HENRYK CICHOŃ SP9ZD (1939-1999)

Dr inż. Henryk Cichoń SP9ZD urodził się 14 września 1939 roku w Katowicach.
W latach 1958-65 należał do klubu PZK w Nowym Bytomiu (SP9PNB)
Pierwszą licencję (Kat III) otrzymał 30.12. 1958 r. a w 1975 roku kat. I 750 W.
W latach 1960-1975 mieszkał w Tychach.
Od 1965 roku należał do Śląskiego Klubu Krótkofalowców w Katowicach.
SP9ZD do działań ZOW PZK włączył się po opuszczeniu siedziby przy ulicy Mickiewicza.
Gdy stan zdrowia SP9DW pogorszył się zrezygnował z funkcji prezesa a na jego miejsce wybrany został Henryk SP9ZD. Drugi raz prezesem został po kadencji SP9MM
Gdy został reprezentantem PZK w IARU zrezygnował z prowadzenia ZOW. W IARU- zajmował się tematyka Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) Uczestniczył w wielu konferencjach europejskich poświęconych EMC Był autorem książki poświęconej EMC.
W 1974 roku Henryk był koordynatorem łączności pomiędzy polska wyprawą wysokogórską na Alaskę w, której uczestniczył Wojtek SP9PT a radiostacjami z Polski głównie ze stacja Oddziału PZK w Katowicach.
Od 1975 roku mieszkał w Katowicach przy ulicy Szczygłów 10 w pięknym domu jednorodzinnym z ogrodem. Był członkiem SPDX z nr 088.Do SP OTC wstąpił 17.09.1980 r.

Na Zjeździe SPDX 3-4.09.1977 zostaje Wice Prezesem klubu a na zjazdach sprawozdawczo wyborczych w 1981,1984,1987 Henryka wybierano na Funkcje Prezesa SPDX.
Pierwszy raz zostaje członkiem w wyniku wyborów w czasie VII Zjazdu PZK odbywającego się w dniach 27/28 1973r. W czasie Zjazdu Henrykowi wręczona została Złota Odznaka Zasłużony Pracownik Łączności.
Podczas obchodów XXX lecia PRL organizowanego przez PZK w 1975 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi i Medal XXX lecia PRL. W tym samym roku otrzymał Honorową Odznakę PZK (Nr 17)
W czasie kolejnych zjazdów Krajowych PZK w 1980. 1985 i 1990 zostaje wybrany członkiem ZG PZK. Aktywnie działał w Komisji Sportowej.
Podczas inauguracji obchodów 50-lecia PZK jakie odbyły się w dniu 23 lutego 1980 r. w Bydgoszczy wręczono mu Złoty Krzyż Zasługi.

Był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Państwowej Inspekcji Radiowej a później Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Katowicach.
Bardzo dobrze znał język angielski i niemiecki. Był człowiekiem, który nie podnosił głosu. Jako prezes Oddziału zawsze konsultował tematykę posiedzeń z członkami zarządu. Łagodził konflikty był oparciem dla młodych krótkofalowców.
Aktywnie pracował DX-owo głównie na CW ale lubił też długie QSO foniczne.
Miał syna Witolda, który został krótkofalowcem o znaku SP9XZD
W 1988 został Honorowym Członkiem Śląskiego Klubu Krótkofalowców( nr 16)
W 1993 roku przewodził delegacji PZK w składzie SP3CUG, SP3RNW, SP6RYB na HR Friedrischafen.

Wojtek SP5FM w liście do uczestników spotkania z okazji 80 lecia PZK napisał „To dopiero śp. Henryk Cichoń SP9ZD stworzył aktywny udział IARU i służby amatorskiej w procesie studiów EMC.

Zmarł 17 listopada 1999 roku i pochowany jest na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach.
TNX SP9DW, SP9LDB

SP3CUG, SP8TK