IGNACY KAROLCZYK SP9QJ (1929 - )

 

Ignacy Karolczyk urodził się 2.09.1929 r. w Puszczykówcu powiat Kościan. (Obecnie-pow: Grodzisk Wlkp). Przed II Wojną Światową ukończył 3 klasy szkoły powszechnej w Trzynicy.

Szkołę powszechną ukończył w 1948 r. w Parzęczewie w Gminie Kamieniec. W 1949 r. wyjechał do Zielonej Góry gdzie zatrudniony został w Fabryce Wagonów. Po roku pracy powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej nr 6   w Katowicach. W czasie służby  ukończył szkółkę łączności. W ciągu trzech miesięcy opanował umiejętność nadawania i odbioru telegrafii. Dalszy etap służby aż do 1956 r. to praca na radiostacjach. W wolnych chwilach słuchał na pasmach amatorskich. W 1955 r. zainteresował się krótkofalarstwem. Wstąpił do Radio Klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9KAS i otrzymał znak nasłuchowy SP9-620. Służbę ukończył w stopniu  starszego sierżanta. Po demobilizacji odbył staż w Kopalni Katowice. Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał przed komisją PZK w Bytomiu a egzaminatorem był pan Arentz. Licencję ze znakiem SP9QJ otrzymał 27.03.1958 r. Po zakończeniu stażu rozpoczął naukę w Technikum Górniczym, które ukończył w 1959 r.

 

Wielokrotnie uczestniczył w wojewódzkich zawodach telegrafistów  LPŻ/ LOK  i zajmował czołowe miejsca. W krajowym Wieloboju Łączności w Bydgoszczy  stanął na drugim stopniu podium. Prze pierwsze lata na pasmach pracował przy użyciu  popularnej RBM 1. W 1960 r. zbudował nadajnik na lampie 6L6 i za jego pośrednictwem  przeprowadził  łączności, które umożliwiły mu zdobycie dyplomu WAC ( 3.12.1966). W tym czasie miał potwierdzonych  120 podmiotów. W Wieloboju Łączności 1967 sklasyfikowany został na trzeciej  pozycji. W 1967 r. rozpoczął studia, które wbrew własnej woli musiał przerwać. W Wojewódzkich Zawodach Wieloboju Łączności 1968 zajął I m. W latach 70-tych zbudował kolejny  nadajnik na GU 50 w stopniu końcowym na, którym pracował do 1998 r.

W Kopali „Katowice” pracował do emerytury, na którą przeszedł w dniu 1.08.1983 r. Od 1989 r. był właścicielem FT-250, który służył  Ignacemu  przez 7 lat. Obecnie pracuje na ICOM 721. Często pracował w zawodach krótkofalarskich. Zawody Oświęcimskie 1999 r. dały Ignacemu 3 pozycję. 

Miał duże szanse na uzyskanie bardzo dobrych wyników ale  miał problemy antenowe. Gdy mieszkał w centrum Katowic przy ulicy Plebiscytowej były problemy z instalowaniem anten (warunki techniczne) Gdy przeprowadził się na obrzeza na ulicę Powstańców Śl.  było trochę lepiej ale po kolejnej przeprowadzce do bloków  na ul. Uniwersytecką miał znacznie większe problemy. Zainstalował anteny a Spółdzielnia Mieszkaniowa je zlikwidowała. Do likwidacji przyczynił się niezadowolony sąsiad służący w SB. Niestety przegrał sprawę nawet w sądzie. Obecnie ma do dyspozycji tylko LW 56 m, która jednym końcem zaczepiona jest na 10 piętrze wieżowca a drugim  do lampy ulicznej. Na przełomie wieków prowadził kurs telegrafii w Siemianowicach Sląskich.

W okresie pracy zawodowej na kopalni nie  miał zbyt dużej motywacji do pracy na pasmach a mimo to przeprowadził ok. 63 000 łączności z 292 podmiotami DXCC. Znak SP9QJ można słyszeć na pasmach KF prawie wyłącznice na telegrafii. Zdobył 182 dyplomy krajowe i 20 zagraniczne: WAC (1966), WPX (1996), ISRAELs 50TH Avniversy, W zawodach Warszawskich 2002 zajął 5 m w grupie 3,5+7 MHz CW. W zawodach „PW-1995” zajął III m. W zawodach SP CW-C 1969 sklasyfikowany został na 3m. Na koniec 2013 we współzawodnictwie SP- IOTA  zajmował 25 m. ze stanem 522 wyspy. Jest członkiem SP OTC (nr 137) oraz SPCWC. W dniu 4.05.1996 r. został członkiem SPDXC (Nr 612).  Posiada  zezwolenie  z limitem 500 W. Jest Członkiem Klubu LOK SP9 KJM w Siemianowicach Śl.

Z inicjatywy zakłady pracy otrzymał: Order Sztandaru Pracy II kl. (1985). 

Złoty Krzyż Zasługi( 1981), Srebrny Krzyż Zasługi(1968). W 1981 r otrzymał Dyplom Honorowy za 30 lat pracy w Górnictwie. Odznakę Przodownik Pracy (1982) Za długoletnią działalność w LPŻ/ LOK  złotą Odznakę Zasłużony Działacz  LOK(1968), Złoty Medal za zasługi dla LOK (2008) i Brązowy Medal LOK (1998) 

Zarząd Główny PZK w 2003 r. przyznał Ignacemu Honorową Odznakę PZK (nr 616) Otrzymał tez Odznakę Zasłużonego Działkowca (2014) 

TNX: SP9QJ, SP8DA, SP3CSD

                                                            opr. SP3CUG, SP8TK