STEFAN CZARNECKI SP5GX (1915-1997)

Stefan Czarnecki urodził się 24.12.1915r. W Kijowie. Pierwszy kontakt z radioamatorstwem miał w 1924 kiedy to w prasie przeczytał o łącznościach radiotelegraficznych. Ta informacja skłoniła go do budowy odbiorników detektorowych a później bardziej rozbudowanych na lampie radiowej.
Na swoich odbiornikach słuchał głównie stacje radiofoniczne ale zdarzyły się też inne a mianowicie krótkofalowcy. Był aktywnym działaczem harcerskim. Po zdaniu matury w 1935 roku dostał się na Wydział fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów ukończył kurs krótkofalarski a następnie zdał egzamin.
Licencję otrzymał w 1937 r. o znaku SP1SC. Mieszkał w Zalesiu k. Warszawy, był członkiem P.K.R.N. Jego pierwszy nadajnik zbudowany był w układzie Hartle ya na triodzie zasilanej z baterii typu A 409. Zaczynał od pasma 40- metrowego na którym z mocą trzech watów przeprowadził pierwszą łączność a była to stacja LA7Z. Kolejno uruchomił pasmo 20 metrów. W kwietniu 1938 r. wziął udział w krajowych zawodach graficzno-fonicznych zajmując 57 miejsce na 71 startujących. Również w 1938 r. rozpoczął odbywanie służby wojskowej.

Uczestniczył w kursie organizowanym przez Szkołę Podchorążych Wojsk Łączności w Zegrzu koło Warszawy. Otrzymał zgodę komendanta szkoły na nadawanie z jej terenu pod własnym znakiem.
W randze plutonowego podchorążego skierowany został na praktykę w jw. na Cytadeli w Warszawie. W 1939 r. po wybuchu drugiej Wojny Światowej został skierowany na front.Tam dowodził radiostacja typu N2, która nadawała z mocą 15 W. Po rozformowaniu jednostki na krótko został sanitariuszem w szpitalu polowym Wojska Polskiego.
Na jego szczęści nie zdecydował się na marsz w kierunku wschodnim i powrócił do Warszawy. Od połowy października 1939 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. Dowodził zespołem radiotelegrafistów operatorów kilku radiostacji obwodu. Pracował na radiostacji pośredniczącej w przekazywaniu meldunków min. pomiędzy dowództwem Powstania Warszawskiego a Londynem.
Od października 1944 roku nadawał meldunki z Zalesia gdzie mieszkał. Niestety w lutym 1945 r. namierzyło go NKWD. Został ograbiony ze sprzętu radiowego a sam został aresztowany i osadzony w areszcie w podwarszawskich Włochach. Kolejno przenoszony został do kilku obozów. Na wolność w0yszedł 5 listopada 1947 r. Po wojnie pracował jako nauczyciel fizyki w Zalesiu. Po ukończeniu studiów na Wydziale fizyki UW w 1952 r. obronił prace magisterską.
Miał jednak problemy ze znalezieniem satysfakcjonującej go pracy. Ostatecznie został zatrudniony w Polskiej Agencji Naukowej.
W 1957 roku uzyskał licencję ze znakiem SP5GX. Był aktywnym społecznikiem w wspólnie z Anatolem SP5CM bronił interesów PZK.Został członkiem prezydium ZG PZK (Od 1957 do 1959 był skarbnikiem Na kolejnym Zjeździe PZK został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej.
Był współzałożycielem Warszawskiego Klubu Krótkofalowców „WKK”,który został powołany w dniu 22.12.1959r. Na zebraniu organizacyjnym członków Oddziału Warszawskiego PZK.
A następnie przez kilka lat był członkiem Komisji Rewizyjnej WKK.
Był jednym ze współzałożycieli SPDXC (nr 006) Ostatni stan zweryfikowanych „krajów” 297/316(maj 1996) Na początku lat dziewięćdziesiątych wystąpił z inicjatywa budowy replik znanych radiostacji z powstania Warszawskiego.
W 1979 r. wstąpił do Klubu Seniorów PZK (NR członkowski na liście wieczystej 40.
W 1996 roku Zarząd Główny PZK nada Stefanowi Honorową Odznakę PZK.( Nr 489) Niestety nie doczekał się jej wręczenia. Odznaka przekazana została rodzinie. Zmarł 21.07.1997 r. a pochowany został na cmentarzu Jazgarzewie w dniu 24.07.1997r.
TNX SP3CSD,SP5CCC

 SP3CUG, SP8TK