK. W dniu 12.06.1980 r. otrzymała licencje nasłuchową - znak SP1153-PO. Zygmunt SP3KX obiecał udzielić pomocy w zakresie pozyskania sprzętu ale w 13.06.1981 zmarł i sprawa ucichła. Po pewnym czasie otrzymała radiotelefon UKF z Poznańskiego Klubu Krótkofalowców SP3PKK. W roku 1985 PKK nadał jej tytuł „Honorowy Członek Klubu”. W dniu 7.05.1986 r otrzymała zezwolenie kat. I nr 089/13/06 i pojawiła się na krótko na pasmie, na sprzęcie, który otrzymała od Jurka SP3DG. Mile wspomina spotkania w kółeczku Seniorów ale po uszkodzeniu anteny znów wszystko zostało przerwane.
Pani Helena opisywała z zadowoleniem coniedzielne spotkania z Basią SP3OEH, oraz jej mężem Julianem SP3PL przy okazji, których nawiązywała pod swoim znakiem dalekie łączności radiowe-na ich radiostacji
W dniu 7 lipca 1985 r. przyjęta została do SP OTC (Nr 76). Uczestniczyła w Zjeździe SP OTC w Poraju koło Częstochowy, gdzie spotkała kilku kolegów z okresu przedwojennego. Niestety był to jedyny zjazd, w którym uczestniczyła.
W roku 1990 Zarząd Główny PZK przyznał Helenie Odznakę Honorową PZK nr 264 „ Jako wyraz uznania za całokształt działalności krótkofalarskiej”.
Zmarła 6.12.1995 r.
Tnx SP3CSD.

SP3CUG, SP3IW, SP8TK