ANDRZEJ WŁODARCZYK SP1JX ( 1939-2008)

Andrzej Włodarczyk urodził się 20.02.1939 r. w Łodzi. Szkołę podstawową ukończył w 1952 r. Jeszcze przed jej ukończeniem interesował się radiotechniką i historia ruchu krótkofalarskiego w Polsce. Zaraz po ukończeniu szkoły został uczestnikiem kursu krótkofalarskiego  organizowanego przez LPŻ w Łodzi i zdał egzamin  a we wrześniu 1953 r otrzymał licencję nasłuchowa i znak SP7 011. Aktywnie uczestniczył w zajęciach  klubu LPŻ , który miał siedzibę na ulicy Piotrkowskiej 125.

Tam spotykał się z Romanem Iżykowskim SP7HX ex  SP1LP, Janem Zimowskim  SP7LW), Zdzisławem Bieńkowskim  SP7LB), Adamem Dziergowskim SP7001 później SP5ZM, Janem Zelcerem- SP7 022 później  SP7AZ, Andrzejem Rymaszewskim SP7UAJ później SP7SH, Kazimierzem Matuszewskim SP7CM, Bronisławem Radczakiem SP7CN, Aleeksandrem Makiedońskim SP7DE później SP6DE, Pawłem Galczakiem SP7 013, później SP7EE, Jerzym Pająkiem SP7O37 później SP7EX, Tadeuszem Gralem SP7002 później SP7FP, Teodorem Zródelnym SP7GI, Stanisławem Workiewiczem SP7GV, Sławomirem Braunem SP7036 później SP7HB, Kamilem Ettingerem SP7008 później SP7HE, 

 

Andrzej brał udział w próbach łączności w pasmie 80 m pomiędzy Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Łodzi, gdzie był zdeponowany nadajnik SP7LW a wozem strażackim z urządzeniem zbudowanym przez kolegów klubowych. Okazało się jednak, że sprzęt był przydatny tylko w dzień kiedy było niewiele pożarów.

Nadmienić należy, że służby mundurowe w tym czasie nie dysponowały własnym sprzętem mobilnym. W 1954 r. licencje otrzymał SP7UAJ. Kilku zainteresowanych członków skopiowało  radiotelefon  wojskowy Andrzeja Gamdzyka (późniejszego SP5PO) i zbudowali kilka sztuk urządzeń przystosowanych do pracy w paśmie 2 m. Utworzona została sieć UKF-owa a wszyscy używali znaku SP7UAJ łamanego przez numer odpowiadający kolejnemu operatorowi. I tak Andrzej pracował pod znakiem SP7UAJ/3. Uważali to działanie za legalne do czasu gdy we wszystkich domach zjawili się przedstawiciele  UB z nakazem rewizji i wezwaniem na spotkanie. Brak kawy czy herbaty na tym spotkaniu nie był największym problemem. Były krzyki straszenia itp. Andrzej miał dodatkowy problem bo miał w swych zbiorach, które zostały zarekwirowane wraz ze sprzętem, karty QSL a w tym od AA2USA z potwierdzeniem nasłuchu. Karta ta była od stacji działającej przy Głównej Kwaterze Wojska USA i dotarła do Polski pocztą dyplomatyczną.

Smutni panowie nie mogli zrozumieć dlaczego na karcie był odręczny dopisek ”Good luck Andy” Pytali go jaki ma związek z  szefem wywiadu amerykańskiego na Europę gen. Good Luck.

W 1954 w ramach zespołu łódzkiego uczestniczył w przygotowaniach do Polnego Dnia pod znakiem SP7AUJ. W 1955 r. uczestniczył w  PD UKF w ekipie SP7KAN. Po reaktywowaniu PZK Andrzej zrezygnował z przynależności do LPŻ ale nie zrezygnował z owocnej współpracy z kolegami klubowymi.

Własna licencję ze znakiem SP7JX otrzymał w 15 czerwca 1957 r. a pierwszą łączność przeprowadził w dniu 22.06.1957 r. Na wyposażeniu miał nadajnik CO RL12P10 i przerobiony odbiornik „Fuschprecher” oraz antenę VS1AA.  Pod tym znakiem pracował prawie wyłącznie na falach krótkich i do 1966 roku zaliczył 162 podmioty DXCC.

W 1959 r. o Andrzeja upomniała się Armia i na trzy lata dała mu darmowy mundur Marynarki Wojennej. Służył min. na ORP „Gryf”, i  ORP "Iskra”. Od czasu do czasu miał możliwość wyjścia na ląd a była to Ustka. Nieco później  zrealizowane zostało powiedzenie „za mundurem panny sznurem”.  W 1965 r. zmienił stan cywilny a rok później został na stałe  mieszkańcem Ustki a od 1966 r. rozpoczął pracę w eterze pod znakiem SP1JX. Dobre warunki antenowe zmobilizowały Andrzeja do większego zainteresowania się falami UKF. Należał w tym czasie do grupy najaktywniejszych ukf-owców pracujących  w paśmie 2 m i 70 cm. Dużo czasu poświęcał na pracę z udziałem zorzy. W zawodach QRP organizowanych w dniach 27 i 28.04.1963 r.  przez Oddział Krakowski PZK zajął 4 miejsce. W 1970 r pod znakiem 3Z1JX  aktywnie uczestniczył międzynarodowych zawodach SPDX  Contest. Zajął 4 m. w „Intercontest UKF 75”. W tym samym roku w UKF DX Maratonie  (I kwartał) zajął 3 m. (grupa -Aurora).Andrzej zdobył 84 m w klasyfikacji generalnej zawodów „Marconi'75”.

Na koniec 1977 r. w DX Maratonie uzyskał 3760 pkt i zajął 9 m.

W tabeli osiągnięć DX-owych w (liczba zaliczonych kwadratów) zajął 3m.  na 144 Mhz i 6 m. na 430 MHz. Zawody ORP 77 ukończył na 14 m.

W latach siedemdziesiątych mocno angażował się w pracy poprzez satelity amatorskie. W SP SATELIITE DX MARATONIE był wysoko klasyfikowany. W roku 1985 sklasyfikowany był na 13 miejscu z dorobkiem 3 700 pkt. W „Oscar DX Maraton” 77 zajął 9 m.

W 1997 wrócił na fale krótkie gdzie zaliczył ponad 250 podmiotów.

Był członkiem PK UKF  (nr 69). W 1994 r. wstąpił do SP OTC (nr 093). W latach 1995  do 1998 r. był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PK UKF. Przez wiele lat zajmował się prowadzeniem kolportażu  pisma „DUBUS”. Aktywnie propagował krótkofalarstwo a na dowód tego  jest licencja SP1UJX najstarszego syna. Był zawsze duszą towarzystwa- człowiekiem lubianym i podziwianym.

Zarząd Główny PZK w 1985 r. wyróżnił Andrzeja SP1JX Honorową Odznaką PZK (nr 413)

Zmarł 2.03.2008 r i pochowany jest na cmentarzu w Ustce.

TNX: Pani Irenie XYL Andrzeja, SP1CVN, SP3CSD.

 

 

opr: SP3CUG, SQ2NIA