STEFAN WALTER SP3SL

Stefan Walter SP3SL urodził się 28.03.1938 r w Poznaniu. Szkołę Podstawową ukończył w 1952 r. w Poznaniu. Od młodych lat zainteresowany był lotnictwem. W szkole podstawowej utworzył koło lotnicze. Uczestniczył w wycieczce na lotnisko Kobylnica. Jednak  entuzjazm szybka został wygaszony. W czasie badań specjalistycznych badań lekarskich dowiedział, że nie może być w przyszłości pilotem szybowcowym bo jest  2 cm niższy niż przewiduje norma. Wtenczas swoje zainteresowania przerzucił na radio. Jego pierwszą konstrukcją był odbiornik kryształkowy a anteną były sprężyny od łóżka. Zainteresowania wskazały typ szkoły. W latach 1952-1954 uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Łączności w Poznaniu przy ulicy Kościuszki 77. Po ukończeniu szkoły zatrudnił się  w Urzędzie Telekomunikacyjnym, która zajmowała się radiofonizacją a Stefan zakładał głośniki na końcówkach linii przewodowej. „Kołchoźniki” bo tak nazywane były głośniki pozwalały na odbiór I-ego programu Polskiego Radia. 

Wtenczas został członkiem Radio-Klubu SP3KAU w Poznaniu. W czasie spotkał min. : Jurka SP3DG, Kazia SP3NK i  Henia SP3NQ (SK). Jako przedpoborowy i zainteresowany radiokomunikacją został skierowany na kurs LPŻ w Sierakowie. W 1954 rozpoczął kurs nauki telegrafii , który prowadził Edward Gaworzewski SP3SK. Kolejnym krokiem było otrzymanie licencji nasłuchowej ze znakiem SP3 055. Przeprowadził setki nasłuchów  łączności krótkofalarskich z całego świata. 

W latach 1956-60 odbywał służbę wojskową w Jednostce Wojskowej nr 107 w Gdyni.Został przydzielony do Kompanii  Łączności a służbę zakończył jako radiotelegrafista I klasy. Dodać należy, że nie wszyscy rezerwiści mogli pochwalić się takim sukcesem do cywila wychodzili też III klasą. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1957 r.  

Po zakończeniu służby wojskowej  podjął nieudaną próbę  zatrudnienia w Polskich Liniach Oceanicznych. Zaraz po wyjściu z wojska złożył wniosek o wydanie zezwolenia. Licencje otrzymał 4 marca 1961 r. (kat IV) moc 15 W ze znakiem SP3SL. Po złożeniu wniosku na wyższą kategorię otrzymał telefoniczne zapytanie z Ministerstwa Łączności czy koniecznie chce mieć znak SP3SL. Odpowiedział, że tak. Kolejne zezwolenie wystawione było na ten sam znak z adresem Poznań  ul. Albańska 22. Jednak w Call Book-ach wydanym w 1967 sufiks SL wykazany jest jako wolny. Teraz przy zbieraniu  materiałów do życiorysu Stefana dowiedzieliśmy się, że o ten sufiks prawdopodobnie zabiegał kol. Stanisław Łach (SŁ od inicjałów - nie było możliwe zatem otrzymał znak SP5SL). W spisach wydanych przez ZG PZK w roku 1971 i 1976 figuruje Stanisław Łach SP5SL  zamieszkały w Warszawie  ul. KRN nr 14/10. Kolega ten był aktywny na pasmach i brał udział w zawodach międzynarodowych. Stefan natomiast  gdy pracował w Jemiołowie był aktywny sporadycznie. Ten sufiks (SL) miał od 1961 roku bez żadnej przerwy zatem przez kilkanaście lat były zdublowane.  

W 1962 otrzymał pracę w zakładzie: Stacje Radiowe i Telewizyjne- Centrum Nadawczym Jemiołów koło Łagowa jako radiomechanik. Przez kilka ostatnich lat był kierownikiem zmiany. To wtenczas nadajnik telewizyjny produkcji  czechosłowackiej „Tesla” pokrywał zasięgiem teren województwa zielonogórskiego i emitował program I TVP. Ośrodek miał nadajniki 10 KW na niskie pasmo UKF. Po 10 latach pracy w Jemiołowie otrzymał mieszkanie w Poznaniu  na  Osiedlu Rzeczpospolitej 84/7. Został przeniesiony w ramach tej samej firmy na  do pracy na nadajniku „Śrem” , który pokrywał swym zasięgiem obszar całego województwa poznańskiego. (Wtenczas  I i II  Kanał TVP) Kolejne przeniesienie nastąpiło w 1987 r. Wtenczas podjął pracę na stanowisku kierownika zmiany Radiowym Centrum Nadawczym w Przebędowo -Murowana Goślina. Tam pracował wysłużony nadajnik 2 x 150 kW na fale średnie produkcji ZSSR. W 1997 nadajnik zakończył pracę i został zlikwidowany a maszt antenowy wysadzony  i rozebrany.

Na zaproszenie kolegi, z którym razem służył w wojsku wyjechał do USA. Tam miał okazje poznać amerykańską kulturę, jak że inne stosunki między ludzkie oraz zobaczyć z bliska wodospad Niagara. Wspólnie z Alfredem Jankowski  SP3PJ uczestniczył w szkoleniu w Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu w zakresie obsługi radiostacji R-140. Taką radiostacje miał na stanie ich zakład pracy i przewidziana była do zabezpieczenia łączności w stanach kryzysowych. Po likwidacji nadajnika średnio falowego „Przebędowo” Stefan przeniesiony został na krótko do Stacji Linii Radiowych Poznań Piątkowo gdzie pracował z Alfredem Jankowskim SP3PJ. Na emeryturę odszedł w 2000 r. roku.

Pracował pod znakiem SN90SL i uczestniczył w we współzawodnictwie i pracował j w zawodach z okazji 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Od 24.02.2003 jest członkiem SP-CW-C (nr 285). Przeprowadził około 40 000 łączności na CW (w wielu przypadkach szybkiej telegrafii) i ma potwierdzonych 150 podmiotów wg listy DXCC. W ostatnich latach aktywnie pracuje w Oddziale Terenowym PZK. Zjazd OT w dniu 19.06.2010 r. powierzył mu funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kolejny Zjazd (15.03.2015) ponownie wybrał Stefana przewodniczącym GKR.

Aktualnie pracuje na FT 901 i antenie GP-7/DX zainstalowanej na dachu 4-piętrowego bloku  oraz W3DZZ. Zdobył ponad 50 dyplomów spełniając warunki przy użyciu CW. Najbardziej podoba mu się dyplom „THE OQ AWARD”, który wisi na honorowym miejscu. Był długoletnim działaczem LPŻ/LOK głównie w ramach klubu SP3KAU w Poznaniu. Za działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego odznaczony został:

Przez ZG LPŻ Odznaką za Zasługi dla LPŻ (1962 r). Przez Ministra Łączności brązowym  medalem „Zasłużony Pracownik Łączności”.

Wojewoda Poznański przyznał Stefanowi Medal za Zasługi dla Województwa Poznańskiego, 

Prezydent Miasta Poznania  przyznał mu  Odznaką Zasłużony Obywatel Poznania.

W gronie, krótkofalowców cieszy się dobra opinią. Ma wielu przyjaciół krótkofalowców a w tym Kazimierza SP3NK. Bardzo zaangażował się w zbieraniu danych o poznańskich krótkofalowcach i pracownikach nadajników radiowych i telewizyjnych Wielkopolski. Udostępnia naszemu zespołowi materiały źródłowe z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Od marca 2017 jest członkiem SP OTC (nr 351). Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Bambrów Poznańskich.

 TNX: SP3SL, SP3CSD, SP3FTA

Opr. SP3CUG