JULIUSZ SCHMIDT SP3AUZ (1933-1984)

Juliusz Szcmidt urodził się 20.01.1933 r. w Bitkowie powiat Nadworna na Kresach Wschodnich. W rodzinnych stronach w czasie wojny  ukończył 4 klasy polskiej szkoły podstawowej. Po wysiedleniu w 1945 r. przybył do Jasienia. Tu ukończył  szkołę podstawową ukończył  w 1947 r. Przez kolejne cztery lata uczył się szkole ogólnokształcącej w Lubsku. Następnie ukończył studium ekonomiczne. W 1950 roku rozpoczął się interesować krótkofalarstwem i wstąpił do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Pracę rozpoczął w Jasieniu gdzie był V-ce prezesem Gminnej Spółdzielni SCH. W roku 1953 powołany został do odbycia służby wojskowej. W 1955  roku wyszedł do cywila w stopniu podporucznika. Rozpoczął pracę jako kierownik zaopatrzenia LZPT w Jasieniu a od 1956 r. w Fabryce Maszyn Budowlanych w Jasieniu. W latach 60-tych  kierował Radio Klubem LOK w Jasieniu. Do PZK wstąpił 21 lutego 1962 r. Otrzymał znak nasłuchowy SP3-7017. W 1963 r. W dniu 8.02.1963r zdał egzamin przed komisja PZK i uzyskał świadectwo Uzdolnienia. Komisja w skład której wchodzili Ildefons Szyszko SP3LN

 

Stanisław Włoch SP3 HW i Bronisław Włoch. Wniosek o zezwolenie złożył w dniu 23.01.1963 r. a pierwsza licencję i znak SP3AUZ otrzymał 14.11.1963 r. W 1963 r przeprowadził się do Nowej Soli i zamieszkał wraz z rodziną przy ul. Wiejskiej 13/2. W 1965 zmienił miejsce zamieszkania   na ul. Traugutta 19/12 w Nowej Soli.

Julek wraz Andrzejem SP3BES w 1968 r. opisywani byli na łamach prasy w związku z akcją  poszukiwania niedostępnego leku o nawie  Antomycinum D dla bardzo chorego 4-letniego Marka Maziarza. Lekarstwo niedostępne w Polsce sprowadzili z Genewy w ciągu jednej doby dzięki Fernandowi Dubretowi HB9PJ, który za swoje pieniądze lek zakupił i przesłał pocztą lotniczą do Warszawy. Przez wiele lat był QSL Managerem OW a biuro QSL miesciło się w Nowej Soli. Funkcję tą pełnił wzorowo i  prawie do końca życia.

Na przełomie 1969/70 r. został członkiem SPDXC. Od 1979 r. posiadał zezwolenie z dopuszczalną mocą doprowadzona  750 W.  Został prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Zielonej Górze i cieszył się wyjątkowo dużym uznaniem społeczności krótkofalarskiej. Równolegle z funkcją prezesa był kierownikiem biura ZOW. Pracował pod okolicznościowymi znakami: SQ3AUZ w 1967 i 3Z3AUZ w 1969 r.

Julka, który reprezentował ZOW Zielona Góra  osobiście spotkałem (SP3CUG) na Zjeździe założycielskim Oddziału Leszczyńskiego PZK w 1976 r. Województwo leszczyńskie powstałe w 1975 r przejęło powiat wschowski wcześniej przypisany do Zielonej Góry a  tam działała  grupa krótkofalowców zrzeszonych w klubie SP3KBW. Od pierwszej chwili dał się poznać jako wspaniały człowiek i dobry organizator.

Po VIII  Zjeździe Krajowym PZK, który odbył się w dniu 3.05.1980 r. mianowany  został KF Menagerem ZG PZK. Po rezygnacji SP5XM-a z funkcji V-ce Prezesa PZK ds. Sportowych funkcję tą  w czasie III plenum ZG PZK w dniu 6.06.1981 objął SP3AUZ. I był nadał KF Managerem.

W 1981 r. uzyskał pozwolenie na pracę emisjami SSTV i RTTY. 

W czasie Plenarnego posiedzenia ZG PZK w dniu 29.05.1982 r. został członkiem komisji ds. opracowania statutu Fundacji Rozwoju Krótkofalarstwa. Dobrze znał język rosyjski. Języki  francuski i angielski był kolejnymi językami.

14.10.1984 r kolejny raz został wybrany prezesem ZOW PZK w Zielonej Górze.

Był znany z  z wyjątkowej życzliwości i zaangażowanie w pracę społeczną, był człowiekiem skromnym i małomównym a pracę wykonywał za dziesięciu. Zawody Zielonogórskie, które organizowane są od 1963 r  z chwilą śmierci Julka noszą jego imię. Nadmienić należy, ze Julek przez lata był organizatorem w/w zawodów.

Na wniosek Zarządu Głównego PZK Juliusz SP3AUZ odznaczony został : Srebrnym Krzyżem Zasługi (1980), Srebrnym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju (1973), Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1968), Medalem XXX-lecia PRL.

ZG PZK nadał  mu w 1978  Honorową Odznakę PZK (nr 62)

 

Porucznik rezerwy Juliusz Schmidt zmarł 27.10. 1984 r. i pochowany został z honorami wojskowymi w dniu 30.10.1984 r. na cmentarzu w Jasieniu.

TNX: SP3XR,SP3CSD, SP3BYZ

 

opr. SP3FAR, SP3CUG, SP8TK