Ppłk. inż ROMAN ŁAGODZIŃSKI SP3YE (1940-2016)

Roman Łagodziński urodził się 23.10.1940 r. w Poznaniu. Już w szkole podstawowej zbudował pierwszy odbiornik radiowy. Nie było wtenczas diody półprzewodnikowej a więc w rachubę wchodził kryształek i to w wykonaniu Romka. Na takim sprzęcie mógł odbierać dwie stacje radiofoniczne: Warszawę na falach długich i PR Poznań na falach średnich. Miał też do dyspozycji radioodbiornik „Telefunken” na którym słuchał dziwnych rozmów-jak się później okazało to były głównie kółeczka krótkofalowców poznańskich. Wtenczas miał okazję słuchać charakterystycznego wywołania ogólnego Emila „… tu SP2CC z naszego kochanego Wybrzeża” i najsilniejszej w tym czasie stacji Klemensa SP2BE.
 W połowie lat 50-tych napisał list do Alfreda Jankowskiego SP3PJ, który zaprosił go do udziału w spotkaniach klubu, (oddziału PZK),który mieścił się na ulicy Świętosławskiej w Poznaniu. Tam prawie co tydzień miał okazje przebywać w gronie krótkofalarskiej elity Wielkopolski -takich krótkofalowców jak Jan Sroczyński SP3PS, Zdzisław Kachlicki SP3PK, Edward Musioł SP3GZ, Alfred SP3PJ, znany aktor poznański Zenon Burzyński SP3MQ oraz jego nauczyciel i wprowadzający w tajniki krótkofalarstwa Jan Klewenhagen SP3AK.

Na początku 1957 r. zapisał się na kurs krótkofalarski organizowany przez Ligę Przyjaciół Żołnierza w Poznaniu. Egzamin składał przed komisja Egzaminacyjną PZK w skład, której wchodzili : SP3AK, SP3PK, SP3PS i SP3GZ. Pierwsza licencję kat III ( 20W- CW) otrzymał w dniu 21.11.1957 r- znak SP3YE. Razem z Marianem Mielcarzewiczem SP3YF, Andrzejem Tabaka SP3YG i Henrykiem Budzynia SP3YH.
W eterze pojawił się na początku 1958 r. na sprzęcie wykonanym przy pomocy SP3YH zbudował nadajniku w końcówce z lampa 6L6. Latem tego samego roku uczestniczył w obozie Wielkopolskiej Chorągwi ZHP w charakterze instruktora łączności. Prowadził zajęcia z grupą łącznościowców. W czasie obozu spotkał Jana Bonikowskiego późniejszego SP3AXI, który zajmował się pocztą harcerską ale mocno był zainteresowany krótkofalarstwem. Po ukończeniu szkoły średniej dostał się do Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze (28.09.1960) co wyeliminowało go na dwa lata z działalności krótkofalarskiej. Po ukończeniu szkoły został w niej jako wykładowca cyklu elektrotechnicznego. Po ukończeniu Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł inżyniera.
Po przeniesieniu służbowym w 1970 r. do JW nr 5660 w Poznaniu i obcięciu stanowiska kierownika warsztatów łączności specjalnej zafascynował się amatorskim UKF -em i działalnością społeczną głównie w ramach klubu LOK-SP3KAU. Kolejno pracował na stanowisku: kierownika dział technologii i szefa produkcji. Był z-cą dowódcy a na końcu dowódcą jednostki wojskowej. Prowadził kursy dla przedpoborowych przyszłych łącznościowców WP. Przez dwie kadencje był prezesem ZT PZK w Poznaniu. Przez kilka lat był członkiem komisji Egzaminacyjnej PAR ds. Radiooperatorów w Służbie Amatorskiej. Mile wspominany jest przez członków tej komisji jak i przez byłego dyrektora PAR w Poznaniu Jana Chrzanowskiego. Przez wiele lat utrzymywał ścisły kontakt harcerskim klubem krótkofalowców w Londynie. Będąc dowódcą jednostki wojskowej doprowadził do powstania Klubu Krótkofalowców SP3PML.W 1997 roku przeszedł na emeryturę wojskową ale jeszcze przez osiem lat procował w telekomunikacji a następnie w poznańskim Technikum Łączności. Lata 2005 do do 2016 poświecił na konstruowanie urządzeń elektronicznych, eksperymentami antenowymi oraz uczestnictwem w zawodach krótkofalarskich. Jego drugim hobby było produkcja filmików techniką cyfrową. W okresie lata najważniejszym było wędkarstwo.
14 lipca 2011r. Został członkiem SPOTC (Nr członkowski- 313) W 1994 r ZG PZK ( którego byłem w tym czasie prezesem) odznaczył Romana Honorowa Odznaką PZK (Nr 353)
Z inicjatywy wojska odznaczony został min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym, srebrnym i brązowym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, srebrnym i brązowym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Zmarł 17.09.20016 a pochowany został na cmentarzu Górczyńskim 20 września z wojskową asystą honorową.
TNX ppłk. J. Stoczkiewiczowi
Ryszard SP3CUG