ZENON BLEKIEWICZ SP2CX ( 1919-1994)

Zenon Blekiewicz urodził się 16.12.1919 r. w Wilnie. Z krótkofalarstwem zetknął się pod koniec 1937 r. W dniu 24 03.1938 r. został członkiem Wileńskiego Klubu Krótkofalowców. W tym samym roku zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia a w czerwcu 1939 r. otrzymał zezwolenie ze znakiem SP3CD. W okresie wojny zatrudniony był w stacji meteorologicznej w Kownie a do jego obowiązków należało prowadzenie nasłuchów.

Po wojnie  przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie wstąpił do Radio Klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza. Jego przedwojenne świadectwo z Wilna nie zostało uznane i zmuszony był ponownie zdawać egzamin. Pierwszą tymczasową licencje ze znakiem SP2CX  otrzymał we wrześniu 1955 r. Pracował w dziale nagrań Polskiego Radia. Pod koniec lat pięćdziesiątych  przeniósł się do Gdańska. Podjął pracę w Dyrekcji Okręgowej Poczt i Telekomunikacji w Gdańsku w dziale nagłaśniania. Następnie został kierownikiem radiowęzła przy RUT w Gdańsku Wrzeszczu.

Z chwilą powstania  Gdańskiego Oddziału Instytutu Łączności  został tam skierowany z wskazaniem konkretnego zadania. Do jego obowiązków należało opracowanie magnetofonu opóźniającego z bezdotykową rejestracją i odtwarzaniem taśmy

 Po  reaktywowaniu Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w jego szeregi. Licencja z 10.11.1955 r. już na oficjalnym druku wystawiona była na adres  Sopot ul. Bolesława Biela 7 m. 11. W czasie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału PZK w Gdańsku w dniu 16.01.1958 r.  został wybrany delegatem na Zjazd Krajowy PZK.  Został członkiem Morskiego Klubu Krótkofalowców. Po 20 latach przeniósł się do Klubu Krótkofalowców SP2PCX  przy ZOW PZK w Gdańsku. W klubie tym dokonał przebudowy  i uruchomił radiostacje klubową. Jako jeden z pierwszych w Polsce uruchomił transceiver SSB. W 1976 r. był jednym z dziesięciu współzałożycieli klubu OLD-Timerów przy ZOW PZK w Gdańsku. Przez sześć lat był członkiem Zarządu Klubu.

SP2CX odznaczał się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu elektroniki. Powszechnie uznawany był za człowieka bardzo koleżeńskiego, był lubiany i często odwiedzany przez brać krótkofalarską. W 1992 r w wyniku jaskry utracił całkowicie wzrok co nie zniechęciło Zenka do pracy na pasmach.

Resort łączności przyznał Zenonowi  złota odznakę ”Zasłużony Pracownik Łączności”

Zarząd Główny PZK nadał mu  Honorową Odznakę PZK (nr 55)

Zmarł  13.07.1994 r. a pochowany został na  Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku w dniu 18 lipca.

Żegnany był przez liczne grona krótkofalowców Wybrzeża z honorowym Prezesem Klubu OTC Tadeuszem SP2AO na czele.

TNX: SP3CSD

 

Opr.SP3CUG, SP8TK